ГЛАС ВАЉЕВА, година III, 1930.

 

Број 1, 5. јануар

        Учитељ и лекар (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Један пример за углед (Миљко Кораћ), 2

        Име отаџбине треба... (Немања Павловић), 2

        Будућност Ваљева (Божидар Митровић, столар), 2-3

        Вести: Члан добротвор "Јадранске страже"; Пример за углед; Свечари, 3

        О ђачкој и дечијој штедњи (В.), 3

        Кроз Ваљево: Забавно вече О.К.И.Р.; Занатлијска забава, 3

        Прилози трпези, 3

        Зимске вечери у селу (В), 3

        Продаја имања Начелство среза ваљевског продаје секвестрирано имање Адолфа Недића, 3

        Огласи: Продаја грамофона и плоча код Јована Ж. Илића, Ваљево; Изава благодарности (исплаћена осигуран сума код ОД "Феникс"); Куповина сена и грађе; Плац на продају у Карађорђевој; Продаја ципела у трговини Недељка Ж. Павловића, Ваљево; Вештачко-столарска радња Божидара Митровића и синова, Ваљево; Продаја имања у Кнез Михаиловој; Трговина Пајевић и Јевтић, Ваљево; Модискиња Марица Аранђеловић; Оправка, чишћење и пеглање мушких шешира код Гаврила Дабића, 4

 

Број 2, 12. јануар

        Сопствено осигурање (Драгиша Лапчевић), 1

        Којим путем? (Миљко Кораћ), 1

        Подгорини треба помоћи (Витомир Ђ. Давидовић), 1-2

        Народна одбрана (Немања Павловић), 2

        Будућност Ваљева (Божидар Митровић, вешт. столар), 2-3

        Мало и о ногама - мишљење Љубе Ненадовића о ногама (др Мил. М. Миленковић), 3

        Списак грађана који су дали добровољни прилог за општинску сиротињу, 3

        Огласи: Модискиња Марица Аранђеловић; Објава Ваљевске штедионице; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Продаја ципела у трговини Недељка Ж. Павловића Ваљево; Продаја грамофона и плоча код Јована Ж. Илића у Ваљеву; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 3, 19. јануар

        Ћифте и зеленаши (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Поправите ту неправду (Миљко Кораћ), 2

        Подгорину упутити да ради (Миљко Кораћ), 2

        Шеста амортизација - обвезница 2,5% ратне штете, 2-3

        Вести: Бански инспектор г. Јевтић у Ваљеву; Ђачка трпеза; Венчање; Свечари, 3

        Једна важна и интересантна књига Наше морске луке од г. Славка Сиришћевића (др Мил. М. Миленковић), 3

        Списак грађана који су дали добровољни прилог општинској сиротињи, 3

        Огласи: Модискиња Марица Аранђеловић; Објава Ваљевске штедионице; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Продаја обуће у трговини Недељка Ж. Павловића; Фабрика соде и крахера М. С. Николића; Трговини Миливоја Ј. Радишића Ваљево потребан помоћник; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 4, 26. јануар

        Мизерија наших путева (Миљко Кораћ), 1

        Зар опет са боновима (Миљко Кораћ), 1

        Штедимо - по ческим изворима (А. Г. Јовановић), 1-2

        Како у селу пропада младеж (Чеда Љ. Михаиловић, учитељ), 2

        Наше банкарство, 2

        Како да се помогне нашем селу (М. Аврамовић, учитељ), 2-3

        Вести: Соколство; Добротвор; Ваљевска окружна банка; Годишња скупштина Окружне пољопривредне подружине; Забавно вече; Из О. К. И. Р., 3

        Учитељев рад ван школе (В.), 3

        Једна књига "о воћарству" (др Мил. М. Миленковић), 3

        Огласи: Модискиња Марица Аранђеловић; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Објава Ваљевске штедионице; Продаја ципела у трговини Недељка Ж. Павловића; Фабрика соде и крахера М. С. Николића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 5, 2. фебруар

        Дивчибаре (Ваљевац), 1

        Глас Ваљева (Миљко Кораћ), 1

        Треба ли Подгорини помоћи? (Марко Аврамовић, учитељ), 1-2

        Сађење и нега ораха, 2

        Забава Јадранске страже на Убу, 2

        Наше банкарство, 2

        Вести: Концерт "Чика Љубе"; Из Месног одбора Црвеног крста; Ваљевска занатска кредитна задруга; Матине В. С. К.; Месни одбор Друштва Црвеног крста; VI амортизација ратне штете; Положио докторат г. Стева Николић, 2-3

        Докторов "Форд" прича (Мил. М. Миленковић), 3

        Огласи: Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Објава Ваљевске штедионице; Купујем церове трупце; Приспели радио-апарат и гласноговорници у трговини Јована Ж. Илића; Продаја ципела у трговини Недељка Ж. Павловића; Снижење цена код Јовановића и Антонијевића, 4

 

Број 6, 9. фебруар

        Идеје и реформе (др Мил. Миленковић), 1

        Веронаука у Трговачкој школи (Миљко Кораћ), 1-2

        Странци у Београду, 2

        Конкурс Занатлијском друштву потребан хонорарни лекар, 2

        Треба ли Подгорини помоћи (Марко Аврамовић, учитељ), 2

        Сађење и нега ораха, 2

        Ђачка трпеза, 2

        Наредба за предузимање мера против штитасте ваши, 2

        Оглас трговине Чедомира М. Јовановића за куповину бонова за репарацију, 2

        Подгорина је радна (Витомир Ђ. Давидовић), 3

        Вести: Захвалност; Ваљевска трговачка омладина; Положио испит адвокатски; Јавна захвалност Ваљевске основне школе; Народна хришћанска заједница у Ваљеву; Скупштина ваљевског спорт клуба "Карађорђе", 3

        Једна корисна књига о живинарству (М. М. Ј.), 3

        Претплатницима апел за плаћање претплате, 3

        Огласи: Објава Ваљевске задруге; Модискиња Марица Аранђеловић; Извозничка трговина Анђелка Др. Михајловића; Дућан за издавање у Кнез Милошевој; Продаја ципела у трговини Недељка Ж. Павловића; Радио апарати и гласноговорници у радњи Јована Ж. Илића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 7, 16. фебруар

        Воћарски реони (Драгиша Лапчевић), 1

        Веронаука у Трговачкој школи (Јован М. Симовић, свештеник), 1

        Кад ће идеологија и етика соколства да успе (Драг. Обровачки), 2

        Мало одговора "Бранитељима" "радне" Подгорине (Миљко Кораћ), 2

        Спасавајмо наше шљиве (Н.С.С.), 2

        Једна одлична књига (Драгиша Лапчевић), 2

        Уредништву "Гласа Ваљева" (Управа Трговачке школе Ваљев. трг. омладине), 3

        Конкурс (Управа Занатлијског друштва), 3

        Шта би са културним домом? (Н. С. С.), 3

        Вести: Народни универзитет у Ваљеву; Лозал - против штитасте ваши на шљивама; Соколство; Помен; Пажња Ваљеваца према војсци, 3

        Соколство (Старешинство), 3

        Апел друштва "Нада" (Управа), 3

        Наредба Општинског суда против штитасте ваши, 3

        Огласи: Трговина обуће Чедомира М. Јовановића; Претплатницима "Гласа Ваљева"; Објава Ваљевске задруге; Јаја за расад код Ђорђа Јов. Павићевића, учитеља; Извозничка трговина Анђелка др Михајловића; Продаја имања; Дућан за издавање Недељка Ж. Павловића; Радња Јована Ж. Илића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 8, 23. фебруар

        Ми и Италија, 1

        Нудиљска школа у Ваљеву затворена, 1-2

        Припреме пољопривредникове за пролеће (Драгиша Лапчевић), 2

        Веронаука у Трговачкој школи (Миладин Ђ. Ташић, свештеник), 2

        Водовод у селу Славковици (В.), 2

        Пољопривредна подружина у Каменици, 2

        Вести: Народни универзитет; Венчани; Дипломирао; Успомена на пале хероје у рату; Пажња привредницима; Позив на скупштину; Забавно вече; Ваљевско певачко друштво "Занатлија"; Из суда; Нова управа Ваљевске пчеларске подружине; Библиотека Народног университета у Београду, 3

