ГЛАС ВАЉЕВА, година IV. 1931.

Број 1, 4. јануар

        Потреба озбиљне штедње (К.), 1

        За ваљевски споменик захвалности (Љ. В. П.), 1

        Наш први милион (Стари другар), 1-2

        Уредништву "Гласа Ваљева" допис из Обреновца, 2

        Послали прикупљену претплату, 2

        Наша локална удружења (др Живковић, ветеринар), 2

        Одајмо признање својим великанима Мионица (Душан М. Трипковић), 2

        Кад је пронађена и како се удомила кафа у свету (Илија С. Мајсторовић, професро), 2-3

        Из живота старијих Ваљеваца - Лаза В. Лазаревић (Лука Лазаревић), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Изјава захвалности помоћ сиромашним ученицима (Милан В. Ристић, учитељ), 3

        Увоз наше стоке у Француску, 3

        "Укидајмо славе" (Свет. С. Протић, адв., 3

        Вести: Хростос се роди!; Претплатницима на знање; Читаоница; Светозар Д. Петровић, прота in memoriam; Лов на курјаке; Концерт "Чика Љубе"; Ваљевско певачко друштво "Занатлија"; Положили стару претплату; Положили претплату за 1931. год., 3-4

        Огласи: Радион пере сам; Трговина Милана Крстића и брата; Трговина прехрамбеном робом Драгомира Видића и сина Јована; Трговина Чедомира М. Јовановића; Модискиња Марица Аранђеловић; Ципеле "Бата"; Собни намештај код Милана Р. Гођевца; Трговина Душана Р. Мишковића; Парна стругара Ваљевске трговачке банке; Препарати у апотекама г. Тадића и Прикелмајера, 4-6

 

Број 2, 11. јануар

        Поздрав епископа охридског Николаја православном клиру народу Епархије охридске, о рождеству Христовоме 1930. год. (Николај, епископ охридски), 1

        Дајте истине!... стање у Русији после револуције (М. К.), 1-2

        Резерве пшенице на целоме свету, 2

        Лажан сведок (Р. Ј.), 2

        Помажимо своју привреду! (М. К.), 2-3

        Живот учитеља на селу - успомена једног учитеља, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Из живота старијих Ваљеваца - Јанко Бабић (Лука Лазаревић), 3

        Вести: Слава 5. пешад. пука "Краља Милана"; Ваљевски спортски клуб; Прилози за ђачку трпезу; Млекарство у Чехословачкој, 3

        Кроз Албанију 1915. (Рад. П. Ћирић), 3

        Гажење прописа о осигурању (Драгиша Лапчевић), 3

        Огласи: Трговина Душана Р. Мишковића; Апотеке г. Тадића и Прикелмајера; Парна стругара Ваљевске трговачке банке у Кадиној Луци; Стовариште Јовановића и Антонијевића, 4

 

Број 3, 18. јануар

        Комуникације и економско подизање Ваљева, 1

        За правичан разрез порезе (М. К.), 1

        Једна свечаност пешадијски пук краља Милана (Н. С. С.), 2-3

        Надлежни, забраните коцку!, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Набавка свиња из Енглеске, 3

        Ваш код говеди, 3

        Вести: Пензионисани банови; Нови банови; Народни универзитет; Соколска скупштина; Добрим и племенитим душама; Рекламациони одбор; Др Јован Мијушковић; Верени; Кад ће се опаметити наш свет; Неће славити, 3

        Појачајмо нашу одбрану прилог са острва Виса, 4

        Један предлог песма (Raul), 4

        Огласи: Радња Милана Д. Јовановића; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Стовариште Јовановића и Антонијевића; Стан за издавање; Апотеке г. Тадића и Прикелмајера; Парна стругара Ваљевске трговачке банке у Кадиној Луци, 4

 

Број 4, 25. јануар

        Очекујемо (Миљко Кораћ), 1

        За напредак и углед наше земље (Агр. С. Радојчић), 1-2

        Вино у доба старих Грка и Римљана (Илија С. Мајсторовић, професор), 2

        Из закона о порезу на нежењене, 2-3

        Војвода Живојин Мишић - живот и рад (Влад. Белић, див. генерал), 2-3

        Један апел - фонд за помоћ сиромашним ученицима Ваљ. гимназије (Жив. Н. Стефановић, директор гимназије), 3

        Положили претплату за 1931. г., 3

        Вести: Ваљевска гимназија; Прослава св. Саве, Забава у сали Официрског дома; Ваљевска трговачка омладина; Продаја дућана Милева М. Томић; Скупштина пољопривредне подружине; Поклон ученицима књиге; Скупштина друштва "Дивчибаре"; Прилози за ђачку трпезу, 3

        Епиграми (Стари), 4

        Кроз Албанију 1915 песма (Рад. П. Ћирић), 4

        Огласи: Собни намештај код Милана Р. Гођевца; Салон гарнитуре код Милана Д. Јовановића; Осигуравајуће друштво "Херцег Босна"; Тивар одела код Јовановића и Антонијевића; Стан за издавање Марко Вељовић; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Трговина обуће Чедомира М. Јовановића, 4

 

Број 5, 1. фебруар

        Забрана увоза наших свиња у Аустрију (Редакција), 1

        Наше сточарство, 1

        Лига против туберкулозе (Лига против туберкулозе, одсек за пропаганду), 1

        Сељак и шиваће машине (Миодраг М. Ивановић, Остружањ), 1

        Пажња о плаћању огласне таксе, 1

        Прота Светозар Д. Петровић из Бранковине in memoriam, 2

        Позив пореским обвезницима кућарине за подношење података по закону о порезу на нежењена лица, 2

        Пут Косјерић - Пожега, 2

        Пецка у Ваљеву (Н.), 2

        Војвода Живојин Мишић - живот и рад (Влад. Белић, див. генерал), 2-3

        Оснивање воћарске задруге у Мионици (Душан М. Трипковић), 3

        Вести: Ваљевско певачко друштво "Занатлија"; Југославија лист; Помен; Скупштина Окружне пољ. подружине; Велики добротворни фонд сиром. ученика осн. школе у Ваљеву, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Ната С. Милојевић in memoriam, 3

        Велики добротвор и утемељачи Ваљевске трг. омладине Светозар К. Поповић, 3

        Кроз Албанију песма, 3

        Огласи: Обућа код Пештанца; "Херцег Босна"; Јаја за насад; Куповина члана 11. Ратне штете код Чедомира М. Јовановића; Гвожђарска радња Милана Р. Гођевца; Штампарија Дим. А. Славуја; Гвоздени кревети и намештај Т. Ђ. Кукар - Лесковац, 3

 

Број 6, 8. фебруар

        Љубав, мир и толеранција, 1

        Оправљати ово путева што имамо... (М. К.), 1

        Зараза код свиња (Др Живковић), 2

        Нови добротвори, утемељачи и пријатељи "Фонда сиромашних ученика Ваљевске гимназије" (Жив. Н. Стефановић, директор Ваљевске гимназије), 2

