ДЕО СПИСКА СТАРИХ И РЕТКИХ КЊИГА
у библиотеци Међуопштинског историјског архива Ваљево

 

Р. б.

Аутор

Наслов

Издавач и место

Год. изд.

      1                

 

Storia Generale De Viagi

Pietro Valvasense, Venezia

1752

      2                

Јован Рајић

Прибавленије - посебан отисак из Рајићеве Историје словенски народов

Стефан Новаковић, Беч

1785

      3                

M. Le Tourneur

Clarisse Harlowe traduction nouvelle et seule complete

Paul Barde, Imprimeur - Librair

1788

      4                

Орфелин Захарије

Вечни то јест от нацала да конца мира трајушћиј календар

Виена, Јосиф од Курцбека

1789

      5                

Рајић Јован, арх.

Историја разни словенски народов најпаче Болгар, Хорватов и Сербов

Типографија Стефана Новаковића

1794

      6                

Рајић Јован, арх.

Историја разни словенски народов - део 2

Типографија Стефана Новаковића

1794

      7                

Рајић Јован, арх.

Историја разни словенски народов - део 3

Типографија Стефана Новаковића

1794

      8                

Рајић Јован, арх.

Историја разни словенски народов - део 4

Типографија Стефана Новаковића

1795

      9                

Јован Рајић

Прибавленије - посебан отисак из Рајићеве Историје слов. народов

Стефан Новаковић, Беч

1795

     10               

Стојковић А.

Аристид и Наталиа

Писмени Краљевского унив.

1801

     11               

 

Историја о последњем разарању светог града Јерусалима

Г. Пано Теодосија

1804

     12               

 

Нови Плутарх или кратко описаније славних људи

Краљевско-версите Угарско униv.

1809

     13               

Видаковић Милован

Љубомир у Елисиy или Светозар и Драгиња

Будим

1817

     14               

Обрадовић Доситеј

Мезимац - чест друга, собранија разних наравоученија

Будим

1818

     15               

 

Молитослов

Типографија Кијев

1828

     16               

 

Српски летопис за годину 1829- цаст 1

Матица српска у Будиму

1829

     17               

Јовановић Василије

Историја Петра Великог првог императора и самодржца Русије

Карловци - типографија Јов. Прес.

1831

     18               

Езоп

Езопове басне

Григорије Возаровић

1833

     19               

Обрадовић Доситеј

Живот и прикљученија

Григорије Возаровић

1833

     20               

Обрадовић Доситеј

Књига зовома Доситејева изица

Књажевско-српска типогрфија

1833

     21               

 

Дела Доситеја Обрадовића, част 4, 5 и 6 - совјети здравога разума

Григорије Возаровић, Крагујевац

1833

     22               

Видаковић Милован

Историја славено-сербскога народа - част прва

Књажевско-српска типографија

1833

     23               

Ле Сазов-цаст сеста

Зил Блаз Сантиланац

Књажевско-српска типографија

1836

     24               

Милаковић Димитрије

Грлица - Календар Црногорски за годину 1838

Правители Црногорскога

1838

     25               

Маринковић Константин

Толкованије Свијашћених евангелиј каздаго воскресенаго - прва књ.

Печатња Павла Јанковића

1839

     26               

Др. Пејичић Константин

Руководитељ изгубљеног здравља

У Новом Саду

1840

     27               

Јанковић Јован

Развалине тврђаве Друденштајн

Штампарија Јована Грина

1842

     28               

Живановић Јаков, превод са лат.

Цицеронова Тускуланска испитивања

Књигопечатна Братства о.о. ме

1842

     29               

Милутиновић Урош

Слово поздравително његовом високо-преосвештенству високодостојном господину Јосифу Рајићу

Писмени Катарине Јанковић

1842

     30               

Обрадовић Доситеј

Писма знанцима и пријатељима

Правитељствена Књигопечатна

1845

     31               

Барон Хердер

Рударски пут по Србији

Књигопечатња Књажевско-Српс.

1845

     32               

 

Сербски народни лист - бр. (2-48) за 1845 годину

Печатња Краљ. свеучилишта, Б

1845

     33               

Петровић Јован

Збирка разни полезни и забавни предмета за 1846.

