ГЛАС ВАЉЕВА, година II, 1929.

Број 1, 6. јануар

        Ваљевско електрично осветљење (М. В. Б.), 1

        Удубљивање привредне кризе (Ник. Ковачевић), 2

        Комунална политика ваљевске општине - Конференција г. Милутина М. Митровића, суплента, 2-3

        Помор у Оглађеновцу - Деца од заразе падају као снопље (прота Спасоје Ј. Протић), 3

        Американска пшеница, 3

        Здравствена задруга у Словцу (Душан М. Недић, учитељ), 3

        Јавна захвалност, 3

        Отварање сточног трга (М. М. Митровић), 3

        Захвалност (Управа Ваљев. певачког друштва "Чика Љуба"), 3

        Вести: Својим читаоцима; Забавно вече; Занатлијска забава; Пажња читаоцима, 3

        Огласи: Продаја грамофона и плоча Јован Ж. Илић, Ваљево, 4

 

Број 2, 13. јануар

        Комунална политика ваљевске општине - Конференција инг. Свет. А. Нешића, 1

        Ваш и човек (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Честита старина ваљевске Посавине поп Срећко синђелић (Чеда Михаиловић), 2

        Скупи сељачки обичаји, 2

        Из алхемије: О фосфору (Стеван Николић, професор), 2

        Гајење видре у Америци (М. Ј. Никетић), 2-3

        Јавна захвалност, 3

        Вести: Бардов дан и споменик старом Барду; Књижевни полет часопис; 3

        Цене са тржишта, 3

        Огласи: Честитка за Нову годину - Трговина Раденка Ј. Веселиновића, Ваљево; Кафана "Леп изглед"; Радион пере сам; Ципеле Bally; Кожарска фирма Мике Хајима - Леви у Ваљеву; Честитка за Нову годину - продавница грамофона и плоча Јована Ж. Илића; Трговина Б. Ђ. Луковића Ваљево, 3

 

Број 3, 20. јануар

        Комунална политика ваљевске општине - Конференција инг. Свет. А. Нешића, 1

        О имунизацији (пелцовању) против шарлаха и тифуса (др Божидар Милосављевић, лекар), 2

        Ваш и човек (др Мил. М. Миленковић), 2

        Дародавци, 2-3

        Записник, 3

        Вести: Ликвидирање Задруге за безалкохолну прераду; Пољопривредна подружина, 3

        Цене са тржишта, 3

        Уредништву Глас Ваљева (Мих. В. Матић, хотелијер), 3

        Огласи: Радион пере сам; Објава о непризнавању дугова; Хотел "Гођевац"; Модна кројачница Николе Јанковића; Кожарска фирма Мике Хајима-Леви у Ваљеву; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево; Трговина Б. Ђ. Луковић Ваљево, 3-4

 

Број 4, 27. јануар

        О земљорадничком кредиту (Д. Максимовић), 1

        Ваш и човек (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        О имунизацији (пелцовању) против шарлаха и тифуса (др Божидар Милосављевић, лекар), 2

        Дом здравља у Словцу (Душан М. Недић), 2-3

        Ратна штета, 3

        Записник?! (Офталмоскоп), 3

        Закон о кошевској храни (Василије Г. Марковић, подгорац), 3

        Задруга државних службеника за набавку станова у Ваљеву, 3

        Вести: Ваљевска штедионица; Забава Ваљевске трговачке омладине; Ваљевско соколско друштво, 3

        Огласи: Радион пере сам; Ваљевска штедионица; Трговина Јовановић и Антонијевић, Ваљево; Трговина Б. Ђ. Луковић, Ваљево, 3-4

 

Број 5, 3. фебруар

        Медицина и хемија (Стеван Николић, професор хемије), 1

        Комунална политика ваљевске општине - конференција г. Јована Госпавића, учитеља, 1-2

        Занатлијска кредитна задруга у Ваљеву (В. Н. В.), 2

        Како се наш народ храни (Чеда Милошевић, учитељ), 2-3

        Трговачка школа "Ваљевске трговачке омладине" (Ђ.), 3

        Један предлог општини ваљевској Даниловића улица (М. М. Илић), 3

        Записник?! (Офталмоскоп), 3

        Вести: Ваљевска штедионица; Забава Ваљевске трговачке омладине; Ваљевска окружна банка, 3

        Јавна благодарност (Душан Симић), 3

        Огласи: Радион пере сам; Продаја храстове шуме; Хотел "Гођевац"; Кожарска фирма Мике Хајима-Леви у Ваљеву; Модна кројачка радња Николе Јанковића; Ваљевска штедионица; Штампарија Димитрија А. Славуја Ваљево, 3-4

 

Број 6, 10. фебруар

        Господине уредниче реаговање на чланак "О комуналној политици..." (Петар М. Станимировић, месар), 1

        Комунална политика ваљевске општине - конференција г. Јована Госпавића, учитеља, 1-2

        За гладне апелВаљевцима за помоћ гладнима, 2

        Питање водовода у Ваљеву (Љуб. Павловић), 2

        Последње хладноће о климатским променама (М. Ј. Никетић), 2-3

        Здравље је највеће богатство (Чеда Милошевић, учитељ), 3

        Писмо са села: Штитаста ваш на шљивама (Влајко Р. Гођевац, економ), 3

        Соколство, 3

        Записник?! (Офталмоскоп), 3

        Вести: Учитељска забава; Годишња скупштина (Занатлијска кредитна задруга); Забавно вече (Соколско друштво), 3

        Огласи: Немогућност примања поводом славе - Радован Живковић; Продаја куће - Вукосава Ђ. Весић, удова из Ваљева; Хотел "Гођевац"; Ваљевска штедионица; Трговина Б. Ђ. Луковића Ваљево; Штампарија Димитрија А. Славуја у Ваљеву, 4

 

Број 7, 17. фебруар

        Пољопривредно осигурање (Драгиша Лапчевић), 1

        Комунална политика ваљевске општине - конференција г. Петра Тодоровића, 1-2

        Потреба установе кошевске хране (Миљко Кораћ), 2

        Наши војни скијачи под Маљеном (Милан Трипковић, свештеник), 2

        Из поглаварства коцкање у кафанама, 3

        Американизам (М. Ј. Никетић), 3

        Кад свиња постане ловац (Трик.), 3

        Последње хладноће, 3

        Цене са тржишта, 3

        Предавања за народ, 3

        Вести: Предавања на народном универзитету; Захвалност; Књиге и часописи, 3

        Претплатницима "Глас Ваљева", 3

        Огласи: Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Хотел "Гођевац"; Плугови марке "дивљи вепар"; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево; Трговина Б. Ђ. Луковић Ваљево; Штампарија Димитрија А. Славуја у Ваљеву, 4

 