        Занатски дом у Ваљеву, 2

        Војвода Живојин Мишић - живот и рад (Влад. Белић, див. генерал), 2-3

        Из живота старијих Ваљеваца - Илија Ранковић (Лука Лазаревић), 3

        Вести: Учитељска забава; Прилози за лутрију ђачке трпезе; Годишња скупштина Окр. пољопривредна подружина; Народни универзитет; Гимназија код куће; Добротвори општинске сиротиње; Ваљевски спорт клуб В.С.К.; Помоћ "Гласу Ваљева"; Венчање; Предавање; Хотел Секулић - Ваљево, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Живан М. Петрић in memoriam, 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; "Херцег Босна; Милан Стојановић, пчелар из Мионице; Прскалица за воће; Позив за Скупштину Ваљевске задруге; Обућа Пештанца; Гвоздени кревети и намештај Т. Ђ. Кукар - Лесковац, 4

 

Број 7, 15. фебруар

        Разоружање (Миленко Видовић), 1

        Домаћа страна (Драгиша Лапчевић), 1

        За заштиту трговачке и занатлијске омладине (М. К.), 2

        Сава "Панџа" (Р. М. Јовичић, Пожега), 2

        Новости из Обреновца (Р. С. Ковачевић), 2

        Црвени крст (С. П. Т.), 2-3

        Војвода Живојин Мишић - живот и рад (Влад. Белић, див. генерал), 2-3

        Епиграми (Стари), 3

        Исправка штампарска грешка, 3

        Сеча ваљевских кнезова песма (Драг. Б. Илић), 3

        Нова управа Занатл. задруге у Мионици, 3

        Вести: Награђени књижевни радови; Удружење резервних официра и ратника Пододбор у Ваљеву; Скупштина Чиновничке кредитне задруге; Венчање; Дипломирала; Положили претплату за "Глас Ваљева" ових дана, 3

        Књижевност: Карађорђе роман (Љ. М. В.), 3

        Огласи: Ваљевска штедионица; "Херцег Босна; Милан Стојановић, пчелар из Мионице; Прскалица за воће; Марица Аранђеловић, модискиња;Позив за Скупштину Ваљевске задруге; Гвоздени кревети и намештај Т. Ђ. Кукар - Лесковац, 4

 

Број 8, 22. фебруар

        Потреба среских болница (К.), 1

        Веселимо се у корист сиротиње!, 1

        Друштво "Заштита девојака" (Немања Павловић), 1-2

        Скупштина В. С. К. "Будућност", 2

        Учитељска забава (Ж. Д.), 2

        Наше су шљиве у опасности, 2

        Лисица гони зеца па наиђе на лава (Немања Павловић), 2

        Књижевност - Животна политика Сарајева (Д. Л.), 2

        Позив управног одбора "Ваљевског трговачког удружења", 2

        Војвода Живојин Мишић - живот и рад (Влад. Белић, див. генерал), 2-3

        Из живота старијих Ваљеваца - Милош Глишић (Лука Лазаревић), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Вести: Народни унверзитет; Соколска академија; Позив скупштина Наб. З. Д.С.; Лутрија ђачке трпезе у Ваљеву; Нађена ташна; Ваљевско певачко друштво "Занатлија"; Приложили за "Глас Ваљева"; Положили претплату за "Глас Ваљева"; Забава Црвеног крста; Удружење резервних официра и ратника у Официрском дому, 3

        Иностране вести: (Ceps); Борба противу пољопр. кризе у Бугарској (Agropresse), 3

        Објава о покретању бракоразводне парнице, 3

        Огласи: Ваљевски спорт клуб; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Марица Аранђеловић, модискиња; Пресељење радње Николе Стојковића кројача; Водовод у савкој кући са мимот-пумпом "Херман и комп.", 4

 

Број 9, 1. март

        За размишљање... (М. К.), 1

        Адмирал Гепрат (Др Живковић), 1

        Будимка јабука (Драгиша Лапчевић), 2

        Метеоролошки подаци Дивчибара за 1930. годину и анализа воде (А. Г. Јовановић), 2

        Из медицине: Како се Чехословаци боре против туберкулозе, 2

        Рак није заразна болест, 2

        Допис из народа: Спајање малих општина (Вукашин Дамњановић, економ из Гуњака), 2

        Из живинарства: Колико која раса кокошију носи у Енглеској; Да ли квоцање утиче на ношење јаја, 3

        Забава за старије и млађе (С. П. Т.), 3

        Из живота старијих Ваљеваца: Миладин Љубичић (Лука Лазаревић), 3

        Објава бракоразводна парница, 3

        Вести: Годишњи збор удружења резервних официра; Дипломирао г. Милија Ненадовић; Спасавајмо наше воће, 3

        Оглас лицитације, 3

        Живорад Ћесаревић, земљоделац из Совљака, 3

        Огласи: Милан Д. Јовановић и Кораћ откупљују дрвену грађу; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Род. Алексић продаје јаја за насад; Стовариште Јовановића и Антонијевића, Водовод у свакој кући са мимот пумпом, 4

 

Број 10, 8. март

        Ко су достојни прве пажње од државе (Немања Павловић), 1

        Комунални проблеми Ваљева (М. М.), 1-2

        Мода сеоског женскиња (Миодраг М. Ивановић, земљорад. из Остружња), 2

        Гавро Јев. Протић in memoriam, 2

        Светозар Д. Петровић, протојереј и парох бранковачки (Љуб. Павловић), 2-3

        Наши људи на југу (Чед. Михаиловић), 3

        Вести: Премештен др Стева Николић; Вести са Уба; Позив на скупштину удружење гостионичара; Фонд сиром. ученика основне школе у Ваљеву; Преминула супруга Луке Лазаревића; Концерт у Мионици; Милијан Милијановић in memoriam; Чланству Сокола; Здравствено друштво "Дивчибаре"; Положили претплату; Потребна напомена (Нед. С. Савић, уредник "Гласа Ваљева); Изгубљена тапија (Стана Босиљчић); Њујоршки универзитет и Видовићев покрет, 3

        Кроз Албанију 1915 песма, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Не крадите наш лист (Редакција "Гласа Ваљева"), 3

        Огласи: Мионичко трговачко друштво - позив на скупштину; Бостон ципеле код Јовановића и Антонијевића; "Херцег Босна" осигурање; Славка Глигоријевић продаје два плаца; Водовод у свакој кући са мимот пумпом, 4

 

Број 11, 15. март

        Наше занатлије и занати, 1

        Комунални проблеми Ваљева (П. Ј. М.), 1-2

        Нешто из наше шумске политике (М. К.), 2

        "Пустите децу нека долазе к мени!" (Чедомир Михаиловић), 2

        Са скупштине певач. друштва "Занатлија", 2

        Скупштина Ваљевског тргов. удружења, 2

        Вести: Приложили за одржавање Глас Ваљева; Положили претплату; Прилози за ђачку трпезу; Прилог за цркву Грачаницу; Одликован др Стеван Николић; Народни универзитет предавање Емила Шмита; Град Праг даје 1,5 милиона кч. на феријалне екскурзије деце; Конференција ради кукуруза; Изложба уметничких радова Драг. Костића Киће; Лист за народно просвећивање Југословенске народне новине; Скупштине; Нов надзорник, 2-3

        18 деце умрло за месец дана!, 3

        Ветеринарство: Септикемија јагњади (А. Живковић), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Живорад Ћесаревић, земљоделац из Совљака (Љуб. Н. Костић), 3