Књигопечатна Кнежевине Србије

1846

     34               

Николић Аристид

Богомољка - весела игра у три чина

Штампарија Јована Грина

1847

     35               

Караџић, Вук Стефановић, прев.

Нови завјет господа нашега Исуса Христа

Штамп. Јерменског манастира

1847

     36               

 

Уредба о еснафима

Правитељствена књигопечатна

1847

     37               

Рајић Јован

Кратка Ерцеговачко-босанских краљева повесница

Правитељствена књигопечатна

1847

     38               

 

Сборник закона и уредаба и уредбени указа издатих од 1845 до 1846

Књигопечатна Књажевска српс.

1847

     39               

Петров Јован

Збирка разни полезни и забавни предмета за г.1864 - део 6

Књигопечатња Књажевства Срб.

1847

     40               

Поповић Гаврило

Часови благоговенија

Друштво српске словесности, Београд

1848

     41               

Поповић Гаврил, архимандрит

Животопис славних људи старога и новог века

Друштво српске словесности

1849

     42               

 

Сборник закона и уредаба и уредбени указа издатих 1847 и 1848

Књигопечатна Књажевства српс.

1849

     43               

Обрадовић Доситеј - књига друга

Целокупна дела Доситеја Обрадовића

Нар.књигопечатна Дан. Медаковић

1850

     44               

Малетић Ђ.

Апотеоза великом Карађорђу

Књигопечатња Књажевства срп.

1850

     45               

Обрадовић Доситеј

Целокупна дела Доситеја Обрадовића

Нар. књигопечатња Дан. Медаковић

1850

     46               

уредник Љубомир П. Ненадовић

Шумадинка - лист за књижевност, забаву и новости (1850)

Књигопечатња Књажевства Срп.

1850

     47               

 

Примери поетских састава за младе

Штампарија Кнезевине Србије

1851

      1                

Бранковић Константин

Милословље или Логика за првогодишње слушаоце

Штампарија Кнежевине Србије

1851

      2                

Медаковић Данило

Повестница српског народ - књига прва

Народна књигопечатна Д. Медаковић

1851

      3                

Протиц Ђ.

Устанак Грцки од почетка 1821 до 1827

Нар. Књигопечатна Дан. Медаковић

1851

      4                

 

Сборник закона и уредаба и уредбени указа од 1949 до 1950

Правитељствена књигопечатња

1853

      5                

 

Славенска читанка

Правитељствена књигопечатна

1854

      6                

P. Smauel Catergian

Gide de conversation turc-francais-alemand

Imprimerie des mechitaristes

1855

      7                

Архимандрит Гаврил - превод

Повест о втором Вселенском сабору

Књигопечатна Ј. К. Сопрона

1855

      8                

 

Гласник Друштва српске словесности, свеска 7

Књигопечатња Књажевства Срб.

1855

      9                

Аврамовић Јевтимије

Граматика старогрчког или јелинског језика

Правителствена књигопечатна

1856

     10               

Аврамовић Јевтимије

Граматика старогрчког или јелинског језика

Правителствена штампарија

1856

     11               

Дипре Е.

Јеремити у Русији или примедбе на нарави обичаје руске

Книгопечатна Дан Медаковића

1856

     12               

 

Сборник закона и уредаба и уредбени указа 1854 - 1855

Правитељствена књигопечатна

1856

     13               

Видаковић Милован

Љубомир у Јелисијуму или Светозар и Драгиња

Георги Стаић - Правитељствена шт.

1857

     14               

Милићевић Ђ. Милан

Писма о историји Срба и Бугара

Књигопечатна Кнежевине Србије

1857

     15               

 

Зборник закона и уредаба - 10

Правитељствена књигопечатна

1857

     16               

 

Зборник закона и уредаба - 9

Правитељствена књигопечатна

1857

     17               

 

Сборник закона и уредаба и уредбени указа 1857

Правитељствена књигопечатна

1857

     18               

Hajnrih Cokea

Аламондат или роб на морском броду

Књигопечатна Да. Медаковића

1858

     19               

Милићевић Ђ. Милан

Часови одмора 2

аутор

1858

     20               

Миклошић Фр.