Број 8, 24. фебруар

        Наша сува шљива (М. Ј. Никетић), 1

        Народно просвећивање (Ранисав Гавриловић, учитељ), 1-2

        Из живота чика Љубе Ненадовића (др Мил. М. Миленковић), 2

        Црвена детелина (Властимир Ђорђевић, суплент), 2-3

        Народна ношња у ваљевској области (Драг. Н. Максимовић, учитељ), 2-3

        Из поглаварства непријављивање запослених, 3

        Једно корисно и интересантно предавање на Народном универзитету у Ваљеву (С.), 3

        Извлачење згодитака ратне штете, 3

        Вести: Предавање на Народном универзитету; Забава; Извоз шљиве; Захвалност помоћ сиромашнима; Наредба обавеза ношења легитимације; Лицитација, 3-4

        Пажња сарадницима, 3

        Позив скупштина Трговачке омладине, 4

        Огласи: Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Трговина Б. Ђ. Луковић Ваљево; Ваљевска штедионица; Штампарија Димитрија А. Славуја у Ваљеву, 4

 

Број 9, 3. март

        Незгоде и потреба Ваљева данас (М. Кораћ), 1

        О грипу (др Божидар Милосављевић, лекар), 1-2

        Пажња шљиварима, 2

        Последње хладноће, 2

        Метеоролошки подаци за 1927. годину, 2

        Народна ношња у ваљевској области (Драг. Н. Максимовић, учитељ), 2-3

        Интересантности - Судбина и озлоглашеност ајкуле!? (Др Мил. М. Миленковић), 3

        Цене са тржишта, 3

        Михајло Поповић in memoriam - Обреновац (Ж. М. Т), 3

        Вести: Предавања на народном универзитету; Преминуо ученик; Преминула суграђанка, Миленко Драшковић in memoriam, Венчали се, Инвалидска забава, 3

        Огласи: Куповина дрвене грађе - Милан Д. Јовановић; Ваљевски магацин "Обнова"; Трговина Б. Ђ. Луковића; Штампарија Д. А. Славуја; Трговина Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 10, 10. март

        Како се наш народ лечи? (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Наша сува шљива, 2

        Неопходност душевног чишћења (Ј. М. Симовић), 2-3

        Народна ношња у ваљевској области (Драг. Н. Максимовић), 2-3

        Пажња сиротињском свету (И. М. Илић), 3

        Изјава захвалности поводом смрти жене, 3

        Вести: Прилог листу новчани; Захвалност новчани прилог књижници у Тврдојевцу; Нова банка у Шапцу; Књижевни полет; Захвалност; Благодарност Удружење инвалида, 3

        Последње хладноће, 3

        Огласи: Куповина дрвене грађе и сена; Продаја куће; Колонијално-бакалска и стакларска радња Милана Д. Крстића и брата; Потражња радног места; Часовничарска радња Милинка Миливојевића у Ваљеву; Ваљевска штедионица; Плугови марке "дивљи вепар", 4

 

Број 11, 17. март

        Најпотребнија индустрија (Миљко Кораћ), 1

        Наша сува шљива, 1-2

        Наша ваздушна бања "Дивчибаре" (Чедомир Михаиловић), 2

        Заборављени Илија Бирчанин и Алекса Ненадовић (М. Јовановић, учитељ), 2-3

        Народна ношња у ваљевској области (Драг. Н. Максимовић, учитељ), 2-3

        Спасавајмо нашу златну шљиву (Живорад С. Пушић), 3

        Милинко Драшковић, трговац in memoriam (Љуб. Павловић), 3

        Последње хладноће, 3

        Пажња претплатницима, 3

        Вести: Соколство; Милисав Н. Вуковић in memoriam, 3

        Огласи: Моде салон "Беба", Ваљево; Продаја имања; Колонијално-бакалска и стакларска радња Милана Д. Крстића и брата; Чешка и париска роба у часовничарској радњи Милинка Миливојевића у Ваљеву; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево; Трговина Б. Ђ. Луковића, Ваљево, 4

 

Број 12, 24. март

        Закон о наследству, 1

        Индивидуално образовање деце (Радисав В. Гавриловић, учитељ), 1-2

        Наша ваздушна бања "Дивчибаре" (Чедомир Михаиловић), 2

        Ранко Гођевац - трговац из Ваљева и Београда (Љуб. Павловић), 2-3

        Жена у бабинама и новорођенче (др Јован Мијушковић), 2-3

        Кроз Ваљево 23. и 24. марта културна дешавања и др., 3

        Самоубиство у селу Рађеву, 3

        Записник (Офталмоскоп), 3

        Вести: Премештај г. Владе Филиповића; Позориште "Романтика" у Ваљеву; Из општине, 3

        Дежурне апотеке, 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; Продаја имања; Моде салон "Беба", Ваљево; Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Трговина Јовановић и Антонијевић, Ваљево, 4

 

Број 13, 31. март

        "Калифорниска и наша јабука" (М. К.), 1

        Наше трговачко-занатлијске школе у паланкама (Душан М. Трипковић), 1

        Ранко Гођевац - трговац из Ваљева и Београда (Љуб. Павловић), 1-3

        Метеоролошки податци за 1928. годину у Ваљеву, 2

        Жена у бабинама и новорођенче (др Јован Мијушковић), 2-3

        Предавања у народу, 3

        Друштво за улепшавање Ваљева и околине, 3

        Битољско градско позориште у Ваљеву, 3

        Вести: Нова управа Кола јахача у Ваљеву; Аутомобилски саобраћај са Београдом; Нови срески поглавар; Нови срески економ Коста Пантелић; Аутомобилски саобраћај Ваљево - Бања Ковиљача - Зворник; Из пореске управе; Преминуо Миленко Малешевић; Народна књижница у В. Каменици, 3

        Кроз Ваљево 30. и 31. марта, 3

        Огласи: Мануфактурна и галантеријска трговина Душана Р. Мишковића у Ваљеву; Хотел "Секулић" се издаје; Продаја плаца; Моде салон "Беба", Ваљево; Издавање дућанске радње; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево, 4

 

Број 14, 7. април

        У име закона... не пљуј (др Миливоје М. Миленковић), 1

        Наша ваздушна бања "Дивчибаре" (Чедомир Михаиловић), 1-2

        У очекивању рефорама просветног законодавства код нас, 2

        Укинута тржишна комисија, 2

        Милан Л. Одановић - учитељ у Ваљеву in memoriam (В. Н.), 2-3

        Жена у бабинама и новорођенче (др Јован Мијушковић), 2-3

        Несрећан случај у Лајковцу (М. Т.), 3

        Записник?! (Офталмоскоп), 3

        Позориште (Мишел Трајковски), 3

        Кроз Ваљево, 3

        Вести: VIII. Редовна скупштина Друштва за улепшавање Ваљева; 35. Редовна скупштина Ваљевског занатлијског друштва, 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; Хотел "Секулић" издаје се; Јавна благодарност поводом смрти Милана Л. Одановића; Издавање дућанске радње; Трговина Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 15, 14. април