        Огласи: Препарат против штитасте ваши; Позив на збор акционара Ваљевске окружне банке; Радња Душана Мишковића; Стовариште Јовановића и Антонијевића; Милан Д. Јовановић и Кораћ купују дрвену грађу; Коста Филиповић из Шапца издаје кућу под закуп; Никола Стојковић, кројач, преселио своју радњу; "Херцег Босна" осигурање; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Марица Аранђеловић, модискиња, 3-4

 

Број 12, 22. март

        Попис становништва, 1

        Епидемија подизања винограда (М. Ј. Никетић), 1

        Комунални проблеми Ваљева (Г.), 1-2

        За народну ношњу, 2

        Са занатлијског збора, 2

        Никола Недељковић из Обреновца in memoriam (Ј. М.), 2-3

        За домаћу индустрију и народну ношњу (Јеврем, Светозар и Влајко Р. Гођевци из Београда), 2-3

        Један конкурс и изложба, 3

        Сејмо што више сточних биљака, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Вести: Прилог ђачкој трпези од стране ђака и наставничког особља Ваљевске гимназије; Скупштина хуманог друштва "Нада"; Конкурс; Лоптачка утакмица Будућност - Јединство из Београда; Продаја калема јабука; Месни одбор друштва Црвенога крста у Ваљеву; Земљотрес у јужној Србији; Изјава захвалности, 3

        Огласи: Позив на збор акционара Ваљевске окружне банке; Радња Душана Мишковића; Милан Д. Јовановић и Кораћ купују дрвену грађу; Коста Филиповић из Шапца издаје кућу под закуп; "Херцег Босна" осигурање; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Гвожђарска радња Трајко Ђорђевић Кукар, Лесковац; Мих. Перишић продаје јаја за насад; Гвожђарска радња Радована Лазића, 4

 

Број 13, 29. март

        Зашто штедимо? (Жика Ранковић), 1

        Подижимо јабуке и шљиве (М. К.), 1

        Српске народне ношње (Јелица Беловић Б.), 1

        Фонд сиромашних ученика ваљевске Основне школе, 2

        Срески судови, 2

        Чиновничка кредитна задруга, 2

        Попис становништва (Пописни одбор општине ваљевске), 2

        Обустављен саобраћај (К. Т.), 2

        Шта су пили наши стари Словени (Илија С. Мајсторовић), 3

        Мирићија Николић in memoriam (Ч. М.), 3

        Пажња овдашњим трговцима (Управа), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Вести: Награда Београдске радио-станице; Трговачко удружење у Мионици; Оснивање "Заједнице дома и школе Ваљевске гимназије"; Средња пољопривредна школа у Ваљеву; Пажња крађе; Заједнички учитељски збор; Свечари, 3

        Другу Илићу песма (Д. Б. И.), 3

        "Будућим мајкама" књига (Чед. Михаиловић), 3

        Огласи: Трговина обуће Чедомира М. Јовановића; Препарат за прскање воћа код Исака А. Вајнберга; Гвожђарска радња Трајко Ђорђевић Кукар, Лесковац; Зора М. Обрадиновић издаје дућан и стан; Живка С. Ракић са Уба продаје имање; Милан Д. Јовановић и Кораћ купују дрвену грађу; Гвожђарска радња Радована Лазића; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Препарат лозол у трговини Раденка Веселиновића, 4

 

Број 14, 5. април

        Спремајмо извознике (М. К.), 1

        Како се справља калем восак, 1-2

        Наша ратничка гробља (Др Живковић), 2

        Епиграми (Стари), 2

        Соколство на селу (Др Ј. С. В.), 2

        Од чега се све ракија пече (Д. Л.), 2

        Из живота старијих Ваљеваца: Петар, Пејча Тодоровић (Љуб. Павловић), 2-3

        Ваљајмо пшеницу (К. Т.), 3

        Оглашујте у "Глас Ваљева", 3

        Вести: Друштво "Књегиња Зорка" у Ваљеву; Општина Ваљевска; Г. Властимир И. Васиљевић; Инспекција школа; Вести са Уба; Јавна захвалност; Кондиција; Сенаториум Др Стефановића Карађорђева ул. бр. 93; Ваљевска Окружна банка Ваљево, 3

        Пријатељима и претплатницима (Администрација), 3

        Положили претплату за "Глас Ваљева", 3

        Кроз Албанију 1915 песма (Р. П. Ћирић), 3

        Огласи: Вино и ракија код Игњата Цветојевића; Радња Душана Мишковића; Херцег Босна, осигурање; Гвоздени намештај код Трајка Ђорђевића Кукара; Продаја моторног млина од Д. Ђ. Манојловића из Београда; Живка С. Ракић са Уба продаје имање; Продавница "Бата" Ваљево, 3-4

 

Број 15, 12. април

        Васкршњи поздрав Епископа Охридског Николаја (Николај Епископ), 1

        Хигијенска изложба у Ваљеву, 1-2

        Решење економске кризе (Новица Јовановић, кројач), 2

        Епиграми (Стари), 2

        Из живота старијих Ваљеваца: Јеврем Јадранин (Лука Лазаревић), 2

        Позив наређење Дринске дивизије, 2

        Допис из народа: Жеља за груписање општина Бањани (Прив. М. Петковић), 2

        Оснивање соколског друштва у Обреновцу, 2

        Пролетњи послови у пчеланику (А. Г. Јовановић), 2-3

        Спорт: Гостовање Б.С.К. "Соко", 2

        Вести: Уредништво "Глас Ваљева"; Сејмо детелину; Ваљевски спорт клуб (В.С.К.); Ретка пажња; Закупнина на "Дивчибарама"; Милован Мика Митровић in memoriam; Прилог за одржавање "Глас Ваљева"; Вести из чаршије; Учитељски збор; Позив обреновачко трговачко удружење; Леп пример, 3

        Ловачки божури - "Ћа" Миша песма (Млади), 3

        Честитања поводом Ускрса, 3

        Тривун С. Нешковић in memoriam, 3

        Правилник о трговини медом као намирницом за живот (А. Г. Ј.), 3

        Огласи: Радња Милана Крстића и Брата; Француска прскалица код Барзел д.д. Суботица; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Херцег Босна, осигурање; Продаја два плаца - Бора Поповић; Моторни млин продаје Д. Ђ. Манојловић из Београда; Холандски препарат за штитасту ваш код Јеврема Б. Томића; Ваљевска трговачка банка; Гвоздени намештај код Трајка Ђорђевића Кукара из Лесковца, 4

 

Број 16, 19. април

        За васкрс вере Христове (М. К.), 1

        Узроци привредне кризе, и како је отклонити (Душан М. Трипковић), 1-2

        За народну ношњу и домаћу радиност: Заједнички учитељски збор у Ваљеву, 2

        Вашар на Пећини, 2

        За поштовање закона о радном времену (М. К.), 2

        Посета наших народних учитеља из Куле и околине (дунав. бановина) Ваљеву и Бранковини (М. Ћ.), 2

        Железнички саобраћај са Ваљевом, 2

        Ловачки божури: "Гаџа" песма (Млади), 2

        Наредба о подизању грађевина и парцелацији земљишта у Ваљеву, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Спорт: В.С.К. на Београдском спортском турниру, 3