        Оглас трговине Чедомира М. Јовановића за куповину бонова за репарацију, 3

        Објава - излагање катастарског премера општине Ваљево, 3

        Наредба Суда општине града Ваљева о пријави кола, 3

        Списак прилога са забаве Ваљ. трг. омладине која је била приређена у очи Три јерарха на дан 11. фебруара ов. године, 3

        Огласи: Јаја за насад код Ђорђа Јов. Павићевића, учитеља; Продаја имања - кафана Занатлијска пивница; Извозничка трговина Анђелка Др. Михајловића; Јаја за насад у Пољопривредној школи у Ваљеву; Објава Ваљевске трговачке банке; Парна стругара Ваљевске трговачке банке; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Милан Д. Јовановић, трг. Ваљево купује церове трупце; Модискиња Марица Аранђеловић; Фабрика кожа К. Д. "Колубара"; Продаја једне куће и једне пекарнице; Радио апарати код Јована Ж. Илића, 4

 

Број 9, 2. март

        Кога треба да кредитира Аграрна банка (Миљко Кораћ), 1

        Узроци пољопривредне кризе и како да их отклонимо (Вића П. Матић), 1

        Неколико речи - одговор мојим критичарима (Миљко Кораћ), 2

        Подгорина је радна (Вит. Ђ. Давидовић), 2

        Ђачка кухиња у Ваљев. Каменци (С. Стојић, учитељ), 2

        Странци у Београду - одговор писцу овог чланка (Михаило Јакшић), 3

        Леп пример другарске пажње, 3

        Вести: Прилози за ђачку трпезу; Скупштина удружења Ваљеваца у Београду; Народни универзитет; Нови војни кривични законик; Скупштина певачког друштва "Занатлија"; Захвалност; Матине; Концерт; Прослава Масарикова; Из суда; Група савремених књижевника; Помен, 3

        Списак прилога са забаве Ваљ. трг. омладине која је била приређена у очи Три јерарха на дан 11. фебруара ов. године, 3

        Оглас трговине Чедомира М. Јовановића за куповину бонова за репарацију, 3

        Огласи: Објава Ваљевске трговачке банке; Парна стругара Ваљевске трговачке банке; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Милан Д. Јовановић, трг. Ваљево купује церове трупце; Модискиња Марица Аранђеловић; Позив на редовну скупштину Трговачког удружења; Фабрика кожа К. Д. "Колубара"; Продаја једне куће и једне пекарнице; Радио апарати код Јована Ж. Илића, 4

 

Број 10, 9. март

        Узроци пољопривредне кризе (Вића П. Матић, члан управе Српског пољоп. друштва), 1

        Потреба једне нужне реформе (Душан М. Трипковић), 2

        Једна корисна установа (Ж. Б. Ж.), 2-3

        Дајте нам таквог попа? (Љуб. Павловић), 2-3

        Рад Народног университета у Ваљеву, 3

        Одговор на "Мало одговора бранитељима радне Подгорине" (Марко Аврамовић, учитељ), 3

        Вести: Народни универзитет; Пастуви за приплод; Прослава Масарикове 80-те годишњице у Ваљеву; "Чика Љуба", 3

        Сталешке вести: Момчило Д. Митровић отпочео адвокатску праксу у Ваљеву, 3

        Оглас трговине Чедомира М. Јовановића за куповину бонова за репарацију, 3

        Огласи: Парна стругара Ваљевске трговачке банке; Конкурси за подофицирске школе; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Милан Д. Јовановић, трг. Ваљево купује церове трупце; Фабрика кожа К. Д. "Колубара"; Радио апарати код Јована Ж. Илића, 4

 

Број 11, 16. март

        Преокрет у трговини (Миљко Кораћ), 1

        Ваљевским интелектуалцима поводом извесних претенциозних и тенденциозних написа у последњим бројевима "Гласа Ваљева" (Љуб. Н. Костић), 1-2

        Својом сопственом снагом (В.), 2

        Претплатницима апел за плаћање претплате, 2

        Одговор на "Мало одговора бранитељима радне Подгорине" (Марко Аврамовић, учитељ), 2-3

        Уредништву "Гласа Ваљева" (Миладин Ђ. Ташић, свештеник), 3

        Масарикова прослава у Ваљеву, 3

        Конференција Пољопривредне подружине, 3

        Објава - излагање катастарског премера општине Ваљево, 3

        Вести: Годишња скупштина "Фонда за потпомагање сиромашних ученика Ваљевске гимназије"; Народни универзитет; Матине; Спорт; Прилози за ђачку трпезу; Пажња воћарима; Помен, 3

        Оглас трговине Чедомира М. Јовановића за куповину бонова за репарацију, 3

        Огласи: Петар Пајић издаје стан под закуп; Јаја за насад продаје Род. Алексић; Кућа на продају у Душановој; Два дућана и два стана издаје Драгољуб Савчевић; Штампарија Дим. А. Славуја; Имање звано "Баре" продаје Божа Деспотовић; Парна стругара Ваљевске трговачке банке; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Милан Д. Јовановић, трг. Ваљево купује церове трупце; Фабрика кожа К. Д. "Колубара"; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 12, 23. март

        Где је будућност Ваљева? (Рада Драшковић, инспектор Мин. фин.), 1

        Сељак је вредан и мора му се помоћи (Радован Мијушковић, адвокат), 1-2

        Појединац и друштво (др Мил. М. Миленковић), 2

        Претплатницима апел за плаћање претплате, 2

        Зимски пољопривредни течајеви у Грабовици и Дивцима (А. Г. Јовановић), 2

        Ђачка кухиња у Ваљевској Каменици (Чед. М. Протић, учитељ), 2-3

        Годишња скупштина задруге за пољ. кредит у Ваљ. Каменици (П.), 3

        Француски дан у Ваљеву, 3

        Вести: Народни универзитет; Концерт матуранткиња Женске учитељске школе из Београда у Обреновцу; Скупштина Инвалидског удружења; Ваљевски занатлијски еснаф; Постављен г. Немања Протић, писар; Фонд сиромашних ученика-ца Ваљевске основне школе; Годишњи збор Удружење рез. официра и ратника; Последњи моменат за спасавање шљива; Позив Задруге државних службеника, 3

        Огласи: Енглески штофови код Недељка Ж. Павловића; Распродаја у радњи Душана Р. Мишковића; Куповина потврде по ратној штети - Чедомир М. Јовановић; Кућа с плацем у Карађорђевој; Продаја имања у Кнез Милошевој; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Ваљевска штедионица, 3-4

 

Број 13, 30. март

        Помозимо се сами (Рада Драшковић, инспектор Мин. фин.), 1

        Вера (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Право на учешће у јавном раду (Миљко Кораћ), 2

        Је ли Подгорина радна? - Оставите људе на миру! (Св. М. Гребенац), 2-3

        Имали смо, имамо и имаћемо (Нед. С. Савић, учитељ у пензији), 2-3

        Пропаст старих и подизање нових шљивара (Драгојло Дудић, земљ.), 3

        Вести: Народни универзитет; Концерат "Маринковић"; Здравствено друштво "Дивчибаре"; Бденије у Ваљевској цркви; Испит ученика Самарјанског течаја; Скупштина Воћарске задруге; Спортски француски дан у Ваљеву, 3

        Наредба о подизању грађевина и парцелацији земљишта, 3

        Огласи: Оглас за лицитацију у Поћути за грађење нове школске зграде; Моде салон женских шешира; Гвожђарска и колонијално-бакалска радња Сретена М. Ђерића Ваљево; Продаја имања у ул. Вука Караџића; Распродаја у радњи Душана Р. Мишковића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 14, 6. април

        Поводом Масарикове прославе (др Лео Вокач, отправник послова Чехословачке Републике), 1

        Вашљивост као друштвени проблем (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        У Липак! У Липак! (В.), 2

        Имали смо, имамо и имаћемо (Нед. С. Савић, учитељ у пензији), 2-3

        Вести: Народни универзитет; Књижевно вече у Обреновцу; Г-ђа Деса Дугалић у Ваљеву; Прилози за сиротињу општине ваљевске; Ваљевско певачко друштво "Занатлија"; Верени; Помен, 3