Monumenta Serbica - Historija Serbie Bosnae Ragusii

Apud Guilermum Braumuller

1858

     21               

 

Протоколи Српске народне скупштине

Крагујевац

1859

     22               

 

Зборник закона и уредаба и урдбени указа

Правитељствена књигопечатња

1859

     23               

 

Француски буквар

Правитељствена књигопечатна

1860

     24               

Караџић Вук Стефановић

Правитељствујушћи совјет сербски за времена Кара-Ђорђијева

Штампарија Јерменског манастира

1860

     25               

 

Збир толковања, допуна и измена у Грађанском законику

Попечитељство правосуденија

1860

     26               

 

Школски лист број 1, година 3

Нови Сад

1860

     27               

 

Закон о поступку судејском у грађанским парницама

Правитељствена печатња

1860

     28               

Ненадовић Прота Матија

Протокол писама Проте Матије о ратовању крај Дрине

Љ. П. Ненадовић

1861

     29               

Грујић Никанор

Свети Сава Немањић, књига 1

Митрополитско-гимназијална тип.

1861

     30               

 

Сборник закона и уредаба и уредбени указа издани у Књажевини Србији

Правитељствена књигопечатна

1861

     31               

Стојковић

Српски секретар или руководитељ

Раићевић Макс.

1862

     32               

 

Лицејка

Омладина лицејска

1862

     33               

 

Србија пред Конференцијом

Државна штампарија

1862

     34               

Обреновић Михаило

Милош Обреновић или поглед на историју Србије

Државна штампарија

1863

     35               

Новић Јоксим Оточанин

Душанија или знатни догађаји за времена српског царстава, и таки по њему

Матица српска у Будиму

1863

     36               

 

Зборник закона и уредаба

Државна штампарија, Београд

1863

     37               

Миње Франсоа

Историја Француске револуције од 1789. до 1814.

Књигопечатња Николе Стефановића

1863

     38               

 

Измене и допуне у Казненом законику Србском

Београд

1863

     39               

Панчић Јосиф

Зоологија по Мил-Едвардсу, Агасицу и Лајнису

Дражавна штампарија

1864

     40               

Николић Павле

Народни сабор 1864

Епископска печатња - Нови Сад

1864

     41               

 

Зборник закона и уредаба до краја 1863

Државна штампарија

1864

     42               

Адолф Д'Аврил

Историјска разматрања о Бугарској

Штампарија И. К. Сопрона - Земун

1864

     43               

Никанор, Протосинђел

Упутство за читање Светог писма старог и новог завета

Државна штампарија

1864

     44               

 

Казнителни законик за Књажество Србију

Државна штампарија

1864

     45               

 

Тарифе за ђумруке Србске

 

1864

     46               

Рајић Милош

Србскаи наодни фондови

Типографија Митрополитско - Гим

1864

     47               

 

Закон о давању судија под суд

Београд

1864

     48               

Фенелон

Прикљученија Телемона сина Улисева

Јеремија Обрад. Караџић и Вал

1865

     49               

 

Закон о устројству судова

Државна штампарија

1865

     50               

 

Закон о устројству судова

Државна штампарија

1865

     51               

 

Закон о поступку судском у грађанским парницама

Државна штампарија

1865

     52               

 

Законик о поступку судском у грађанским парницама

Државна штампарија

1865

     53               

Панчић Јосиф

Флора у околини Београдској по аналитичком методу

Државна штампарија

1865

     54               

Бошковић Стојан

Историја света за народ и школу - књига прва

Државна штампарија

1866

     55               

 

О Папству

 

1866

     56               

 

Зборник закона и уредаба изданих у књажевству Србији - Закон о устројству општина и општинских власти

Државна штампарија у Београду

1866

     57               

Монтескије

Разматрање о узроцима величине Римљана и њиховог опадања

Државна штампарија

1866

     58               

 

Правила коњичке службе

Министарство војно

1867

     59               

Мијатовић Чедомиљ

Извод из Политичке економије

Државна штампарија

1867

     60               

 

Вила - лист за забаву од броја 1 до 52

Стојан Новаковић

1867

     61               

 

Закон о телеграфу

Београд

1867

     62               

 

О казненом иступленију - част трећа

Београд

1867

     63               

 

Зборник закона и уредаба од почетка до краја 1868

Државна штампарија, Београд

1868