        Кромпир месечар, 3

        Вести: Дефинитиван резултат пописа у општини ваљевској; Велики добротвори фонда учитељ. дома у Ваљеву; Годишња скупштина; Пензионисан Живко Стефановић, директор гимназије; Скупштина сарајевског друштва "Просвета" у Ваљеву; Долазак Бановинског позоришта из Сарајева; Рабаџије за превоз, 3

        Преглед тржишта, 3

        Шта је туберкулоза?, 3

        Огласи: Продаја вина и ракије код Игњата Цветојевића у Ваљеву; Продаја моторног млина код Д. Ђ. Манојловића из Београда; Ваљевска трговачка банка; Живка С. Ракић продаје имање; Јаја за насад продаје Алексић, 4

 

Број 17, 26. април

        Сарајевска "просвета" (Ј. Ј.), 1

        Воља за доброчинство (Немања Павловић), 1

        Пензионисање директора Ваљевске гимназије (Илија С. Мајсторовић), 2

        Оснивање Маљенске земљорадничке набављачке задруге у Крчмару, 2

        Наше летовање (Хиг.), 2

        Годишња скупштина месне дружине за чување народног здравља (С.), 2

        За сејање сточне хране, 2

        Спорт: Првенство Колубарске жупе В. С. Клуб - Богољуб 2:0 (1:0); С. К. Будућност - С. К. Карађорђе 2:1 (Ж. Илић), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Ловачки божури: Ика песма (Млади), 3

        Колера код живине (К.), 3

        Допис из народа: Вести из Посавине (Р.С.К.), 3

        Положили претплату, 3

        Вести: Из трговачког удружења; Друштво за улепшавање Ваљева и околине; Дивчибаре; Смрт генерала Хаџића; Испити у мушкој занатској школи у Ваљеву; Акционарима занатске банке; Повереник Српске књижевне задруге; Концерт учитеља среза Кулског; Пододбор Друштва "Кнегиња Зорка" у Ваљеву; Свињска куга у срезу брчанском; Григорије Гурже in memoriam; Јован Мартиновић in memoriam; Ваљевски занатлијски еснаф; Положили за одржање "Глас Ваљева"; Дивчибаре, 3

        Огласи: Тражи се већи стан Мил. В. Бабић; Вино и ракија код Игњата Цветојевића; Радња Душана Мишковића; Ваљевска трговачка банка; Имање Чедомир Хаџи Петровић; Издаје се стан Лазаревић; Електротехничка радња у Ваљеву, 4

 

Број 18, 3. мај

        Дужност свих Југословена (Никола Богићевић, супл. гимназ.), 1

        Туберкулоза и дани против туберкулозе (Др. С.), 1

        Социјално осигурање занатлија (В.), 1-2

        За народну ношњу и домаћу радиност - Конкурс за награду народне ношње у срезовима: ваљевском, колубарском и подгорском, 2

        Мода песма, 2

        Ђурђевски уранак, 2

        Соколство (Др Ј. Б.), 2

        Испит у Домаћичкој школи здравствене задруге у Словцу (Ј.Ј.), 2

        Обавештење Ваљ. занатлијско друштво, 2

        Ловачки божури песма (Млади), 2

        Спорт: Будућност - Јединство 3:2 (Ж. Илић); Босанци у Ваљеву; Сусрет "Олд-боја" и првог тима "Будућности" (М. Аврамовић), 3

        Ваљево и јавне манифестације (Обсервер.), 3

        Милорад Гавриловић in memoriam (Љ. В. П.), 3

        Вести: Програм концерта учитеља ср Кулског; Положила професорски испит; Прослава Материнског дана у школи Женске подружине; Крај школске године м. занат. школе; Управник Бановинског позоришта у Ваљеву; Ванредна скупштина; Унапређен; Радован Радо Радовановић in memoriam; Прилози за ђачку трпезу; Свечари, 3

        Вести из Обреновца, 3

        Исправка "За васкрс вере Христове" (Миљко Кораћ), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Преглед тржишта, 3

        Огласи: Кожарска радња Васе Николића; Продаја имања у Новацима; Радња Душана Мишковића; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Имање на продају; Прва електро-техничка радња у Ваљеву, 4

 

Број 19, 10. мај

        Добро нам дошли! (Никола Богићевић, супл. гимназ.), 1

        Борба против туберкулозе (Др Јован Мијушковић), 1-2

        Једна лепа манифестација сарајевске "Просвете" у Ваљеву, 2

        Извесне биљке као изврсни сурогати (Д. Л.), 2

        Ђурђевски уранак у Ваљеву, 2

        Ловачко друштво "Браћа Недићи" на Ђурђевданском уранку, 2

        Становање у гимназијској згради (К.), 2

        Јован Мартиновић, столар in memoriam (С.), 2

        Спорт: Будућност - Зора (Бијељина) 2:1 (Ж. Илић); Гостовање земунског "Витеза" (М. А.); Пехар колубарске жупе (У), 3

        Ловачки божури песма (Млади), 3

        Вести: Грађанима Ваљева; Из гимназије; Акционарима Занатске банке; Број становника у Обреновцу; Прослава стогодишњице Црква у Бранковини; Слава Средње пољопривредне школе у Ваљеву; Читуља Обреновац, 3

        Речник галицизама књига, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Преглед тржишта, 3

        Огласи: Кожарска радња Васе Николића; С. А. Чариковски; Молерај Влада Маркијевић Рус; Продаја имања у Новацима; Певачко друштво "Чика Љуба"; Имање на продају; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Обреновачка бања, 4

 

Број 20, 17. мај

        Споменик ратницима Уб (Један ратник), 1

        Наше доба (Др. Живковић), 1

        За добро здравље!, 1

        Склањајмо се парничења (М. К.), 2

        Једна заблуда кажњавање фудбалера у Ваљевској гимназији (Александар Живановић, адвокат), 2

        Бескаматни зајмови за хигијенско уређивање села (Сарај. "Просвета"), 2

        Народне потребе: Пажња надележнима Забрежје, Обреновац (Привредник), 2

        Једна неприлична кампања (Миљко Кораћ), 2

        Јован - Јова Самокресовић in memoriam (М. П. П.), 3

        Југословенско друштво за чување народног здравља Београд - Недеља здравља (Р. С.), 3

        Епиграми (Стари), 3

        Ред вожње почево од 15. маја 1931. године, 3

        Прослава мајчиног дана на Убу, 3

        Вести: Ваљевска трговачка омладина; Захвалност; Парастос; Пододбор друштва Књегиње Зорке у Ваљеву; Лисне ваши; Одбранимо шљиваке од пламењаче; Удружење хотелијера, гостионичара и кафеџија у Ваљеву; Ванредна скупштина Ваљевска задруга за гајење воћа; Дежурна апотека; Изостао извештај о гостовању бечких учитеља; Учитељи на Дивчибарама; Читуље; Милева уд. Стефановић in memoriam, 3

        Ловачки божури: "Шугарац" песма (Млади), 3

        Апел на привреднике и економе помоћ за удовицу Пере Стојадиновића из Обреновца, 3