        Спорт: Спортски француски дан у Ваљеву! (И. М.), 3

        Наредба начелника Среза ваљевског забрана сахрањивања ван гробља (Бор. Мих. Петровић, срески начелник), 3

        Огласи: Ваљевска окружна банка; Моде салон женски шешира; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Безалкохолна пића код Аце Николајевића; Ваљевска банка добила препарат за прскање воћа; Изда је се под закуп кавана поч. Аце Недељковића у Кнез Михаиловој; Издаје се дућан са собом и кујном поч. Саватија Радивојевића у Таковској; Куповина потврда о ратној штети у трговини Чедомира М. Јовановића; Ваљевска окружна банка продаје више плацева и кућа; Продаја ракије и вина код Тиосава Б. Благојевића; Гвожђарска и колонијално-бакалска радња Сретена М. Ђерића, 4

 

Број 15, 13. април

        Медицина или техника? (др Мил. М. Миленковић), 1

        Комунални проблеми Ваљева (Рада Драшковић, инспектор Мин. фин.), 1-2

        Камо родитељи, где су професори! (С. Т.), 2

        Скупштина Ваљевске задруге за гајење и прераду воћа и поврћа, 2

        "Маринковић" у Ваљеву (Д. М.), 2-3

        Свесоколски слет у Београду (С. Т.), 3

        Годишња скупштина Јадранске страже за бившу ваљевску област (Трим.), 3

        Вести: Народни универзитет; Концерт О.К.И.Р. омладински клуб интелектуалног рада; Захвалност за подизање официрског дома; Захвалност прилози Удружењу ратних инвалида; Нова књга г. Николаја Александрова; Читуља, 3

        Прота Спасоје Протић in memoriam (Мил. Ђ. Ташић), 3

        Огласи: Трговина Јовановић и Антонијевић; Трговинска радња Душана Р. Мишковића; Претплатницима!; Лицитација у Бањи Ковиљачи; Ваљевска окружна банка; Моде салон женских шешира; Безалкохолна пића производи Аца Николајевић; Ваљевска окружна банка добила препарат за прскање воћа; Куповина потврда о ратној штети; Гвожђарска и колонијално-бакалска радња Сретена М. Ђарића; На продају два дућана и два стана у Бирчаниновој; Изадје се дућан са собом и кујном у кући поч. Саватија Радивојевића у Таковској; Продаја кафане "Краљевић Марко"; На продају ракија и вино код Тиосава Б. Благојевића, 3-4

 

Број 16, 20. април

        Једно угледно задругарство (Миљко Кораћ), 1

        Комунални проблеми Ваљева (Рада Драшковић, инспектор Мин. финансија), 1-2

        "Камо родитељи, где су професори" (Љуб. В. Пајевић), 2

        Привреда: Сејмо детелину и сточну репу (Н. С. С); Награђени ваљевски извозници; Државни пастуви за приплод; Позив за оснивање живинарске селенциске задруге у Ваљеву; Америчко живинарство; Највише се новаца заслужује у живинарској индустрији (Коста Пантелић, срески пољ. референт), 2-3

        Тровање - храном (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Југословенско вече у Ваљеву, 3

        Вести: Водовод из Липака; Захвалност помоћ сиротој деци; Прилози за ђачку трпезу; Соколско друштво; Годишња скупштина певачка дружина "Чика Љуба"; Друштво "Дивчибаре", 3

        Врбица у Ваљеву (Ј.), 3

        Огласи: Ваљевска окружна банка; Гвожђарска трговина Сретена М. Ђарића; Издаје се кафана поч. Аце Недељковића у Кнез Михаиловој под закуп; Ваљевска окружна банка продаје више плацева и кућа; Велосипеде и писаће машине нуди радња Јована Ж. Илића; Чедомир М. Јовановић откупљује потврде о ратној штети; Ваљевска окружна банка продаје средство за прскање воћа; Издају се два дућана и два стана у Бирчаниновој улици; Издаје се дућан са собом и кујном у Таковској; Продаја кафане "Краљевић Марко"; Продаја ракије код Тиосава Б. Благојевића, 4

 

Број 17, 27. април

        Више знати, више учити (Миљко Кораћ), 1

        Комунални проблеми Ваљева (Рада Драшковић, инспектор Мин. финансија), 1-2

        "Камо родитељи, где су професори!" (Свет. П. Томић, адвокат), 2

        Соколство (др Ј. С. Вукелић), 2-3

        Ваши и свраб (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Дописна гимназија, 3

        Јефтино ђачко купатило (Чедомир Михаиловић, Обреновац), 3

        Зоографисање нове цркве у Лелићу, 3

        Вести: Из Трговачког удружења; Захвалност прилог певачком друштву "Чика Љуба"; Екскурзија ученика-ца Ваљевске гимназије; Награђени архитекта Момчило Белобрк; Читуља Севан Петковић, трг., 3

        Спорт: "Бирчанин" - С.К. "Обилић", 3

        Огласи: Владимир А. Сандирев, дентист; Хитна продаја три стана; Стан за издавање; Издају се два дућана и два стана; Велосипеди и писаће машине у радњи Јована Ж. Илића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 18, 4. мај

        Култ "расног израза" (др Мил. М. Миленковић), 1

        Комунални проблеми Ваљева (Рада Драшковић, инспектор Мин. финансија), 1-2

        I. свесоколски слет у Београду ("Соко"), 2

        Аналфабетски течај у Тврдојевцу, 2

        Штитасте ваши у другим европским државама (К. Поповић, Шабац), 2-3

        Радници за Француску, 3

        Стева М. Поповић in memoriam (Ж. Димитријевић), 3

        Вести: Ђурђевски уранак у Ваљеву; Министар пољопривреде др Франгеш у Ваљеву; Нова управа "Чика Љубе"; Свечари слава Милинка Миловојевића, часовничара, 3

        Кроз Ваљево: Биоскопи - "Гранд хотел"; "Србија"; "Балкан", 3

        Спорт: "Трговачки" (Ваљево) - "Карађорђе" (Обреновац) 6:1 (2:1) (М. Н.), 3

        Огласи: Др мед. А. Чериковски преселио се у Карађорђеву бр. 59; Стан за издавање у Синђелићевој; Хитна продаја три стана; М. Ђорђевић - Београђанка отворила салон у Војводе Мишића; Велосипеди и писаће машине у радњи Јована Ж. Илића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 19, 11. мај

        Пред сезоном извоза (Миљко Кораћ), 1

        Комунални проблеми Ваљева (Рада Драшковић, инспектор Мин.финансија), 1-2

        Рекордерство (др Мил. М. Миленковић), 2

        Искористите лето - сунчајте се (др. Ст. З. Иванић), 2-3

        Вести: Пажња грађанству прскање воћа; Прилози за ђачку трпезу; Добротвор Трговачког удружења г. Сретен М. Перишић, трг., 3

        Стеван М. Поповић, учитељ у пензији из Ваљева in memoriam (Љуб. Павловић), 3

        Кућа и школа - Учитељева реч ђачким родитељима (Стева М. Поповић, учитељ), 3

        Огласи: Др мед. А. Чериковски преселио се у Карађорђеву бр. 59; Стан за издавање у Синђелићевој; Хитна продаја три стана; М. Ђорђевић - Београђанка отворила салон у Војводе Мишића; Велосипеди и писаће машине у радњи Јована Ж. Илића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 20, 25. мај

        На крају друге године "Глас Ваљева" (М. К.), 1

        "Чика Љуба" у Шапцу, 1

        Конференција сарадника и пријатеља "Глас Ваљева" (Уредништво), 1

        Комунални проблеми Ваљева (Рада Драшковић, инспектор Мин. финансија), 2

        Припреме за соколски слет, 2

        Соколство (др Ј. В.), 2-3

        Глисте - цревни паразити (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Здравствено друштво "Дивчибаре" (Н. С. С.), 3