        За јединствену југословенску културу и књижевност, 1

        Зашто немамо вагона за утовар (Миљко Кораћ), 1-2

        Штитаста ваш (Драгиша Лапчевић), 2

        У очекивању рефорама просветног законодавства код нас (Драг. Максимовић), 2-3

        Жена у бабинама и новорођенче (др Јован Мијушковић), 2-3

        Књижевно вече у Ваљеву, 3

        Крађа са провалом у Ваљеву, 3

        Вести: Нова основна школа у Ваљеву; Еснафска скупштина; Годишња скупштина Певачка дружина "Чика Љуба"; Лоптачка утакмица Вардар - комб. пољопривр. и војске; Књижевни полет, 3

        Огласи: Изгубљен женски ручни сат; Куповина грађе; Продаја имања; Продаја плацева; Плугови "дивљи вепар"; Колонијално-бакалска радња Јоце Младеновића Ваљево; Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Мануфактурна и галантеријска трговина Душана Р. Мишковића у Ваљеву, 4

 

Број 16, 21. април

        Инострана конкуренција (Драгиша Лапчевић), 1

        За груписање општина (Миљко Кораћ), 1

        Кошевска храна или Аграрни сељачки фонд (Тамнавац), 1-2

        Наше трговачко-занатлијске школе у паланкама (Милив. Ж. Пауновић, управник Занат. тргов. школе Мионица), 2

        Жена у бабинама и новорођенче (др Јован Мијушковић), 2

        Са наших брда Дивчибаре (Г. П.), 2-3

        Калифорниска шљива, 3

        Клијавост кукурузног семена (Властимир Ђорђевић), 3

        Кључанска бања (Душан М. Трипковић), 3

        Чувајте мајке своју децу (Мишел Трајковски), 3

        Вести: Годишња скупштина "Фонда сиромашних ученика-ца Ваљев. Гимназије; Одложена скупштина; Негујте живину, 3

        Кроз Ваљево, 3

        Огласи: Лицитација у Бањи Ковиљачи; Продаја зграда; Трске плафонске; Потребан чиновник; Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Грамофони и плоче на дугорочну отплату; Продаја плацева; Изгубљен женски ручни сат; Трговина Чедомира М. Јовановића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 17, 28. април

        Један предлог подизање споменика Бирчанину и Ненадовићу (И.С.С.), 1

        О народној штедњи (Ран. В. Гавриловић, учитељ Тврдојевац Уб), 1-2

        Наша ваздушна бања "Дивчибаре" (Чедомир Михаиловић), 2

        Како су нам пчеле презимиле? (Милорад П. Петоровић, стари пчелар), 2-3

        Један листић из стогодишњице (године 1928 и 1829) (Љуб. Павловић), 2-3

        Хумано друштво "Нада", 3

        Вести: Преминуо; Филип М. Савић in memoriam, 3

        Огласи: Изгубљен ручни гоблен; Плафонске трсек; Потребан чиновник код Милана Р. Гођевца; Кафана "Златан пут"; Трговина Чедомира М. Јовановића; Бојаџијска радња Петра Пајића; Мануфактура Душана Р. Мишковића, 4

 

Број 18, 5. мај

        Пут Ваљево - Чачак (инг. С. Нешић), 1

        Како живе на периферији Ваљева? (Ј. М. Симовић, парох), 1-2

        Јавна захвалност поклони сиромашним ученицима, 2

        Захвалност Колу девојака (М.О.Ц.К), 2

        Милутин М. Митровић in memoriam (М. В. Б), 2-3

        Један листић из стогодишњице (године 1928 и 1829) (Љуб. Павловић), 2-3

        Хоћете ли да говорите енглески?, 3

        Списак добровољни прилози (Управа), 3

        Кроз Ваљево: Народни универзитет, Позориште, Кафане, 3

        Продаја имања, 3

        Огласи: Бојаџијска радња Петра Пајића; Радња Недељка Ж. Павловића; Бакалска радња Јоце Младеновића; Радња Јована Ж. Илића; Трговина Чедомира М. Јовановића; Хотел "Гођевац", 4

 

Број 19, 12 мај

        У спомен војводи Степи Степановићу песма (Раул), 1

        Железничка мрежа у области ваљевској (Василије Г. Марковић, подгорац), 1

        Је ли то било потребно? (М. К.), 1-2

        Пут Мионица - Дивци (Душан М. Трипковић), 2

        "У име закона не пљуј"! (М. Јовановић, студ. медицине), 2-3

        Један листић из стогодишњице (године 1928 и 1829) (Љуб. Павловић), 2-3

        Два нова и симпатична предузећа (Миљко Кораћ), 3

        Последице прошлогодишње суше, 3

        Занатска школа (Ј. Г.), 3

        Исправка, 3

        Вести: Из средње Пољопривредне школе; Припреме на Дивчибарама, 3

        Кроз Ваљево: Народни универзитет, Кафане, 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; Радња Недељка Ж. Павловића; Салон моде Марице Аранђеловић; Хотел "Гођевац", 4

 

Број 20, 19. мај

        Занатска банка Краљ. С.Х.С.А.Д. (Здр. Н. Војић), 1

        Конференција ваљевских привредника (И. М. Илић), 1-2

        "Један историски датум" (М. К.), 2

        Последице прошле зиме (М. Ј. Никетић), 2-3

        Један листић из стогодишњице (године 1928 и 1829); Две заборављене учитељске породице у Ваљеву (Љуб. Павловић), 2-3

        Шкандал (председник Набављ. задруге Златомир Ћирић, учитељ), 3

        Успех прскања шљиве, 3

        Ограничење телеграфског и телефонског саобраћаја (М. К.), 3

        Летовање на "Дивчибарама", 3

        Родност шљиве, 3

        Вести: Леп пример Друштво за улепшавање Ваљева; Слава и помен; Убио гром; Трке у Ваљеву, 3

        Кроз Ваљево: Кафане, Дежурне апотеке, 4

        Нови ред вожње, 4

        Огласи: Радња Недељка Ж. Павловића; Модни салон Марице Аранђеловић; Ваљевска занатска кредитна задруга; Радња Раденка Ј. Веселиновића; Трговина Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 21, 26. мај

        Зашто осиромашавамо (Чеда Милошевић, учитељ), 1

        Димитрије - Мита Славуј in memoriam, 1-2

        Домаћинске школе и њихова културна вредност (Душан М. Трипковић), 2

        Мало о историји електричног осветљења Ваљева (М. С. Ненадовић), 2-3

        Две заборављене учитељске породице у Ваљеву (Љуб. Павловић), 2-3

        Љубомир Штулић in memoriam (Д. Максимовић, учитељ), 3

        Захвалност (Аница и Андрија Славуј), 3

        Вести: Слава Удружења хотелијера, гостионичара и кафеџија у Ваљеву; Соколство, 3

        Огласи: Кројачка радња Новице Јовановића Ваљево; Ваљевска штедионица; Хотел "Гођевац" у Ваљеву, 4