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Трговина Душана Р. Мишковића; Кожарска трговина Васе Николића; Др мед. С. А. Чериковски променио адресу; Молер Влада Маркијевић Рус; Летовалиште "Дивчибаре"; Катран код Раденка Веселиновића; Обреновачка бања; Апотеке Тадића и Прикелмајера, 4

 

Број 21, 24. мај

        Народна пољопривредна настава (А. Г. Јовановић, директор ср. пољ. школе), 1

        Комуналне потребе Ваљева (М. Матић), 1-2

        Парастос и скупштина фонда за потпомагање сиромашних ученика Ваљевске гимназије, 2

        Становање у гимназијској згради (Жив. Н. Стефановић, директор гим. у пензији), 2

        Гостовање бачких учитеља у Ваљеву и Бранковини (Н.С.С.), 2-3

        Одлазак господина Белића (С. П. Т.), 3

        Стање воћа у Америци, 3

        Воћарска задруга у Ваљеву, 3

        Епиграми (Стари), 3

        Павле Ј. Матић in memoriam, 3

        Допис из народа Ушће (И. М. П. учитељ), 3

        Вести: Генерал г. Влада Белић напушта Ваљево; Бан Дринске бановине г. Веља Поповић у Ваљеву; Прилог за одржање "Гласа Ваљева"; Са славе Маханско-гостионичарског удружења; Ваљевска женска подружина; Извештај Уб; Прослава Материнског дана у Ваљеву; "Чика Љуба"; Пензионисан Боривоје Тадић, командант, 3

        Ловачки божури песма, 3

        Огласи: Милан Р. Гођевац тражи шегрта; Продаја плаца у Карађорђевој; Радња Душана Р. Мишковића; С. А. Чериковски; Француска прскалица за воће; Салон "Беба"; Радња Раденка Веселиновића; Државна класна лутрија; Обреновачка бања; Ресторација "Златибор" у Сарајеву, 4

 

Број 22, 31. мај

        Три године рада "Глас Ваљева", 1

        Укинути увозне намете (Миљко Кораћ), 1

        Данашња мода са економског гледишта (Душан М. Трипковић), 1-2

        Витешке утакмице на Убу, 2

        Одиста велика заблуда! реаговање на чланак Једна заблуда (Илија С. Смиљанић, суплент гимназије), 2

        Живан Живановић in memoriam (М. К.), 2

        Из ратних дана: Ваљевац на топу песма (Јегер), 3

        Слет соколства на Јадрану (Соко - Приморац), 3

        Исправка Једна заблуда, 3

        Позориште у Ваљеву, 3

        Вести: Позив родитеља; Соколски јавни час; "Чика Љуба" певачко друштво; Певачко друштво "Слога"; Седница месног одбора "Просвете"; Велики добротвор Милош Кораћ; Скупштина Ваљевске женске подружине, 3

        Огласи: Платнене ципеле викториа; Откуп гљива; Славка Глигоријевић продаје плац; Лимарска радња Здравка Н. Војића; Ваљевска занатска кредитна задруга; Милан Ђоновић, хотелијер; Молер Влада Маркијевић Рус; Стовариште Милана Р. Гођевца; Катран код Раденка Веселиновића; Јавна захвалност поводом смрти; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Ресторација "Златибор у Сарајеву, 3-4

 

Број 23, 7. јун

        Данас је Дан Црвеног крста (Месни одбор друштва Црвеног крста), 1

        Црвени крст (Др. В), 1

        Десети конгрес земаљског занатлијског савеза (М. Пантовић), 1-2

        Нови чиновнички закон, 2

        Освећење ратн. споменика Уб, 2

        Кредитирање земљорадника (Ран. В. Гавриловић, учитељ), 2

        Ловачки божури: песма (Брале), 2

        Исправка (Илија С. Смиљанић), 2

        "Слога" у Ваљеву из Сарајева, 3

        Слет соколства на Јадрану, 3

        Спорт: Гостовање Графичара у Ваљеву (Ж. Илић), 3

        Вести: Ретка плодност; Пламењача на шљивама; Поклон у књигама; Дечје забавиште на Убу; Испит за музиканте; Испити у Трговачкој школи; Испити у Ваљевској гимназији; Годишња скупштина; Ванредна скупштина; Оснивање житарске задруге; Соколски јавни час, 3

        Оглас: Платнене ципеле Викториа, 3

        Чоколада (Мајсторовић), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Апотеке Тадића и Прикелмајера; Откуп гљива - Радован Живковић; Кућа на продају - Раша Ђурић, месар; Молерај и фарбање - Влада Маркијевић Рус; Ресторација "Златибор" у Сарајеву - Миша Тимотијевић Штука; Ваљевска занатска кредитне задруга; Катран у радњи Раденка Веселиновића, 4

 

Број 24, 14. јун

        Задругарство (Др Живковић), 1

        Једна културна потреба Ваљева (Никола Богићевић, супл.), 1

        Појава која се сваке године понавља (Никола Богићевић, супл.), 1-2

        Стање стоке, 2

        Ретка свечаност у селу Ушћу (Н. М. Протић, учитељ), 2

        Студенти пољопривредног факултета у Ваљеву, 2

        Фонд за потпомагање сиромашних ученика Средње пољопривредне школе у Ваљеву, 2

        Ловачки божури песма (Јегер), 2

        Вести из Обреновца (Јегер), 3

        Статистички преглед домова у срезу ваљевском, 3

        Вести: Крвава ваш на јабукама; Житарска земљорадничка задруга; Санаторијум др Рад. Стефановића; др Нада Самокресовић Пашкван; Скупштина друштва Просвете; Пријатељима соколства; Прва ваљевска столарска задруга, 3

        Из историје цркве у Бранковини (Чед. Вићентијевић), 3

        У Париз са соколима!, 4

        Изјава захвалности (Чед. Михаиловић, учитељ), 4

        Драмски конкурс Народног позоришта у Сарајеву, 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Ципеле викторија; Радња Радована Живковића; Ваљевска штедионица; Ваљевска занатска кредитна задруга; Молерај Влада Маркијевић Рус; Трговина Раденка Веселиновића; Ваљевска окружна банка, 4

 

Број 25, 21. јун

        Грађевински закон (Др Живковић), 1

        Када треба вршити жетву стрнина? (инг Властимир Ђорђевић, проф.), 1

        Величанствен пут Њ. В. Краља по Хрватској, 1

        Здравствене прилике у народу (М. К.), 1-2

        Соколски јаван час, 2

        Нова општинска управа, 2

        Косидба ливада (инг Власт. Ђорђевић), 2

        Свечана прослава Видовдана и акција за оснивање соколства на Убу, 2

        Из историје цркве у Бранковини (Чед. Вићентијевић), 2-3

        Из живинарства - Кречне ноге, 3

        Седница Среског пољопривредног одбора, 3

        Вести: Вече Јадранске страже; Поклон у књигама; Изложба ђачких радова; Др Милорад К. костић; Вратили се из Француске; Испити и изложба ручних радова у женској занатској школи; Ваљевска воћарска задруга; Здравствено друштво "Дивчибре"; Плетарски курс на Убу; Др Радоје Мијушковић Уб; Верени, 3