        Пламењача на шљивама (Н. С. С.), 3

        Вести: Упис деце у основну школу; Јаван час Соколског друштва; Венчање, 3

        Оглас радње Сретена М. Ђерића којој је потребан млађи помоћник, 3

        Сталешке вести, 3

        Поштовани господине уредниче жалба на понашање свештеника Миодрага Туфегџића, 3

        Огласи: Ваљевска окружна банка; Продаја имања у Драгојловића улици; Продаја стана у Кнеза Милоша улици; Трговина Јовановића и Антонијевића; Ваљевска штедионица, 4

 

Број 21, 1. јун

        Криза пољопривреде (Миљко Кораћ), 1

        "Вавилонске куле" (др Мил. М. Миленковић), 1-2

        Комунални проблеми Ваљева (Рада Драшковић, инспектор Мин. финансија), 2

        Програм соколског слета: Програм слета средњошколске омладине; Програм слетских дана војске и морнарице; Програм слета соколског нараштаја; Припреме за слет у унутрашњости; Повластице за слет; Пријаве и преглед приватних станова за слет, 2-3

        Кућа и школа - Учитељева реч ђачким родитељима (Стева М. Поповић, учитељ), 2-3

        Вести: Соколство; Венчани; Резултати извршеног испитивања воде из Липака; Слава "Чика Љубе"; Задруга државних службеника за набавку кредита у Ваљеву; Набавка дрва, 3

        Списак лица који су дали прилог за сиротињу општине ваљевске..., 3

        Огласи: Др Миливоје М. Миленковић, специјалист за очне болести; Ваљевска окружна банка; Летње ципеле у радњи Чедомира М. Јовановића; Продаја имања у Драгојловића улици; Трговина Јовановића и Антонијевића; Ваљевска штедионица, 3-4

 

Број 22, 8. јун

        Нашим читаоцима (Уредништво), 1

        Дан Црвеног крста у Ваљеву, 1

        Занатлиски дом (И. М. Илић), 1

        Упутства за скупљање и сушење печурки (Миљко Кораћ), 1-2

        Непотребне формалности (Миљко Кораћ), 2

        Литерарни фонд др Јордана Стајића, 2

        Из Медицине: Глисте - цревни паразити (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Вести: Промена уредника "Гласа Ваљева"; Прилози за ђачку трпезу; Овогодишњи матуранти; Захвалност поклон основној школи у Осечини; Екскурзија основне школе; Из школе и просвете; Предавање за народ; Помен чика Стеви Поповићу; Летовалиште "Дивчибаре"; Несретни алкохол; Трке у Ваљеву, 3

        Допис из народа (Душан М. Трипковић), 3

        Списак лица који су дали прилог за сиротињу општине ваљевске..., 3

        Положили су претплату ових дана, 3

        Преглед тржишта, 3

        Огласи: Др Миливоје М. Миленковић, специјалист за очне болести; Ваљевска окружна банка; Летње ципеле у радњи Чедомира М. Јовановића; Продаја имања у Драгојловића улици; Браћа Вилотићи продају парну локомобилу; Писаће машине у трговини Јована Ж. Илића; Добар прошлогодишњи мед код Миливоја Ж. Пауновића из Мионице; Трговина Јовановића и Антонијевића, 3-4

 

Број 23, 15. јун

        Опака психологија (др Мил. М. Миленковић), 1

        Наш туризам (Н. С. С.), 1-2

        Литија, 2

        Физичко и интелектуално васпитање и футбалске игре (Љуб. В. Пајевић, професор), 2

        Вести: Акциони одбор за водовод из Липака; Кредитна задруга државних службеника у Ваљеву; Из суда; Курјаци у Ваљеву; Соколство; Јосип Предавец, бив. посланик и првак Хрв. С. С.; Предавање за народ; Добротвор прилог за сироту децу; Верени; Свечари; Максим Парађанин in memoriam; Саво Бошковић in memoriam; Исправка, 2-3

        Поуке - пламењача на шљивама, 3

        Беснило, 3

        Допис из народа - Акција за подизање споменика поч. Војводи Мишићу (Душан М. Трипковић), 3

        Преглед штампе: Принц Карол вратио се у Румунију и проглашен је за краља; Нова стрељања у Совјетској Русији (М. Трајковић), 3

        Кућа и школа - учитељева реч ђачким родитељима (Стева М. Поповић, учитељ), 3

        Положили су претплату, 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Погребно предузеће Вилима Бингаса, Ваљево; Ваљевска окружна банка; Продаја ципела у радњи Чедомира М. Јовановића; Продаја имања у Драгојловића улици; Браћа Вилотијевићи продају парну локомобилу; Трговина Јована Ж. Илића нуди писаће машине; Добар прошлогодишњи мед код Миливоја Ж. Пауновића, 4

 

Број 24, 22. јун

        Испит савести (Ж. Ђермановић), 1

        Народно просвећивање - Криза књге и наше село (Д. М.), 1

        Љубомир Стојановић, академик in memoriam, 1-2

        Мој учитељ III разреда - Чика Стеви Поповићу in memoriam (Ж. Нешовић), 2

        Пажња грађанима Ваљевска окружна банка продаје дрвену грађу, 2

        Заблуда у Ваљеву соколство, (С. П. Т.), 2

        Наше пчеларство, 2

        Вести: Видовданске прославе у Ваљевској гимназији; Из суда; Пресуда загребачким терористима; Соколство; Рекламациони одбор; Добротвор Никола Ђ. Драгојловић, трг.; Испити у Женској занатској школи; Извоз у 1-вој половини месеца јуна ове год.; Заклано стоке на овд. кланици од 1-15. јуна т. г.; Венчање; Мара Тодоровић in memoriam, 3

        О млеку, 3

        Кућа и школа - учитељева реч ђачким родитељима, 3

        Одговори и поруке уредника "Глас Ваљева", 4

        Положили су претплату ових дана, 4

        Огласи: Трговина Душана Р. Мишковића; Ваљевска окружна банка; Продаја ципела у радњи Чедомира М. Јовановића; Продаја имања у Драгојловића улици; Браћа Вилотијевићи продају парну локомобилу; Трговина Јована Ж. Илича нуди писаће машине; Добар прошлогодишњи мед код Миливоја Ж. Пауновића, 4

 

Број 25, 29. јун

        Видовдан (Миладин Ђ. Тешић, свештеник), 1

        Ваљево деградирају, 1

        Соколство - Будимо соколи!, 2

        Соколство на селу (Анте Тадић), 3

        Наши соколи (С. П. Т.), 3

        Справљање компота (М. Н.), 3

        Вести: Јавна захвалност прилози; Благодарност; Смрт од грома; Пламењача на шљивама (М. Н.), 3

        Огласи: Ваљевска окружна банка; Продаја ципела у радњи Чедомира М. Јовановића; Продаја куће у Осечини; Браћа Вилотијевићи продају парну локомобилу; Трговина Јована Ж. Илића продаје писаће машине; Продаја куће у Душановој; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 26, 6. јул

        Школа и живот (Миљко Кораћ), 1

        Видовдан у Обреновцу (Чедомир Михаиловић), 1

        Друштво за заштиту девојака (Н. С. С.), 1-2

        У нашој Чехословачкој (М. Трипковић, казанџија), 2

        Хипнотизам (Милош И. Трајковић), 2

        Опет курјаци! (Д. М. Н.), 2

        Занимљивости из живота Чика Љубе Ненадовића (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Вести: Закон о шумама; Испити у Средњој пољопривредној школи; Добротвор; Школска свечаност у Ваљевској трговачкој школи, 3

        Допис из народа - напредак живинарства (Душан М. Трипковић), 3

        Једна корисна књига за наше село (др Мил. М. Миленковић), 3

        Преглед тржишта, 3

        Огласи: Др Миливоје М. Миленковић, специјалиста за очне болести; Мануфактурно-платнарска трговина Недељка Ж. Павловића; Ваљевска окружна банка; Модискиња Марица Аранђеловић; Продаја куће у Душановој; Браћа Вилотијевићи продају парну локомобилу; Трговина Јована Ж. Илића продаје писаће машине; Ланено платно у трговини Милована С. Поповића; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 3-4

 