 

Број 22, 2. јун

        Пут Ваљево - Чачак (инг. С. Нешић), 1

        Мало о историји електричног осветљења Ваљева (М. С. Ненадовић), 1-2

        Прота Зарија Протић in memoriam, 2-3

        Две заборављене учитељске породице у Ваљеву (Љуб. Павловић), 2-3

        Цене са тржишта, 3

        Спорт: С.К. "Будућност" - "Вардар", 3

        Вести: Највећи добротвори Ваљев. тргов. омладине; Промена уредника; Дан Црвеног крста 8. јуна 1929, 3

        Конкурси, 3

        Огласи: Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата; Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Ваљевска занатска кредитна задруга; Моде салон женских шешира; Плугови "дивљи вепар"; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево, 4

 

Број 23, 9. јун

        Лесковац као центар текстилне индустрије (Живојин Малешевић), 1

        Годишње доба, године старости и заразне болести (др Мил. М. Миленковић), 1

        Зашто Мионица слабо напредује? (Душан М. Трипковић), 1-2

        Зашто у Ваљеву да буде хлеб најскупљи? (Ж. Т.), 2

        Једно интересантно питање организација привреде (Живојин Топличевић), 2-3

        Да ли је потребно доводити странце у наша села? (Љуб. Павловић), 2-3

        Из старог Ваљева (Св. М. Гребенац), 3

        Вести: "Дивчибаре"; Делатност Певачког друштва "Чика Љуба"; Један леп пример; Из Средње пољопривредне школе; Из редакције; Верени; Положио испит, 3

        Спорт: Самоубиство најбољег ваљевског фудбалера; "Карађорђе" - "Војска" (4:2); "Вардар" - "Карађорђе" (0:0), 3

        Кроз Ваљево, 3

        Огласи: Мануфактурна трговина Милована С. Поповића, Ваљево; Продаја плацева; Моде салон Марице Аранђеловић; Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата; Ваљевско трговачко удружење; Ваљевска занатска кредитна задруга; Имање на продају; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево, 4

 

Број 24, 16. јун

        Пред изједначењем правосуђа, 1

        Од чега се лети обољева и умире? (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        За Дом културе у Ваљеву (М. В. Б.), 2

        Из Суда: Угушила своје дете, 2-3

        Да ли је потребно доводити странце у наша села? (Љуб. Павловић), 2-3

        Осветлење Пећине, 3

        Вести: Прилог за храм Св. Саве; Отворен стечај Нинко Степановић, опанчар; Упис акција; Општински зајам; За пострадалог од грома; Помен умрлим члановима Занатл. друштв.; Читуља, 3

        Спорт: Земунска "Спарта" у Ваљеву; "Вардар" је основао Хазену, 3

        Захвалност помоћ сиротињи, 3

        Огласи: Продаја плацева; Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Фабрика кревета и гвозденог собног намештаја Трајко Ђорђевић Кукар, Лесковац; Ваљевско трговачко удружење; Моде салон Марице Аранђеловић Ваљево; Обавештење Михаила Матића да више није закупац хотела "Секулић"; Потреба за радницима; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево, 4

 

Број 25, 23. јун

        Криза морала! (др Мил. М. Миленковић), 1

        Једна благовремена опомена! - Општини ваљевској и месном одбору Ц. К. (Један пријатељ Ваљева), 1-2

        Зашто је у Ваљеву хлеб најскупљи? (Милорад Марковић, пекар), 2

        Опет осветљење (Илија Илић, обућар), 2

        Од чега се лети обољева и умире - срдобоља, 2-3

        Да ли је потребно доводити странце у наша села (Љуб. Павловић), 2

        Вести: Опет стечај више њих; Кажњени уништавање младица; Прослава Видовдана у Ваљевској гимназији; Ваљевско соколско друштво, 3

        Нова основна школа у Ваљеву (др Бож. Милосављевић), 3

        Огласи: Хотел "Секулић" Ваљево; Фабрика кревета и гвозденог собног намештаја Трајко Ђорђевић Кукар, Лесковац; Моде салон Марице Аранђеловић, Ваљево; Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића, Ваљево; Ваљевско трговачко удружење; Трговина Јовановић и Антонијевић, Ваљево, 4

 

Број 26, 30. јун

        После шљиварске конференције у Брчком (Миљко Кораћ), 1

        Аграрна банка, 1

        Хвала Ваљеву прилози Црвеном крсту, 2

        Косидба ливада (Вл. Ђорђевић, суплент), 2

        Зашто је хлеб у Ваљеву најскупљи? (Жив. Топличевић), 2

        Писма из Обреновца (Н. С. С.), 2

        Мува, човек и болести (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Вести: Судски одмор; Верени; Ваљевска гимназија; Скинут стечај Радомир Ћирић, трговац; Изложба ђачких радова у Гимназији; Из поште; Матура у Ваљевској гимназији, 3

        Спорт: "Спарта" - "Будућност", 3

        Захвалност помоћ сиротињи, 3

        Исправка штампарска грешка, 3

        Нова основна школа у Ваљеву (др. Бож. Милосављевић), 3

        Огласи: Фабрика кревета и гвозденог собног намештаја Трајко Ђорђевић Кукар, Лесковац; Хотел "Секулић" Ваљево; Једна изјава поводом лоше изведених радова; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево, 4

 

Број 27, 7. јул

        Годишњица "Гласа Ваљева", 1

        Задругарство у Врелу (Момчило Митровић), 1

        Црни пришт (др Мил. Миленковић), 1-2

        Послодавац и његове дужности према своме ученику (Душан М. Трипковић), 2-3

        Нова основна школа у Ваљеву (др Бож. Милосављевић), 2-3

        Мува, човек и болести (др Мил. М. Миленковић), 3

        Живојин Ђорђевић in memoriam (Уредништво), 3

        Вести: Дипломирали; Надбискуп Родић у Ваљеву; Стечајеви, 3

        Спорт: "Будућност" - "Б.У.С.К", 3

        Огласи: Продаја цигле; Ципеле Bally у радњи Недељка Ж. Павловића; Фабрика намештаја и гвозденог собног намештаја Трајко Ђорђевић Кукар, Лесковац; Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата Ваљево; Моде салон Марице Аранђеловић Ваљево; Ваљевска занатска кредитна задруга; Плугови "дивљи вепар", 4

 