        Положили претплату, 3

        Преглед тржишта, 3

        Михаило Гребенчанин (Љуб. Павловић), 4

        Огласи: Радион пере сам; Ципеле викторија; Официрски дом; Молер Влада Маркијевић Рус; Куповина куће; Хотел "Секулић"; Ваљевска штедионица; Трговина Радована Живковића; Ваљевска занатска кредитна задруга, 3-4

 

Број 26, 28. јун

        Хигијенско подизање села (Др С.), 1

        Принудно социјално осигурање занатлија, 1

        "Просвета" српско просветно и културно друштво, 1-2

        Акт достојан пажње, 2

        Појава која се сваке године понавља (Светислав Протић, адвокат), 2

        Избори у Бугарској (Никола Богићевић, суплент), 2

        Изложба сеоских женских радова, 2

        Екскурзија одборника пољопривредног одбора среза ваљевског (В.), 3

        Вести: Видовданска прослава у Гимназији; Данашње трке; Велики концерт певачког друштва "Занатлија"; Измена председника општине Гологлавске; Набавка коња за војску; Матура у Ваљевској гимназији; Хигијенска изложба на Убу; Скупштина "Просвете" у Сарајеву; Купање коња у Градцу; Чауре свилене бубе; Ваљевско професорско друштво; Ваљевска Воћарска задруга за гајење и прераду воћа и поврћа; Поклон књига за награду ученика; Крај школске године; На знање; Захвалност; Одликовања, 3

        Положили претплату за "Глас Ваљева", 3

        Дивчибаре (Девојачке баре) (Хиг.), 4

        Спорт: ЗАШК у Ваљеву - Будућност Зашк 6:4 (Ж. Илић), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Радион пере сам; Хотел "Секулић"; Трговина Радована Живковића; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Радња Душана Мишковића; Молер Влада Маркијевић Рус; Официрски дом; Декоративно-молерска радња Јос. Пацеро Словенац, 3-4

 

Број 27, 5. јул

        Значај задругарства (Ж. Д.), 1

        Пред бербом воћа (М. К.), 1

        Наши соколи, 1

        Појаве које треба сузбијати насилничко понашање омладине (М. К.), 1-2

        Један одговор здравствене прилике у народу (Р. С.), 2

        Спорт: С.К. Будућност : В. С. К. (Ж. Илић), 2

        Прослава Видовдана на Убу, 2

        Из историје цркве у Бранковини (Из говора г. Чед. Вићентијевића), 2-3

        Прослава Видовдана у Мионици (Ј. Б.), 3

        Видов-данска прослава у осн. школи у Каменици, 3

        Почиње на боље (Драгутин Кузмановић из Брезовице), 3

        Вести: Министар спољних послова на Дивчибарама; Предавање о Француској; Ђачка трпеза; Једна велика добит за Дивчибаре; Хигијенска изложба у Бранковини; Дипломирала; Дивчибаре; Леп пример; Верени, 3

        Оглас: Радион, 3

        Педесет година плодног рада Београдске трговачке омладине (Миљко Кораћ), 4

        Пажња привредниц. и сточарима, 4

        Огласи: Молерај и фарбање - Влада Маркијевић Рус; Радња Душана Мишковића; Откуп сувих гљива - М. Гершак, Љубљана; Хотел "Секулић", Ваљево; Браварска радња Драгољуба Карића у Ваљеву; Прво шабачко аутобуско предузеће; Умрлица за Живану Жикицу Живковић; Оглас за примање ученика на стан - Тодор М. Цикуши са Уба, 4

 

Број 28, 12. јул

        "Сељак, земљорадник и земљорадник - фабрикант" (М. К.), 1

        Сељак и пољопривредна криза (Миодраг М. Ивановић, земљ. из Остружња), 1-2

        Свечаност у част Француске, 2

        Саопштење соколима, 2

        Не помажимо футбал (Миљко Кораћ), 2

        Слет сокола на Јадрану (Др. В), 2-3

        Пољаци и Пољска (реферат г. Светислава Мародића), 2-3

        Ливадарско-пашњачки течај при Средњој пољопривредној школи у Ваљеву, 3

        Из живота старијих Ваљеваца: Др Ђока Видаковић (Лука Лазаревић), 3

        Оглас: Радион, 3

        Вести: Друштво за улепшавање Ваљева и околине; Вече Јадранске страже; Захвалност; Милош С. Тешић, воскар in memoriam; Задружни-пољопривредни курс у Шапцу и Бутимиру за учитеље основ. школа; Спорт, 3

        Са концерта овдашњег певачког друштва "Занатлија" (М. С.), 3-4

        Јавна захвалност (Милан Трипковић, свештеник), 4

        Ђачко летовалиште Јадранске страже у Макарској, 4

        Вести из Обреновца, 4

        Петровдански вашар у Обреновцу, 4

        Пошалице из Америке, 4

        Објава Илиндански вашар, 4

        Огласи: Откуп сувих гљива - М. Гершак Љубљана; Продаја преса за израду ћерпича - Недељко Савић; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Радња Душана Мишковића; Ваљевска занатска кредитна задруга, 4

 

Број 29, 19. јул

        Закон о пшеници и наше задругарство (М. К.), 1

        Држава и соколство (Др Драг. Обровачки), 1

        Разуздана омладина (Свет. П. Томић, адвокат), 2

        Среска изложба у Ваљеву, 2

        Ред одбора за подизање споменика Војводи Мишићу у Мионици (Вукосав Милићевић), 2

        Пољопривредна изложба, 2

        Из живота старијих Ваљеваца: Влајко Ј. Тадић (Лука Лазаревић), 2-3

        Пољаци и Пољска (реферат Светислава Мародића), 2-3

        Просвета - Српско просветно и културно друштво, 3

        Нашој дечици песма, 3

        Вести: Пажња ученицима гимназије; Захвалност; Ваљевска житарска замљорадничка задруга; Род шљива и ораха у иностранству; Сточна зараза; Пажња сточарима; Венчање; Верени, 3

        Нашим претплатницима апел за плаћање претплате, 3

        Вести из Обреновца: Петровдански вашар у Обреновцу; Обреновачки соколи у Сплиту (Чедомир Михаиловић), 4

        Пошалице из Америке (Ваљевац из даљине), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Откуп сувих гљива - М. Гершак Љубљана; Творница тамбура Стјепан Гилг, Сисак; Откуп дрвене грађе - Недељко Ж. Павловић; Гвожђарска радња Милоша Љ. Кораћа; Продаја имања - Крста Савић; Продаја преса за израду ћерпича - Недељко Савић; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Прво шабачко аутобуско предузеће; Ваљевска занатска кредитна задруга, 4

 