Број 27, 13. јул

        Дивчибаре плућа Ваљева (Н. С. С.), 1

        Закон о шумама, 1-2

        Бан Дринске бановине г. Веља Поповић у Ваљеву (Милош И. Трајковић), 2

        Спорт као васпитно средство код омладине (Драгиша М. Стојнић), 2-3

        Наше пчеларство, 2-3

        Вести: Банска већа; Конкурс за пријем у Машинску школу морнарице; Велике поморске свечаности Јадранске страже; Појава сточне заразе; Катастрофа нашег највећег брода "Карађорђе", 3

        Од администрације и уредништва, 3

        Положили су претплату ових дана, 3

        Огласи: Колонијално-бакалска радња Милана Д. Крстића и брата; Модискиња Марица

        Аранђеловић; Продаја имања у Оглађеновцу; Продаја живине; Трговина Јована Ж. Илића продаје писаће машине; Ципеле у радњи Чедомира М. Јовановића; Стовариште Јовановића и Антонијевића, 4

 

Број 28, 20. јул

        За нашу децу (Н. С. С.), 1

        За једну реалну просвету (К. Р.), 1

        Футбал као актуелно и болно место на нашем народном телу (Миладин Ђ. Ташић), 2

        За летовалиште "Дивчибар", 2

        Хипнотизам (Милош И. Трајковић), 2

        Допис из народа (Драг. Ђорђић, економ из Гуњака), 2-3

        Пламењача песма, 3

        Леп пример (Управа В.П.Д. "Занатлија"), 3

        Вести: Нов закон о универзитетима; Извоз свежег воћа из наше краљевине за Пољску; Из пчеларске подружине; Нова школа у Забрдици; Пажња пољопривредницима; Успех по основним школама; Калемљење - пелцовање деце; Предавање о исхрани деце у Обреновцу, 3

        Преглед тржишта, 3

        Положили су претплату ових дана, 3

        Значај пчеларства у народној економији, у нас и у других народа, 3

        Огласи: Колонијално-бакалска трговина Милана Д. Крстића и брата; Модискиња Марица Аранђеловић; Продаја имања у Кнез Михаиловој; Продаја живине; Трговина Јована Ж. Илића; Трговина Чедомира М. Јовановића; Стовариште Јовановића и Антонијевића, 4

 

Број 29, 27. јул

        Међународни задружни дан (Д. Максимовић), 1

        Захтев правде и човечности (Миљко Кораћ), 1-2

        Медаља за унапређење пољопривреде, 2

        Краљевић Марко на небу песма (Д. М.), 2

        Хипнотизам (Милош И. Трајковић), 2

        Најновији начин конзервирања животних намирница, 2

        Значај пчеларства у народној економији, у нас и у других народа, 2-3

        Допис из народа (Драгутин Ђорђић, економ из Гуњака), 3

        Вести: Забрањене утакмице због нереда и туче; За дечије летовалиште; Премештени; Успех по школама; Отварање нових школских одељења; Задружна скупштина; Покушај самоубиства; Читуља; Живојин Ј. Топличевић in memoriam, 3

        Народни лек противу реуматизма, гихта и ишијаса, 3

        Преглед тржишта, 3

        Занимљивости, 3

        Огласи: Позив за уплату претплате; Гвожђарској радњи потребан помоћник; Др Миливоје М. Миленковић, специјалист за очне болести; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Модискиња Марица Аранђеловић; Продаја имања у Кнез Михаиловој; Продаја живине; Трговина Чедомира М. Јовановића; Трговина Јована Ж. Илића; Стовариште Јовановића и Антонијевића, 3-4

 

Број 30, 3. август

        Пре педесет година (Миљко Кораћ), 1

        Марко Трифковић in memoriam (И. С. С.), 1

        Позив на претплату на "Глас Ваљева", 1

        Преглед општинских прихода и расхода бив. области ваљевске, у времену од 1925. до 1928. год. (Рада Драшковић, инспектор Министарства финансија), 2

        Глисте и цревни паразити (др Мил. М. Миленковић), 2

        Допис из народа - Један дан на Дивчибарама (Бр...ски), 3

        Набавка сена и сламе у Ваљеву, 3

        Земљотрес у Италији, 3

        Са књижарских рафова - "Прегршт вриска" песме (др Мил. М. Миленковић), 3

        Вести: Потврђена Правила; Овогодишња жетва; Венчање, 3

        Положили су претплату ових дана, 4

        Извоз са ваљев. жел. станице, од 1-31/VII 1930. год., 4

        Огласи: Продаја имања у Кнез Милошевој; Продаје се аутомобил марке "форд"; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Нова кућа на продају у Душановој; Издаје се кафана у Кнез Михајловој; Трговина Чедомира М. Јовановића; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 31, 10. август

        Зашто се употребљавају ваштачка (фабричка) гонојива (А. Г. Јовановић), 1

        Потребне напомене пред бербу воћа (Миљко Кораћ), 1

        Улога штампе у просвећивању народа (Д. Максимовић), 1-2

        Апел добрим хришћанима (Љубомир Марковић, Антоније Ковачевић, Павле Томић), 2

        Наша читуља - Петар Ђ. Манојловић, трговац са Уба (Н. С. С.), 2

        Сејмо џенерику (Миливоје М. Ристивојевић), 2

        Излет на Дивчибаре (М. А. М.), 3

        Одобрено полагање испита, 3

        Ваљево и његова чистота, 3

        Вести: Оснивање житарске и сточарске задруге у Дивцима; Смрт у мајдану; Око осветљења Ваљева; Пажња сеоском свету; Веридбу раскинута између Добриле и Радивоја Тадића, 3

        Положили су претплату ових дана, 4

        Извештај о продатој стоци у Ваљеву, о Илинском вашару, на дан 2, 3 и 4 овога месеца, 4

        Огласи: Стан за самца на Косанчића венцу 46; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Продаја имања у Кнез Милошевој; Продаје се аутомобил "форд"; Нова кућа на продају у Душановој 48; Трговина Чедомира М. Јовановића; Издаје се кафана поч. Аце В. Недељковића; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 32, 17. август

        Организујмо се (Рада Драшковић, инспектор Мин. финансија), 1

        Стогодишњи јубилеј цркве и школе у селу Бранковини (Д. Максимовић), 1-2

        Песма о подјармљеној земљи (Драгутин Б. Илић), 2

        Прикупљени прилози за Цркву грачаничку, 2

        "Непријатељима" спорта (др Мил. М. Миленковић), 2

        Исправка погрешна реч, 2

        Допис из народа - Минерални извори у ср. колубарском бив. области ваљевске (Милан Трипковић, свештеник), 3

        Зараза код свиња (Ж.), 3

        Вести: Пуковска слава; Цене шљивама; Упис ученика у Мушку занатску школу у Ваљеву; Додељена помоћ; Богољуб Чолић in memoriam; Марта У. Глигоријевић in memoriam; Венчање; Незапосленост радника у Немачкој, 3

        О нези одојчета (Иванка Рољевић, бабица), 3

        Преглед тржишта, 4

        Положили су претплату ових дана, 4

        Огласи: Потребан помоћник у трговини Душана Р. Мишковића; Стан за самца на Косанчића венцу 46; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Продајем моју кафану "Битољ"; Нова кућа на продају у Кнез Михајловој; Трговина Чедомира М. Јовановића; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 33, 24. август

        Споменик на Гучеву (Н. С. С.), 1

        Са прославе на Гучеву (Светислав Протић), 1-2

        Наше општине (Миљко Кораћ), 2

        Списак лица који су дали прилоге за оправку цркве Грачанице у Срезу ваљевском, 2

        Наша читуља - Лаза С. Поповић, 2

        Зараза код свиња (др Живковић), 3

        Треба лечити (М. Д. Т.), 3

        Допис из народа - Народни универзитет у Мионици (Душан М. Трипковић), 3

        Једна културна свечаност нашег села, 3

        Вести: Грчка затвара нашу границу; Извоз јаја из наше земље; Верени; Пажња грађанству; Изложба стоке и воћа; Конгрес извозника; Незапосленост у Енглеској, 3

        Положили су претплату, 3

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Тражи се млађи помоћник у трговини Душана Р. Мишковића; Нова кућа на продају у Душановој 48; Продајем моју кафану "Битољ"; Ред вожње и цене аутобуса "Прогрес"; Модискиња Марица Аранђеловић; Водовод у свакој кући са мимот-пумпом, 4