Број 28, 14. јул

        Мода и менталитет жена и људи (др Мил. М. Миленковић), 1

        Пољопривредни курс за учитеље (М. Ј. Никетић), 1-2

        Трговачки падови (Света Богдановић, трг.), 2

        Писмо са села Славковица (М. Љ. М., земљ.), 2

        Подизање приватних грађевина у Ваљеву, 2

        Нова основна школа у Ваљеву (др Бож. Милосављевић), 2-3

        Једна лепа свечаност црквена слава у Јовањи (Ч. М.), 3

        Пример за углед (Чеда Љ. Милошевић, управитељ школе), 3

        Вести: Смењен са дужности; Постављен; Верени; Стечај; Пажња произвођачима шљива; Отпутовао, 3

        Пажња грађанству излет на Јадран, 3

        Спорт: коментар утакмице "Будућност" - Б.У.С.К.; "Соко" - "Вардар", 3

        Конкурс потребан командир општинске страже, 3

        Конкурс општини ваљевској потребна бабица, 3

        Огласи: Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата Ваљево; Продаја цигле; Ципеле Bally у радњи Трајка Ђорђевића Кукара, Лесковац; Трговина Јовановић и Антонијевић Ваљево; Плугови марке "дивљи вепар", 4

 

Број 29, 21. јул

        Хигијена вароши (др Мил. М. Миленковић), 1

        Историја српског новца и кредитних установа (М. Н. Ђерић, проф. трг. академије), 1-3

        Живко Тадић - трговац из Ваљева (Љуб. Павловић), 2

        Рационално живинарство (Света С. Богдановић, трг.), 3

        Захвалност помоћ око дизања зграде официрског дома, 3

        Изјава благодарности (породица поч. Жике К. Ђорђевића), 3

        Захвалност поводом довршења цркве у Лелићу, 3

        Вести: Верени; Венчање; Отворен стечај, 3

        Претплатницима (Уредништво), 3

        Спорт: коментар утакмице "Соко" - "Вардар" (Трим.), 3

        Огласи: Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата Ваљево; Фабрика кревета и гвозденог собног намештаја Трајко Ђорђевић Кукар, Лесковац; Продаја цигле; Потреба за штампарским учеником код "Славуја"; Оглас за претплату на "Глас Ваљева", 4

 

Број 30, 28. јул

        Пут Ваљево - Чачак (инг. С. Нешић), 1

        Рационално живинарство по Милану Змејановићу (Света С. Богдановић, трг.), 1-2

        Ђачке екскурзије (Чедомир Михаиловић), 2-3

        Живко Тадић, трговац из Ваљева (Љуб. Павловић), 2-3

        Писма из Обреновца (Н. С. С.), 3

        Упис у Државну трговачку академију у Београду, 3

        Милорад-Миле Гавриловић (in memoriam), 3

        Вести: Пао под стечај (Живорад Спасојевић, трг. из Ваљева); Венчање; Верени; Нов адвокат (Александар Живановић), 3

        Спорт: најава утакмице "Југославија", Београд и "Будућност", Ваљево, као и коментар одигране утакмице "Будућност" - "Карађорђе", 3

        Огласи: Кафана "Мала касина" издаје се под закуп; Продаја цигле; Кафана "Краљевић Марко" (код брат-Веље); Радња Јовановић и Антонијевић, Оглас штампарије Димитрија А. Славуја о потреби ученика; Плугови "дивљи вепар", 4

 

Број 31, 4. август

        Хигијена села (др Мил. Миленковић), 1

        Пут Ваљево - Чачак (инг. С. Нешић), 1-2

        Рачуница газда Франц Шимела (М. Ј. Никетић) преузет чланак из немачког часописа, 2

        Дани привредног мртвила (Живојин Топличевић), 2

        Скинут стечај, 2

        Писмо из Обреновца (Н. С. С.), 2-3

        Дочек штипских сокола, 3

        Вести: Вратио се (зубни лекар др ЈованС. Вукелић), 3

        Спорт (Трим), 3

        Живко Тадић, трговац из Ваљева (Љуб. Павловић), 3

        Огласи: Интернат за студенте у Београду; Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата, Ваљево; Трговина Јовановић и Антонијевић, Ваљево; Штампарија Д. А. Славуја; Плугови "дивљи вепар", 4

 

Број 32, 11. август

        Дечије летње лечилиште у Ваљеву, 1

        Хигијена села (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Пут Ваљево - Чачак (инг. С. Нешић), 2-3

        О ранама, 2-3

        Концерт "Биљане" у Ваљеву (Б. Стојковић), 3

        Војислав Николић (Ј. Б.) in memoriam, 3

        Вести: Суд почиње рад; Кермес на Пећини; Официрски дом у Ваљеву отпочета градња; Наши у Ковиљачи; Освећење цркве у Лелићу; Венчање, 3

        Огласи: Интернат за студенте у Београду; Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата, Ваљево; Трговина Јовановић и Антонијевић, Ваљево; Штампарија Д. А. Славуја; Плугови "дивљи вепар", 4

 

Број 33, 18. август

        Наша омладина (Чеда Љ. Милошевић, учитељ), 1

        Ваљево и естетизам (Владимир Пиперски, акад. вајар), 1

        Просветни биланс дописне школе, 1

        Рационално живинарство по проф. #Харрy Р. Леwису$ (Света С. Богдановић, трг), 1-2

        Претплатницима позив за уплату дугова, 2

        Французи о нама (Чеда Михаиловић), 2

        "Биљана" у Ваљеву, 3

        Писмо из Обреновца (Н. С. С.), 2-3

        О прелому костију, 2-3

        Вести: Промовисан г. Станислав Михаиловић "Бата"; Откуп бикова; Изложба бикова и пернате живине; Соколско друштво у Ваљеву; Премештен г. Миладин Поповић; Освећење камена темељца официрски дом, 3

        Спорт: Уб; Годишња скупштина В.С.К Будућност; Хазена "Сокола" у Ваљеву, 3

        Огласи: Јувелирска радња Франца Баурека, Ваљево; Кројачица Винка В. Филиповић; Моде салон Марије Аранђеловић, Ваљево; Издаје се дућан под кирију у центру вароши; Завод за дезинсекцију и дезинфекцију; Хотел "Македонија", Београд, 4

 

Број 34, 25. август

        Хигијена села (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Ваљево и популарна библиотека (Мил. П. Марковић, канд. права), 2

        Американци и Американке (Чедомир М. Михаиловић), 2

        Како треба гајити живину (Света С. Богдановић, трг.), 2-3

        Захвалност штипских сокола, 3

        Вести: Произвођачима шљива; Нов адвокатски приправник (г. Димитрије Драшковић); Упис у Средњу пољопривредну школу у Ваљеву; Испити на учитељском курсу; Нови инвалидски суд; Изасланик Црвеног крста у Ваљеву; Упис у гимназију, 3

        Спорт: "Будућност" у Бијељини; Тронедељни одмор; Хазена С.К. Соко - С.К. Вардар 6:2; Карађорђе - Ера 3:1, 3