Број 30, 26. јул

        Репарације (Др. Живковић), 1

        Једно велико одликовање др Јордан Стајић, 1

        О скаутизум (Олд Шатерханд), 1-2

        Разуздана омладина (Јулијус Шмит, индустријалац), 2

        Запажаји с пута Беч (М. К.), 2

        Траже се наследници, 2

        Пажња ђацима и њиховим родитељима (Управа Ваљевске гимназије), 2

        Допис из народа (Миливоје Л. Павловић, Црниљево), 2

        Вести из Обреновца (Р. С. Ковачевић), 3

        Из живота старијих Ваљеваца: Живко Тадић (Лука Лазаревић), 3

        Метеоролошки подаци с Дивчибара (А. Г. Ј.), 3

        Нашој дечици, песмице, приче, шале (Д. М.), 3

        Књижевност: Рад. М. Драшковић (Не. Ко.), 3

        Претплатницима, 3

        Одговор уредништва Сретену Манојловићу, умет. столару Шабац, 3

        Вести: Лепа пажња; Смањен улог; Трке у Ваљеву; Спасоје Радовић in memoriam, 3

        Преглед тржишта, 3

        Оглас: Радион, 3

        Заиста редак и поучан тестамент (К.), 4

        Огласи: Творница тамбура Стјепан Гилг, Сисак; Откуп гљива М. Гершак; Откуп дрвене грађе Недељко Ж. Павловић; Прво шабачко аутобуско предузеће; Официрски дом у Ваљеву Рафаило В. Михаиловић; Ваљевска занатска кредитна задруга, 4

 

Број 31, 2. август

        Измене закона о средњим школама (Сис. Глас), 1

        Какав саобраћај имамо (Миљко Кораћ), 1-2

        Једна потреба за ветеринарима (Н. С. Савић, учитељ у пензији), 2

        Наш став према мораторијуму г. Хувера ("Време", Ремон Лакоет.), 2

        Саобраћајни прописи и њихова примена (Душан М. Трипковић), 2

        Пријемни испит (Управа гимназије), 2

        Соколство (Стан. Л. Марковић, из Словца), 2

        Ревизија Земљораднич. задруга, 2

        Допис из народа: Велики вашар на вршају, Ваљ. Каменица (П.), 3

        Метеоролошки подаци с Дивчибара, 3

        Исправка (А. Г. Ј.), 3

        Милош С. Тешић in memoriam (Управа Ваљ. занатл. друштва), 3

        Вести: Свечаност на Дивчибарама; Прилог за одржавање "Гласа Ваљева" Рад. М. Драшковић; Тон-биоскоп "Србија" - Благојевића; Место парастоса; Истрани проширују своје гласило; Соколски час у Мионици; Соколски предњачки течај, 3-4

        Пољаци и Пољска (Светислав Мародић), 3

        Нашој дечици: песмице, приче шале (Д. М.), 4

        Обреновачки спорт клуб "Богољуб" (Чедомир Михаиловић), 4

        Огласи: Трговина Душана Мишковића; Откуп гљива М. Гершак; Продаја имања браће А. Ненадовић; Кафана "Зора" Анђелка Марјановића Ајдука; Официрски дом у Ваљеву - Рафаило В. Михаиловић; Ваљевска занатска кредитна задруга, 4

 

Број 32, 9. август

        Пред извозом воћа (М. К.), 1

        Вече Јадранске страже, 1

        Реч наше омладине (М. Д. Виторовић, студент), 1

        Бановинска пољопривредна изложба у Сарајеву, 1-2

        Оскудица сточне хране (Добривоје Матић, земљорадник Рађ. Село), 2

        Заоравање стрњине, 2

        Обреновчани својим палим херојима (Чед. Михаиловић, учитељ), 2

        Изгледи на бербу воћа у иностранству, 2

        Из живота старијих Ваљеваца: Милан П. Зарић (Лука Лазаревић), 2

        Нова књига: Градски полицијски стражар на дужности (Т. Алагић), 2

        Воћарско-шљиварски течај при средњој пољопривредној школи у Ваљеву, 2

        Решење финанс. кризе (Д. Ђ. Д., пензионер), 3

        Вести: Бан Дринске бановине у Ваљеву; Управа ваљевске трговачке омладине; Прилог за одржање нашег листа; Соколске вести; Свечаност на Дивчибарама; Трке у Ваљеву; Илински вашар; Југословенске народне новине; За народну ношњу и домаћу радиност, 3

        Положили претплату за "Глас Ваљева", 3

        Пољаци и Пољска (Светислав Мародић), 3

        Огласи: Радион; Продаја имања Новака Жив. Пуртића из Обреновца; Лицитација за продају радње; Продаја сирових шљива Велимир Митровић Рађево Село; Откуп гљива М. Гершак; Продаја имања браће А. Ненадовића; Продаја књига; Кафана "Зора" Анђелка Марјановића Ајдука; Електротехничка радња у Ваљеву; Официрски дом Рафаило В. Михаиловић; Продаја плаца Бора Ч. Поповић; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Радња Јовановића и Антонијевића, 2-3

 

Број 33, 16. август

        Велики дан - Десетогодишњица владавине Њ. В. Краља Александра I, 1

        Студентски дом у Београду - Задужбина Краља Александра Карађорђевића фотографија зграде, 1

        Поуке са пута по Данској (инг. Б. Атанацковић), 1-2

        Укинуте таксе за пренос сточних пасоша, 2

        Прослава св. Пантелије на Дивчибарама, 2-3

        Преврнуо се аутобус на сред друма Ваљево-Обреновац, 3

        Шта пишу о нама стране новине? ("Куриер Познањски"), 3

        Пољаци и Пољска (Светислав Мародић), 3

        Вести: Апел суда и одбора општине ваљевске; Радомир Рада Милутиновић in memoriam, 3

        Иностране вести, 3

        Реч наше омладине (Б. М. Н. гимназист), 4

        Украсимо наша дворишта (Чед. Михаиловић, учитељ), 4

        Огласи: Продаја имања у Петници Антоније Пријевић; Продаја имања у Бањанима Витомир Антонијевић; Продаја имања браће Ненадовић Јеврем Ненадовић; Електротехничка радња; Официрски дом Рафаило В. Михаиловић; Радња Јовановића и Антонијевића, 4

 

Број 34, 23. август

        Како је прослављена десетогодишњица владавине Њ. В. Краља Александра I, 1

        Страна штампа о десетогодишњици владавине Њ. В. Краља Александра, 1-2

        Реч наше омладине - Дајте пример омладини (Драг. Андрић, трг. из Пецке), 2

        Врло важно за пољопривреднике, 2

        Један умесан и паметан предлог откуп пшенице (М. К.), 2-3

        Дивљаштво које треба сузбијати (М. К.), 3

        Соколске вести (Др В.), 3

        Вести: Путовање наших привредника у Чехословачку; Упис ученика у женску занатску школу; Нови пасоши за путовање; Мио гост др Јордан Стајић; Француско-српски клуб; Женски клуб; Прилог за одржање Гласа Ваљева; Родитељска жалост умрла ћерка Чеде Михаиловића са Уба; Одговори уредништва; Ваљевска земљорадничка житарска задруга; Зараза код оваца, 3

        Најновије вести: иностране вести, 3

        Пољаци и Пољска (Светислав Мародић), 3

        Упозорење сељацима да не пренагле са продајом пшенице, 4

        Ваљевска трговачка омладина in memoriam Радомир Рада М. Милутиновић (Управа), 4

        Преглед тржишта, 4

        Владимир З. Протић, свештеник из Осечине, in memoriam, 4

        Прилог за Цркву грачаничку у срезу ваљевском, 4

        Мало хумора, 4

        Поуке из вртарства - течно ђубре за цвеће и поврће, 4

        Огласи: Радња Душана Мишковића; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Електротехничка радња; Радња Јовановића и Антонијевића, 4

 