 

Број 34, 31. август

        Данашња конференција извозника (Миљко Кораћ), 1

        Да ли држава дугује Народној банци? (Ж. П. И.), 1-2

        О живинарству (А. Г. Јовановић, директор Пољопривредне школе), 2

        Непријатељ спорта али пријатељ омладине (Миладин Ђ. Ташић, свештеник), 2-3

        Средства за сузбијање болести жита (Ђорђевић Властимир, професор Пољ. школе), 3

        Објава точиоцима пића, 3

        Оснивање соколског друштва, 3

        Вести: Аналфабетски течајеви; Уметничка изложба у Ваљеву дрвене фигуре; Прегажен - аутом; Парастос; Вукови у Ваљеву; Фабрика обуће "Бостон", 3

        Одговори уредништва, 3

        Преглед тржишта, 4

        Положили су претплату ових дана, 4

        Огласи: Тражи се помоћник у трговини Душана Р. Мишковића; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Продајем моју кафану "Битољ"; Модискиња Марица Аранђеловић; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 35, 7. септембар

        Историјски моменти (Н. С. С.), 1

        Ка бољој будућности (Јован М. Симовић), 1-2

        Подружина пољопривредног живинарства у Ваљеву (Света Богдановић), 2

        Зашто? наредба о поливању улица, 2

        За бољи телефонски саобраћај (К.), 2

        Шта смета напретку Ваљева, 2

        Организујмо се (Коста Танасковић, трг.), 2-3

        О нези одојчета (Иванка Рољевић, бабица), 2-3

        Др Владан Ђорђевић in memoriam, 3

        Једна умесна наредба неуљудно понашање омладине на корзоу, 3

        Душан Ђурђевић, каменорезац из Осечине in memoriam, 3

        Вести: Упис ученица у Женску занатску школу; Легатор Ваљевског певачког друштва "Занатлија"; Турне(ја) Ваљ. пев. друштва "Занатлија"; Добросав Митровић in memoriam, 3

        Списак лица који су дали прилоге за оправку цркве Грачанице у Срезу ваљевском, 3

        Преглед тржишта, 4

        Положили су претплату ових дана, 4

        Огласи: Модискиња Марица Аранђеловић; Др Илија Марј. Бирчанин, доктор-оператор; Имање у центру Ваљева; Кафана "Пролеће" издаје се под закуп; Водовод у свакој кући са мимот-пумпом, 4

 

Број 36, 14. септембар

        Дочек нове заставе 5. пука, 1

        Конференција извозника у Ваљеву, 1

        Прослава 6. септембра у Ваљеву, 1-2

        Резултат пописа свиња, 2

        Права и дужности подизање официрског дома (М.), 2

        Из задругарства: Одлука чланова Месне задруге за пољопривредни кредит у Ваљевској Каменици (Ч. М. Протић, учитељ), 2

        Приложили за оправку цркве у Грачаници, 2

        Црква грачаничка у Срезу ваљевском, 2-3

        Наша читуља - Драгутин П. Андрић из Лесковица, 3

        Вести: Јесењи калемарски курс; Шљиварска комисија; Земаљски конгрес ветеринара у Загребу; Пријатељима спорта; Пажња пољопривредницима; Изложба пољопривредна; Помен пробој солунског фронта; Буџет општине ваљевске; Једна задовољена потреба отворена мала пијаца; Слет Соколског друштва у Љигу (Јован Берни), 3

        Огласи: Гвожђарска радња Радована Лазића; Кућа г. Димитрија Богдановића под кирију; Башта са кућом издаје се у закуп; Др Илија Марј. Бирчанин, доктор-оператор; Имање у центру Ваљева на продају; Модискиња Марица Аранђеловић; Миливоје Обрадовић продаје имање; Водовод у свакој кући са мимот-пумпом, 4

 

Број 37, 21. септембар

        Око стабилизације динара (Рада Драшковић, инспектор Мин. финансија), 1

        Шта смета напретку Ваљева? (Миљко Кораћ), 1-2

        Из наше пољопривреде: Велики успех једнога села у гајењу и подизању детелишта Забрдица (Д. М.), 2

        Пробој Солунског фронта, 2

        Позив за подношење пореских пријава прихода од зграда за разрез кућарине за 1931. годину, 2

        Црква грачаничка у Срезу Ваљевском, 2-3

        О нежности према животињама (др Живковић), 3

        Соколске свечаности у Љигу (Јован Берни), 3

        Озими овас (инг. Властимир Ђорђевић), 3

        Исправка, 3

        Продаја пшенице, 3

        Вести: Позориште Нишко путујуће; Хигијенска изложба у Мионици; Слава Кола српских сестара у Ваљеву, 3

        Огласи: Гвожђарска радња Радована Лазића; Башта са кућом издаје се у закуп; Др Илија Марј. Бирчанин, доктор-оператор; Гвожђарској радњи Милана Р. Гођевца потребан помоћник; Модискиња Марица Аранђеловић; Миливоје Обрадовић продаје имање; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Обућарској трговини Чед. М. Јовановића потребан помоћник; Електротехничка радња, 4

 

Број 38, 28. септембар

        За савременију трговину (Миљко Кораћ), 1

        Главне идеје Словена (Немање Павловић), 1

        Конференција извозника у Ваљеву (Влад. Недељковић, адвокат), 1-2

        Добро је да се знаде! о забрани "Гласа Ваљева" (Миљко Кораћ), 2

        Конкурс - Ваљевском занатлијском еснафу потребан стручан деловођа, 2

        Непријатељима спорта! (др Мил. М. Миленковић), 2-3

        Позив пријатељима (С. П. Т.), 3

        Пажња заинтересованим - издавање под закуп ресторације ваљевског Официрског дома..., 3

        Вести: На знање о радном времену занатл. радњи; Положили за цркву у Грачаници у Срезу Ваљевском; Учитељски збор; Водовод са Липака; За одржање "Гласа Ваљева" прилог; Изложба пољопривредна; Живинарској подружини у Ваљеву доделили су за изложбу чистокрвне живине и то; Прилог за изложбу воћа; Добра прилика за млађе трговце почетнике; Забрана догона прљаве стоке, 3

        Огласи: Гвожђарска радња Радована Лазића; Башта са кућом издаје се у закуп; Др Илија Марј. Бирчанин, доктор-оператор; Гвожђарској радњи Милана Р. Гођевца потребан помоћник; Модискиња Марица Аранђеловић; Миливоје Обрадовић продаје имање; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Имање Г. М. Радишића у центру града на продају; Обућарској трговини Чед. М. Јовановића потребан помоћник; Електротехничка радња, 4

 

Број 39, 5. октобар

        Опасност од туђинаца (Драгиша Лапчевић), 1

        Чешка индустрија (Немања Павловић), 1

        Изложбе, 1

        Криза у пчеларству (М. Јовановић, учитељ), 2

        О унапређењу сточарства (др Живковић), 2

        Музеј за хигијену у Београду, 2-3

        Допис из народа - Тежак несретан случај (Вит. Ђ. Давидовић), 2

        Записник?! - Тешко нама (Трим.), 3

        Вести: Довоз сувих шљива; Ђачка трпеза; Ваљевска окружна банка; Због крађе девојке; Пажња; Венчања; Др Михаило Лазовић нови лекарски апарати; Прилог за цркву у Грачаници; Ваљевско учитељско друштво; Димитрије Илић in memoriam; Станисав Урошевић in memoriam; Исправка, 3

        Огласи: Гвожђарска радња Радована Лазића; Башта са кућом издаје се у закуп; Др Илија Марј. Бирчанин, доктор-оператор; Гвожђарској радњи Милана Р. Гођевца потребан помоћник; Модискиња Марица Аранђеловић; Издаје се дућан у центру Јована Ж. Илића; Миливоје Обрадовић продаје имање; Трговина Милана Д. Крстића и брата; Имање Г. М. Радишића у центру града на продају; Обућарској трговини Чед. М. Јовановића потребан помоћник; Електротехничка радња, 4

 