        Захвалност грађанству имена лица која су помогла изградњу Официрског дома, 3

        Огласи: Хотел "Македонија", Београд; Казанџијска радња Милана Трипковића; Издаје се кућа у Карађорђевој улици; Трговини Петра Тимотића и брата, Коцељева - потребни помоћници; Моде салон Марије Аранђеловић; Издаје се дућан у центру вароши; Завод за дезинсекцију и дезинфекцију, 4

 

Број 35, 1. септембар

        Треба ли укинути наглавицу? (Момчило Митровић), 1

        Потреба стручности у комуналној политици (др Сава Мојић), 1-2

        Комарци и човек (др Мил. Миленковић), 2

        Претплатницима апел за уплату дугова, 2

        Нова основна школа у Ваљеву (Милорад Бабић, члан школског одбора), 2-3

        Удружење родољубиве омладине (Чедомир Михаиловић), 3

        Вести: Благодарност војницима у касарни; Ваљевска окружна банка; Соколство; Отворен стечај на имовини Милана Димитријевића, трг., 3

        Огласи: Трговина Јовановић и Антонијевић, Ваљево; Казанџијска радња Милана Трипковића; Продаја црепа; Стовариште Раденка Ј. Веселиновића, Ваљево, 4

 

Број 36, 8. септембар

        Предлог закона против непоштене утакмице (Вел. Вујић), 1

        Луксузирање (др Мил. Миленковић), 1-2

        Удружење родољубиве омладине (Чедомир Михаиловић), 2-3

        Нова црква у Лелићу (Љуб. Павловић), 2-3

        За телесну и моралну наставу по нашим школама, 3

        Привреда: Ликвидирање Дирекције за пољопривредни кредит; Правилник о трговини сувом шљивом; Овогодишњи извоз пшенице и кукуруза; Београдска берза, 3

        Вести: Премештен г. Вук Радовић, судија, 3

        Спорт: Карађорђе - Вардар 3:1 (2:0); Табела првенства, 3

        Огласи: Хотел "Македонија", Београд; Продаја црепа; Хотел "Гођевац", Ваљево; Моде салон Марије Аранђеловић; Издаје се дућан у центру вароши; Умрлица - Ковиљка Б. Бранковић, 4

 

Број 37, 15. септембар

        Земљорадничко задружно организовање (Д. Максимовић), 1

        Осећај чистоће (др Мил. Миленковић), 1-2

        Из суда, 2-3

        Нова основна школа у Ваљеву (М. В. Б.), 2-3

        Привреда: Привилегована Аграрна банка; Продуктна берза у Скопљу; Цене производима - Београдска берза; Изложба бикова и живине; Шљивана сезона; Статистика стечајева, 3

        Вести: Исправка (Бора Марковић, пуковник); Продаја залога у Ваљевској штедионици; Преселио се др Миливоје М. Миленковић, очини лекар; Нађен мали новчаник; Накнадно прилози за Официрски дом; Рад у основним школама; Отварање лова; Скинут стечај; Пажња интересованима молбе за радно место не примају се више; Положио судијско-адвокатски испит Јован Јовановић; Гостовање Повлашћеног народног позоришта из Београда; Венчаће се, 3

        Пажња грађанству деманти о одржавању кермеса на Пећини, 3

        Спорт: Будућност - Вардар, 3

        Претплатницима апел за уплату дугова, 3

        Огласи: Хотел "Македонија", Београд; Куповина разне робе; Стан за издавање у Синђелићевој; Продаја имања; Хотел "Гођевац", Ваљево; Продаја црепа код Милана Д. Јовановића, 4

 

Број 38, 22. септембар

        Дивчибаре у теренском и климатском погледу (А. Г. Јовановић), 1

        Осигуравјућа друштва и Аграрна банка (Драгиша Лапчевић), 1

        Земљорадничко задружно организовање (Д. Максимовић), 1-2

        Наше село (М. Јовановић, учитељ), 2-3

        Васпитање (др Мил. М. Миленковић), 2

        Привреда: Привреда Босне; Један наш успех у Америци наша народна ношња; Загребачки збор; Отворена шљивана сезона; Шљиварска комисија у Ваљеву; Сортирање кукуруза, 3

        Вести: Рад у новој основној школи; Делегати Ловачког савеза у Ваљеву; Г-ђа Жанка Стокић у Ваљеву; Читуља Јелена Јела Вуковић, студент философије, 3

        Спорт: "Будућност" - "Вардар" 4:2 (3:1); Последња првенствена утакмица, 3

        Претплатницима апел за уплату дуговања, 3

        Огласи: Штампарија Димитрија А. Славуја, Ваљево; Комисионо стовариште Раденка Ј. Веселиновића, Ваљево; Хотел "Касина" Ваљево; Продаја празних сандука; Куповина разне робе; Стан за издавање у Синђелићевој; Продаја имања у Кнез-Милошевој улици; Моде салон Марије Аранђеловић, Ваљево; Издаје се дућан у центру вароши; Завод за дезинсекцију и дезинфекцију, 3-4

 

Број 39, 6. октобар

        Ваљевцима! апел уредништва претплатницима за уплату дуговања, 1

        Хигијенско васпитање села (Драг. Максимовић, учитељ), 1

        Напаст од мишева (Чеда Милошевић), 2

        Пример за похвалу, 2

        Привреда: Рад Привилеговане аграрне банке; Успех изложбе живине у Ваљеву, 2-3

        Васпитање (др Мил. Миленковић), 2

        Вести: Лицитација; Из Гимназије; Пољопривредна изложба; Врховни инспектор у Ваљеву; Слава ловаца; Стечај Димитрије Обрадовић, трг.; Читуља Тривун Вујичић из Туђина; Ново име и подела наше Краљевине; Нова књига др Мил. Миленковића; Ординира др А. Чериковски, 3

        Спорт: "Будућност" - "Карађорђе" 1:0 (0:0); Земунски "Зашк" у Ваљеву; Исправка од управе Вардара, 3

        Претплатницима апел за уплату дуговања, 3

        Милоје Ж. Тадић, пензионер из Ваљева in memoriam (Љуб. Павловић), 3

        Огласи: Плугови "дивљи вепар"; Трговина Јовановића и Антонијевића, Ваљево; Хотел "Касина", Ваљево; Купио бих кућу у Ваљеву; Штампарија Дим. А. Славуј, 4

 

Број 40, 13. октобар

        Васпитни циљ (М. Јовановић, учитељ), 1

        Хигијенско васпитање села (Драг. Максимовић, учитељ), 1-2

        Збор Јадранске страже у Обреновцу, 2

        Привреда: О производњи сира; Модерне пушнице; Оснивање воћарске задруге; Пољопривредне изложба у Каменици; Стечајеви у септембру, 2-3

