Добродошли

Међуопштински историјски архив Ваљево је установа која врши делатност заштите, преузимања, чувања, сређивања и стручне обраде архивске грађе и регистраторског материјала, као и друге делатности у складу са Законом и одлукама оснивача. Надлежан је за општине Лајковац, Уб, Мионица, Љиг и Осечина. Основан је Одлуком Градског народног одбора Ваљево, бр. 166, од 4. јануара 1952. године.

 

 

Блок резервисан за дигитализовану грађу Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за Гласник Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за веб-галерију Историјског архива Ваљево