Број 40, 12. октобар

        Пољопривредна изложба у Ваљеву (А. Г. Јовановић), 1

        Освећење Официрског дома у Ваљеву (Н. С. С.), 1-2

        Златни динари (Драгиша Лапчевић), 2

        Музеј хигијене у Београду (Чед. Михаиловић), 2

        О млеку (др Живковић), 2

        Са пољопривредне изложбе у Чачку (А. Г. Јовановић), 2

        Из живинарства - Крв од заклане стоке, 2

        Допис из народа (Не. ко.), 3

        Мање хвале, више рада (Душан М. Трипковић), 3

        Лечите метиљаву стоку, 3

        Из живота старијих Ваљеваца - Љуб. П. Ненадовић (Лука Лазаревић), 3

        Нови светски рекорд ношења јаја: 358 ком. јаја за 395 дана, 3

        Вести: Лиценцирање стоке; Куповина коња за војску; Венчање; Убиство међу браћом; Милован М. Матић, трг. in memoriam; Зорка Гавриловић дипл. бабица in memoriam; Апотека код "Лава", 3

        Положили су претплату ових дана, 3

        Огласи: Јован Божовић продаје кућу на Косанчића венцу; Трговини Недељка Ж. Павловића потребан помоћник; Продаја радње Андрије Ваисћа у Кнез Милошевој; Електротехничка радња у Ваљеву; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 41, 19. октобар

        Народ и раздужење дугова (Н. С. С.), 1

        Пољопривредна изложба у Ваљеву, 1

        Извоз јабука, 1

        Музеј за хигијену у Београду (Чед. Михаиловић), 2

        Два певачка друштва (С. П. Т.), 2

        Конференција извозника у Ваљеву - званична исправка (Управа Пододбор Удружења извозника у Ваљеву), 2

        И животиње штеде прича, 2

        Списак приложника који су дали прилог за оправку цркве Грачанице у Срезу Ваљевском, 2

        Записник?! - Хигијена у теорији и пракси (Трим), 3

        Из живота старијих Ваљеваца - Јован Молнар (Лука Лазаревић), 3

        Вести: Соколство за похвалу; Кокоши плимес-рок за запат; Шарлах у Ваљеву и околини; Бикови за приплод; Пажња властима (Коста Г. Цвијовић, болничар Банов. болнице), 3

        Огласи: Радион пере сам; Потребан помоћник у трговини Недељка Ж. Павловића; Издаје се дућан у центру Јована Ж. Илића; Гвожђарска радња Радована Лазића потребује једног млађег помоћника; Ваљевска окружна банка; Предаја радње Андрије Васића у Кнез Милошевој; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 3-4

 

Број 42, 26. октобар

        Министри наше Краљевине Југославије у Ваљеву (Н. С. С.), 1

        Економско-просветни проблеми нашег села (Агр. Свет. Радојичић), 1-2

        Списак награђених излагача бикова и јуница на изложби 12. октобра 1930. године, 2

        Електрично осветљење (Ј. П.), 2

        Алекса Бешлић in memoriam (Ратни друг), 2

        Аутомобили и несреће (Драгиша Лапчевић), 2

        Уредништву "Гласа Ваљева" (Један занатлија), 2-3

        Музеј за хигијену у Беогаду (Чед. Михаиловић), 2-3

        Допис из народа - Посавина у културном погледу напредује (Р. С. Ковачевић), 3

        Прослава ослобођења Обреновца и освећење нове зграде основне школе, 3

        Вести: Из Трговачког удружења; Уједињење ваљевских лоптачких клубова; Прилози за ђачку трпезу; Пажња заинтересованима; Пажња одгајивачима живине, 3

        Огласи: Радион - наградна игра; Дућан Јована Ж. Илића за издавање у центру; Кројач Иван Гостенчник; Радња Душана Р. Мишковића; Предаја радње Андрије Васића у Кнез Милошевој улици; Гвожђарска радња Радована Лазића потребује једног млађег помоћника; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 3-4

 

Број 43, 2. новембар

        Пољопривредна криза (М. Ј. Никетић), 1

        Наши привредни успеси (Д. М. Трипковић), 1

        Самовласно заузеће земљишта (Сакра-палес.), 1

        Два певачка друштва (Живорад Грбић, професор хоровођа пев. друш. "Занатлија"), 2

        Из живота старијих Ваљеваца - Михаило Гребенчанин; Добра Гавриловић (Лука Лазаревић), 2

        Електрично осветљење (Влад. Недељковић, адвокат), 2

        Списак награђених чланова Ваљевске пчеларске подружине, 2

        Обавештење поводом написа "Два певачка друштва", 2

        Конференција извозника у Ваљеву (Новица Радовић), 2

        Изградња друштвеног купатила на Убу, 3

        Подизање споменика палим ратницима на Убу, 3

        Конкурс Литерарног фонда др Јордана Т. Стајића (Директор Ваљевске гимназије Жив. Н. Стефановић), 3

        Радион - наградна игра (оглас)

        Вести: Народни универзитет; Свечана забава; Ваљевска женска подружина; Нови учитељи; Др Мих. Лазовић, лекар уреда; Девојке, не варајте момке, 3

        Подела живине плимут-рок, 4

        Списак лица града Ваљева и осталих који су приложили добровољни прилог приликом освећења "Ваљевског Официрског дома"..., 4

        Записник?! - Уцена (Трим), 4

        Положили претплату, 4

        Огласи: Дућан у центру издаје Јован Ж. Илић; Кројач Иван Гостенчник; Ваљевска окружна банка; Трговина Душана Р. Мишковића, 4

 

Број 44, 9. новембар

        Vive la France (Givkovitch) на француском са преводом, 1

        Привреда у Француској (А. Г. Јовановић, директор Пољоп. школе), 1-2

        Из прошлих дана (Р. С.), 2

        Француско правосуђе (Сакра-пакс.), 2

        Француска и мир (Мил. П. Марковић), 2-3

        Жил Пајо, 3

        Бернар, 3

        Француско виноградсрство (М. Ј. Никетић), 3

        Радион - наградна игра (оглас), 3

        Вести: Вакцинација против шарлаха; Курс за кастрирање петлова и вакцинисање живине у Ваљеву; Унапређен г. Живојин Ф. Симић, инспектор пореске управе; Венчање; Лицитација; Електрично осветљење; Замена акција; Гостовање В. С. Клуба; Из Соколског друштва, 3

        Продаја непокретних имања за рачун државне хипотекарне банке у Ваљеву, 3-4

        Из живота старијих Ваљеваца - Мита Робовић (Лука Лазаревић), 4

        Наш увоз и извоз, 4

        Положили претплату, 4

        Пажња претплатницима нашег листа, 4

        Огласи: Кућа на продају у Железничкој улици; Кројач Иван Гостенчник; Ваљевска окружна банка; Трговина Душана Р. Мишковића, 4

 

Број 45, 16. новембар

        Банска већа (Н. С. С.), 1

        Први сусрет са Французима (Р. С.), 1

        Из науке: Да ли је хемија француска наука?... (др Стеван Николић), 1-2

        Прота Новак Милошевић in memoriam, 2

        Електрично осветљење (Ј. П.), 2

        Прослава ослобођења Обреновца (Чедомир Михаиловић), 2

        Има још шљивине штитасте ваши (Н. С. С.), 2

        Нашим претплатницима, 2

        Из живота старијих Ваљеваца - Манојло Пањевић; др Светозар Атанасијевић (Лука Лазаревић), 3

        Епиграми, 3

        Списак приложника који су дали прилог за оправку цркве Грачаничке у Срезу ваљевском, 3

        Никола Протић in memoriam, 3

        Вести: "Јужнословенска искра"; Бора М. Петровић слави славу; Пажња живинарима; Позив за упис у Повереништво хотелско-кафанских намештеника; Венчање; Свечари, 3

        Продаја непокретних имања за рачун Државне хипотекарне банке у Ваљеву, 3

        Музеј за хигијену у Београду (Чед. Михаиловић), 4

        Положили претплату, 4

        Огласи: Кућа на продају у Железничкој; Награда за проналажење изгубљене драгоцености; Ваљевска окружна банка; Куповине дрвене грађе и сена, 4

 