        Јавни радови у Ваљеву (Живојин Топличевић), 2

        Вести: Санитетском општинском референу нечистоћа клозета; "Књижевни полет"; Захвалност прилог Ваљевске пиваре; Стечајеви; Пажња пољопривредницима средство за прскање шљива; Свечари слава г. Чеде Јовановића; Ординира др А. Чериковски; Нова основна школа; Читуља Крста Коснић; Вашар у Ваљеву Михољдан, 3

        Спорт: Конференција спорта; Будућност - Зашк 3:1 (2:0); Исправка (Драгиша Митровић), 3

        Никола Исић, матурант учитељске школе in memoriam, 3

        Претплатницима апел за плаћање дугова, 3

        Огласи: Плугови "дивљи вепар"; Трговина Јовановића и Антонијевића, Ваљево; Хотел "Касина", Ваљево; Купио бих кућу у Карађорђевој; Штампарија Дим. А. Славуја, Ваљево, 4

 

Број 41, 20. октобар

        Осећање дужности (др Мил. М. Миленковић), 1

        Сува шљива (М. Ј. Никетић), 1-2

        Једна ружна навика (Чеда Милошевић, учитељ), 2

        Привреда: Оснивање синдиката за продају кукуруза; Шта чини штедња; Уплата акција Аграрне банке; Уредништву "Глас Ваљева" (Ђорђе Јов. Павићевић, учитељ); Оснивање и регистровање воћарске задруге, 2

        Један дан на ваздушној бањи Дивчибаре (Милан Трипковић, свештеник), 2-3

        Из суда, 3

        Вести: Збор Јадранске страже; Постављен г. Милан Божић, судија; Упис акција Привилеговане аграрне банке; Помен; Зајмови код Аграрне банке; Породицама палих за отаџбину; Свечари; Ординира, 3

        Данас: Гранд хотел филм Краљ краљева; Хотел Србија филм Пламен љубави; Хотел Секулић матине спорт клуба "Будућност", 3

        Спорт: Београђани о нама, 3

        Претплатницима апел за плаћање дугова, 3

        Огласи: Хотел "Касина" Ваљево; Продаја млинарског постројења; Фабричко стовариште Радована Лазића; Продаја празних сандука; Казанџина радња Милана Трипковића; Радња Исака А. Вајнберга, Ваљево; Објава о реновирању пекаре (Чика Ђока Јовановић, Американац), 4

 

Број 42, 27. октобар

        Воћарска задруга у Ваљеву (М. Ј. Никетић), 1

        Скупштина Јадранске страже, 1

        Родитељи помажите учитеља (Чеда Љ. Милошевић, учитељ), 2

        Привреда: Среска пољопривредна изложба у Обреновцу (Чедомир Михаиловић), 2

        Исељеницима за Америку (др Араницки Федор, шеф исељеничког комесаријата), 2-3

        Слепило (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Записник (Офталмоскоп), 3

        Вести: Постављен г. Љубомир Павловић; Закуп општинских дућана; Уместо помена; Пореска објава; Списак приложника за подизање Официрског дома; Пореским обвезницима; Нове књиге; Свечари Лазар Ј. Радовановић,трг.; Захвалност; Читуља, 3

        Огласи: Подрум пића Крсте Остојића; Продаја млинарског постројења; Нова кућа на продају; Продаја празних сандука; Продаја шљивића за расад; Продаја пољског имања; Издавање под закуп имања; Продаја имања, 4

 

Број 43, 3. новембар

        Зашто је наше село културно заостало? (Марко Аврамовић, учитељ), 1

        Пчеларство у области ваљевској (А. Г. Јовановић, дир. СПШ), 1-2

        Будућим мајкама (др Мил. М. Миленковић), 2

        Привреда: Земаљска пољопривредна изложба; Вештако ђубре; Бање и летовалишта; Новчани промет наших исељеника са нашом земљом; Преговори о репарационој банци, 2-3

        Стеница и човек (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Пред дужношћу (Живорад Димитријевић, учитељ), 3

        Вести: Вече Јадранске страже; Отварање ђачке трпезе у Ваљеву; Учитељска скупштина; Освећење нове школске зграде у Ваљеву; За спас руске цркве у Берлину; Премештен г. Драгутин Јовановић Бата, писар; Положио испит г. Никола Ковачевић, адв. приправник; Пчеларима; Верени; Нова књига др Миливоја Миленковића; Читуља Лазар Радовановић, трг., 3

        Претплатницима апел за уплату дугова, 3

        Огласи: Подрум пића Крсте Остојића; Продаја млинарског постројења; Стовариште Радована Лазића; Продаја пољског имања код Пољ. школе; Издавање под закуп имања; Продаја имања у Бобовчевој улици; Нова кућа на продају у Поп-Лукиној; Комисионо стовариште Раденка Ј. Веселиновића - плугови "дивљи вепар"; Радња Исака А. Вајнберга, 4

 

Број 44, 10. новембар

        Путна пољопривредна настава и њен задатак (Светислав М. Радојчић, агроном), 1

        Да ли је у питању опстанак Ваљева? (Миљко Кораћ) нова административна подела, 1-2

        Привреда: Саопштење Привилеговане аграрне банке; Повластице за земаљску изложбу; Наша миграција у августу 1929.; Уједињење српских савеза, 2

        Из суда, 2

        Велики збор Јадранске страже у Мионици, 2-3

        Хигијена (Чедомир Михаиловић), 2-3

        Огласи: Трговина Јовановића и Антонијевића, Ваљево; Нова кућа на продају; Извозна трговина Анђелка Д. Михајловића, Ваљево; Продаја имања код Пољопривредне школе; Издавање под закуп имања; Продаја имања у Бобовчевој улици; Штампарија Дим. А. Славуја; Комисионо стовариште Раденка Ј. Веселиновића - плугови "дивљи вепар"; Оглас за продају дућанске робе, стециште масе Илије Јосимовића, трговца, 4

 

Број 45, 17. новембар

        Судари (др Мил. Миленковић), 1

        Нови кривични закон (Момчило Митровић), 1-2

        Ђачка трпеза у Ваљеву, 2

        Ваљевској општини (Живојин Ковачевић из Осладића) жалба због општинске наредбе, 2-3

        Мед као храна и лек (Милорад П. Петровић), 2-3

        Разрез порезе (И. М. Илић), 3

        Позив за подношење пореских пријава прихода од зграда за разрез кућарине за 1930. годину, 3

        Вести: Постављен г. Исидор Миливојевић, секретар Суда; Захвалност прилог за "Глас Ваљева"; Добротвор прилог Фонду сиромашних ученика; Венчани; Отпутовао г. Немања Љубисављевић, жупан ваљевски; Збор Јадранске страже; Другарско вече; Забавно вече; Помен Димитрији Славују, 3

        Огласи: Трговина Јовановића и Антонијевића, Ваљево; На продају нова кућа у Поп-Лукиној; Извозна трговина Анђелка Д. Михајловића, Ваљево; Модискиња Марица Аранђеловић; Кројачка радња Ивана Гостеичника Словенца; Оглас за продају дућанске робе стециште масе Илије Јосимовића, трговца; Комисионо стовариште Раденка Ј. Веселиновића - плугови "дивљи вепар", 4

 

Број 46, 24. новембар

        Криза ситне трговине (Миљко Кораћ), 1

        Мере безбедности (Момчило Митровић), 1-2

        Улога мириса у животу (др Мил. М. Миленковић), 2

        Привреда: Интересовање Француске за наше производе; Трговинске везе са Француском; Најбогатије трговачке куће у Енглеској; Најбољи кромпир, 2-3

        Мејина вода, 3

        Соколска забава (С. Т.), 3

        Вести: Премештен г. Будимир Плакаловић, судија; Соколство; Инвалидска забава; Постављен г. Богољуб Водеилић; Нов спорт-клуб "Трговачки помоћник", Верени; Моша Талви in memoriam; Читуља Богдан Џелебџић, Вуко Дамњановић, 3

        Кроз Ваљево: Гранд хотел филм Издаја; Пивница "Србија" филм Жути љиљан; Хотел "Секулић" свира оркестар, 3

        Мед као храна и лек (Милорад П. Петровић), 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; Продаја имања; Модискиња Марица Аранђеловић; Штампарија Дим. А. Славуја; Кројачка радња Ивана Гостенчинка, Ваљево; Комисионо стовариште Раденка Ј. Веселиновића; Оглас за продају робе стециште масе Илије Јосимовића, трговца, 4

 

Број 47, 1. децембар

        Први децембар - дан уједињења, 1

        Добро или зло? (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Клемансо, 2

        Долазак бана у Ваљево, 2

        Француско-српски клуб, 2

        Ђачка трпеза (С. Т.), 2

        Спасавајмо наше шљиве (Н. С. С.), 2

        Наши соколи (С. Т.), 2-3

        Концерт Занатл. певачког друштва, 3

        Похара општинске касе, 3

        Записник (Офталмоскоп), 3

        Нова књига г. Александра Тараканова (Илија С. Мајсторовић), 3

        Вести: Свечана прослава, 3

        Позив за подношење пореских пријава прихода од зграда за разрез кућарине за 1930. годину, 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; Продаја меда; Кројачак радња Ивана Гостеичника; Продаја имања; Модискиња Марица Аранђеловић; Хотел "Македонија", Београд, 4

 

Број 48, 8. децембар

        Потреба новог привређивања (Миљко Кораћ), 1

        Сува шљива (М. Ј. Никетић), 1-2

        Упознај себе пре свега! (др Мил. М. Миленковић), 2

        Ваљевско певачко друштво "Чика Љуба" (Ђ.), 2

        Благодарност Удружења ратних инвалида, 2

        Спасавајмо наше шљиве (Н. С. С.), 2-3

        Записник (Офталмоскоп), 3

        Вести: Вече Јадранске страже; Унапређење; Укинута Шљиварска комисија; Добротвор; Свчари; Пажња господи; Читуља Настасија Бирчанин, 3

        Спорт: Из уредништва "Спортског алманаха"; Фића Велимировић игра за Црвене!, 3

        Позив за подношење пореских пријава прихода од зграда за разрез кућарине за 1930. годину, 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; Колонијална трговина Константина Д. Критића; Продаја имања; Стовариште обућа Недељка Ж. Павловића, Ваљево; Продаја обуће код "Пештанца", 4

 

Број 49, 15. децембар

        Зимске пољопривредне школе (А. Г. Јовановић), 1

        Спасавајмо наше шљиве (Н. С. С.), 1

        Тровање каменом содом (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Соколство, 2

        Наше животне намирнице (Н. С. С.), 2-3

        Хајка на вукове, 3

        Нова књга Милутина Ј. Никетића, 3

        Вести: Долазак књижевника из Београда; Из Трговачког удружења; Добротвор; Промиција; Свечари; Матине; Захвалност; Читуља, 3

        Позив за подношење пореских пријава прихода од зграда за разрез кућарине за 1930. годину, 3

        Списак приложника на инвалидској забави 1. XII 1929, год., 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; Стовариште Тијосава Б. Благојевића - гостионичара, Ваљево; Трговина Недељка Ж. Павловића, Ваљево; Радионица шешира Хари Најмана и П. Пауновића, Ваљево; Продаја обуће код "Пештанца", 4

 

Број 50, 22. децембар

        За "Јадранску стражу"!, 1

        Појава торбара (М.), 1-2

        Соколско уједињење (С. Т.), 2

        Пример војске, 2

        Ђачка трпеза, 2

        Захвалност (Николај, епископ охридски), 2

        Уредништву "Гласа Ваљева" (Влад. Н. Митић, Свет. С. Недок.), 2

        Записник (Офталмоскоп), 2-3

        Велики кашаљ (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Вести: Вече Јадранске страже; Школа играња у Ваљеву; Продаја залога, 3

        Списак приложника на инвалидској забави 1. XII 1929, год., 3

        Огласи: Продаја грамофона код Јована Ж. Илића, Ваљево; Стовариште вина Тијосава Б. Благојевића, гостионичара, Ваљево; Куповина сена и друге разне робе - Милан Д. Јовановић; Продаја меда Милорада П. Петровића; Трговина Константина Д. Критића; Трговина Недељка Ж. Павловића, Ваљево; Продаја имања у Кнез Михаиловој, Ваљево; Продаја обуће од "Пештанца", 4

 

Број 51, 29. децембар

        Протест по новом меничном закону (Момчило Митровић), 1

        Зло које безобзирно треба сузбијати (Миљко Кораћ), 1

        Претплатницима апел за уплату дугова, 1

        Грип (др Мил. М. Миленковић), 2

        Ваљевско певачко друштво "Занатлија" (Грађанин), 2

        Вести: Велика забава Јадранске страже; На знање трговцима; Радно време у суду; Нов лист; Из суда општине ваљевске; За сиротињу; Члан добротвор Јадранске страже; Скупштина О. К. И. Р.; Исправка, 2

        Пољопривредни течај у Јовањи (Ч. Љ. М.), 3

        Записник (Офталмоскоп), 3

        Зимске вечери у селу, 3

        Огласи: Продаја грамофона код Јована Ж. Илића у Ваљеву; Продаја једне куће и пекарнице; Куповина сена и друге робе; Продаја меда код Милорада П. Петровића; Стовариште вина код Тијосава Б. Благојевића, гостионичара, Ваљево; Трговина обуће Недељка Ж. Павловића, Ваљево; Изјава благодарности; Ваљевска штедионица, 4