Број 46, 23. новембар

        Осигурања и наше фабрике (Драгиша Лапчевић), 1

        Инвалидско питање (Радивоје О. Томић), 1

        Чешка индустрија (Немања Павловић), 2

        Један недостатак (Миљко Кораћ), 2

        Свечано освећење школе у Обреновцу, 2

        Рад банских већника (бански већници: Живко Топаловић, Петар С. Петковић, Јаков Коларевић, Спасоје Негић, Јаков Томић), 2

        Кућевна индустрија (Ј. П.), 2

        Из живота старијих Ваљеваца - Коста Мартиновић (Лука Лазаревић), 3

        Продаја непокретних имања за рачун државне хипотекарне банке у Ваљеву, 3

        Епиграми, 3

        Оглас - наградна игра радиона 3

        Вести: Фудбалске утакмице за првенство Колубарске жупе; Пореза за нежење; Министарство пољопривреде; Југословенска индустрија за конзервирање риба у Далмацији; Уметничке изложбе у Југославији; Венчање; Акције Ваљевске окружне банке; Пажња пословном свету; Изгорила стока у кошари; Скупштина Банског већа; Пчеларска годишња скупштина; Соколско друштво са Инвалидским удружењем у Ваљеву; Продаја живине, 3

        Стране вести, 3

        Положили претплату, 3

        Музеј за хигијену у Београду (Чед. Михаиловић), 4

        Огласи: Кућа на продају у Железничкој; Награда за проналажење изгубљене драгоцености; Ваљевска окружна банка; Куповине дрвене грађе и сена, 4

 

Број 47, 30. новембар

        Празник уједињења - једно сећање (Н. С. С.), 1

        Чешка индустрија (Немања Павловић), 1

        Пожар у Ваљеву (Н. С. С.), 1-2

        Укидајмо славе! (С. П. Т.), 2

        Епиграми, 2

        Конкурс литерарног "Фонда др Јордана Т. Стајића, бив. ваљевског лекара" при Ваљевској гимназији (Жив. Н. Стефановић), 2

        Крвава ваш на јабукама (У.), 2

        Музеј за хигијену у Београду (Чед. Михаиловић), 2-3

        Кућевна индустрија: Израда шареница - и ћилимова, 3

        Из живота старијих Ваљеваца - Прота Радојица Жујовић (Лука Лазаревић), 3

        Вести: Народни универзитет; Прилози за Официрски дом; Прилози за ђачку трпезу; Јавна благодарност; II живинарска изложба и сајам у Новом Саду; Страх брошура г. Миљенка Видовића; Соколство; Пример за углед; Замена акција, 3

        Положили претплату, 4

        Огласи: Шаљите претплату за "Глас Ваљева"; Кућа на продају у Железничкој улици; Стовариште пића Тиосава Б. Благојевића; Куповине дрвене грађе и сена; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 48, 7. децембар

        Пелцовање против шарлаха и дифтерије у Ваљеву (др Срећко В. Савић), 1

        Чиновничка кредитна задруга у Ваљеву (Ч. Ж.), 1-2

        Љубав према раду (Немања Павловић), 2

        Опет, о једној неправди! (М. К.), 2

        Једна жалба (М. Р.), 2

        Не укидајмо славе него их човечније и Богу угодније прослављајмо! (Љуб. Н. Костић, свештеник), 2-3

        Из живота старијих Ваљеваца - Пера Томић (Лука Лазаревић), 3

        Допис из народа (М. Туфегџић, свештеник грабовачки), 3

        Епиграми, 3

        Вести: Веља Вукићевић in memoriam; Народни универзитет; Др Добривоје Ст. Лукић; Нова радња; Прилог; Срески судови; Ваљевско учитељско друштво; Уплата акција Привилеговане аграрне банке; Исправка; Тражња опанака; Хрватска индустрија карболеума; Колко Београд једе и пије, 3

        Оглас: Ваљевска задруга; Трговина Чедомира М. Јовановића; Подрум пића Тиосава Б. Благојевића; Обућарска радња Љубомира Тодоровића; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 49, 14. децембар

        Из соколских редова... (Соко), 1

        Закон о осигурању (Драгиша Лапчевић), 1

        Југословенски национализам (Миљенко Видовић), 2

        Ипак, укидати славе (Миљко Кораћ), 2

        Коцкање (Немања Павловић), 2

        Из живота старијих Ваљеваца - Ранко Гођевац (Лука Лазаревић), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Конкурс општини потребан благајник, 3

        Аљкавост и неуредност (М. К.), 3

        Опасност од метиља, 3

        Апел Друштва за заштиту животиња и растиња у Београду (Управа Друштва), 3

        Вести: Благодарење; Забава у Официрском дому; Фонд за одевање сиротих ученика ваљ. осн. школе; Положили професорски испит; Певачко друштво "Чика Љуба"; Свечари, 3

        Др Бран. Гађански извештава да ради прегледе рендгеновим зрацима, кварцлампом и дијатермијом, 3

        Положили претплату, 3

        Огласи: Трговина Чедомира М. Јовановића; Модискиња Марица Аранђеловић; Обућарска радња Љубомира Тодоровића; Продаја пића у радњи "Златни плуг" Милана Д. Јовановића; Гостионица "Србија" Тиосава Б. Благојевића; Др Милорад К. Костић отпочео лекарску праксу у Ваљеву; Трговина Душана Р. Мишковића, 4

 

Број 50, 21. децембар

        Нов правац у пољопривреди (др Живковић, ветеринар), 1

        Важност прве дечије лектире (Љ. В. П.), 1

        Претплатницима оглас, 1

        На крају извоза наших јабука (Миљко Кораћ), 1-2

        Конкурс општини потребан командир страже, 2

        Нове трговачке фирме у нашој старој области, 2

        О питомом зецу - кунићу (М. С. Л. - фармер), 2

        Јадованка Фочић Мемед-аге песма (Драгутин Б. Илић), 2

        Музеј за хигијену у Београду (Чед. Михаиловић), 2-3

        Зајам нашој општини (Н. С. С.), 3

        Мурдарлук за осуду (М. К.), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Из живота старијих Ваљеваца - Пера Драговић (Лука Лазаревић), 3

        Вести: Народни универзитет; Матине Коло српских сестара у Официрском дому; Благодарење; Одложена утакмица; Материце; Несретан случај; Нашим повереницима и претплатницима; Акције Ваљевске окружне банке; Положили претплату за 1931. год., 3

        Положили претплату, 3

        Огласи: Трговина Душана Р. Мишковића; Трговина Чедомира М. Јовановића; Др Милорад К. Костић започиње лекарску праксу у Ваљеву; Модискиња Марица Аранђеловић; Трговина Милана Крстића и брата; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4

 

Број 51, 28. децембар

        Нашим претплатницима, 1

        Крвава ваш (Н. С. С.), 1

        Просвећивање села (Н. С. С.), 1-2

        Пред избором општинског благајника (К.), 2

        Тужи, Сочо... песма (Драгутин Б. Илић), 2

        Опомена ваљевским трговцима (Управа "Ваљевске трговачке школе"), 2

        Из живота старијих Ваљеваца - Радован Лазић (Лука Лазаревић), 2

        Допис из народа - Пољопривредни течај у Тамнави (Р. С.), 2

        Поштовани г. уредничке (Љуб. Н. Костић, свешт.), 2-3

        Наше нежење и старожење - Једна занимљива студија професора г. др М. Јовановића Батута, 2-3

        Сетимо се сиротиње (Н. С. С.), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Из Соколског друштва, 3

        Вести: Висока пажња; Суд општине најављује; Ваљевска штедионица; Забава Јадранске страже; Објава помоћ сиротињи; Железничка несрећа; Распуст свих школа; Повластице за превоз средстава противу штитасте и крваве ваши; Читуља; Положили претплату за 1931. год., 3

        Огласи: Милош Л. Божић из Мионице издаје кафану "Народна гостионица" под закуп; Трговина Душана Р. Мишковића; Др Милорад К. Костић започиње лекарску праксу; Трговина Чедомира М. Јовановића; Модискиња Марица Аранђеловић; Трговина Милана Крстића и брата; Стовариште Јовановић и Антонијевић, 4