Број 35, 30. август

        Друштво народа (Б. Т. Б.), 1

        Које се све болести могу пренети млеком са животиња на човека (Др Коста М. Јовановић, лекар), 1

        Да ли нам треба соколство у Ваљеву? (Др Б.), 1-2

        Несретан случај на вршалици, 2

        Привредне прилике и неприлике (М. К.), 2

        Епиграми (Стари), 2

        Из привреде: Берба ораха; Шљиве ("Привредни преглед"), 2

        Свима произвођачима сувих шљива, и свима трговцима шљиварима (Удружење извозника), 3

        Допис из народа Гуњаци (Драг. Ђорђић), 3

        Пољаци и Пољска (Светислав Мародић), 3

        Вести: Курс за сушење шљива; Прилог за одржање "Глас Ваљева"; Марко А. Марковић in memoriam; Хрђавим претплатницима, 3

        Горњо-Топличка бања (Милан Трипковић, свештеник), 4

        Недељне шале, 4

        Положили претплату за "Глас Ваљева", 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Кожарска радња Васе Николића; Млекар Радић и друг, Бели Манастир; Радња Душана Мишковића; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Радња Јовановића и Антонијевића, 4

 

Број 36, 6. септембар

        Моме драгом народу, проглас о давању Устава Краљевини Југославији, 1

        Устав Краљевине Југославије, 1

        Нови министри, 1

        Потреба штедње у свим правцима (Рада Драшковић), 2

        Југославија и Пољска, 2

        Овчије богиње (Н.С.С.), 2

        Привреда: шљиве, 2

        Епиграми (Јегер), 2

        "Модерни" и "Застарели" - поводом чланка: "Реч наше омладине" (Миљко Кораћ), 3

        Допис из народа: воће и суша (Живан Јовановић, пољопр. из Ваљ. Каменице), 3

        Ловачки божури, песма умрлом ловцу (Брале), 3

        Књижевност: "Л' етат Сербе ау моyен аге" - дисертација др Милоша Младеновића (Д. Страњаковић), 3

        Размишљања уз цигару - изреке (Стари), 3

        Вести: Тржишна комисија; Нови протојереји; Официрски дом у Ваљеву; Верени; Захвалност, 3

        Остављање јаја за зиму (Н.), 4

        Спорт: Првенствене утакмице (Ж. Илић), 4

        Спорт клуб "Трговачки подмладак" (Управа "Трг. подмлатка"), 4

        Огласи: Продаја имања у Синђелићевој; Кожарска радња Васе Николића; Продаја чајног маслаца и сира код Радића и друга; Радња Душана Мишковића; Модискиња Марица Аранђеловић; Радио стручњак "Рада", 4

 

Број 37, 13. септембар

        Нови закон о избору народних посланика за Народну скупштину - званично објашњење Закона, 1

        Последње вести: Решење енглеске финансијске кризе, Смањење чиновничких пензија у Немачкој, 1

        Трагика интелектуалаца (М. К.), 2

        Радови на уређењу Мионице (Душан М. Трипковић), 2

        Слаби изгледи на извоз јабука (М. К.), 2

        Пажња пољопривредницима, 2

        Сељак и сатирање шуме (Миодраг М. Ивановић, земљорад. из Остружња), 2

        Најбитнији услови у рационалном пчеларству Радљево (Милан Јовановић, учитељ), 3

        Соколске вести (Д-р В.), 3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Овчије богиње (Н.С.С.), 3

        Вести: Велики добротвор фонда занатског дома у Ваљеву; Прилози за подизање занатлијског дома у Ваљеву; Прилог за одржање "Гласа Ваљева"; Велики добротвор Ваљевске трговачке омладине; Због напажње - смрт; Обесили се; Општа изложба; За похвалу; Дописништво Радничке коморе, 3

        Интересантна изложба, 3

        Преглед тржишта, 3

        Ваљевски Спорт клуб Б.С.К. (Управа), 4

        Поуке из домаћинства, 4

        Лепа прилика понуда посла за ђака пољопривредне школе, 4

        Недељне шале, 4

        Огласи: Апотеке Тадића и Прикелмајера; Лечење струјом - др М. Илић Раковачки; Продаја имања у Сниђелићевој; Потреба за службеником; Чајни маслац и сир код Радића и друга; Радња Душана Мишковића; Модискиња Марица Аранђеловић, 4

 

Број 38, 20. септембар

        Девети конгрес привредних комора (М. К.), 1

        Сељак и самопомоћ, 1

        Привредна криза и народно сиромашење (М.Р.Г.), 1-2

        Изборни епиграми (Пропали кандидат)

        Пажња пољопривредницима, 2

        Поскупљивање хлеба (Миљко Кораћ), 2

        Из Окружног суда, 2

        Недељне шале, 2

        Узорна сеоска газдинства Ракари (Агр. Света Радојчић), 3

        Књижевност: Јабука будимка - помолшка студија (Н.С.), 3

        Пречишћавање пшенице за семе, 3

        Вести: Коло српских сестара у Ваљеву; Велики добротвори фонда занатлијског дома у Ваљеву; Помен; Комисија за преглед воћа; Школа играња, 3

        Поуке из домаћинства: Паприке за пуњење; За ђувеч, (Н.), 3

        Из живота старијих Ваљеваца: Јовиша Ђурић (Лука Лазаревић), 4

        Епиграми (Јегер), 4

        "Флора" расадник у Обреновцу (Чедомир Михаиловић, учитељ), 4

        За нашу децу: Болесна лутка песма (Д), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Продаја залога; Кројач Драг. Ж. Илић; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Радња Душана Мишковића; Модискиња Марица Аранђеловић, 4

 

Број 39, 27. септембар

        Почетак школске године (Н.С.С.), 1

        "Немојмо губити главе?" (М.К.), 1-2

        Апел грађанству (Ж. Д.), 2

        Размишљања уз цигару (Стари), 2

        Оснивање омладинских пољопривредних удружења по селима (из "Народног јединства"), 2

        Зграда Техничког факултета у Београду, 2

        Из Суда, 2

        Изборни епиграми (Гласач), 2

        Успомене на пок. Бору Михаиловића (А. Л.), 2

        Изложбе, 3

        Епиграми (Јегер), 3

        Допис из народа: Вићентије Селаковић Уб, in memoriam (Р.), 3

        Несрећан случај Обреновац (Јегер), 3

        Вести: Премештен г. Бора; Нов начелник срески Милан Цветковић; "Чика Љуба"; Смањење чиновничких принадлежности; Избори народних посланика и сазив Народне скупштине; Слава Кола српских сестара; Изјава захвалности, 3

        Прикази књиге "Кључ успеха у трговини" (К.), 3

        Недељне шале, 3

        Поуке из домаћинства (Н. Ј. Љ.), 4

        Позив за подношење пореских пријава... (из канцеларије пореске управе), 4

        За нашу децу песма (Д), 4

        Конкурс за пријем 36 слушалаца зимске практичне Пољопривредне школе у Бутмиру код Илиџе, 4

        Преглед тржишта, 4

        Продаја залога, 4

        Огласи: Стан од три собе у Панчићевој; Молерске услуге Владе Маркијевића Руса; Апотеке Тадића и Прикелмајера; Ваљевска занатска кредитна банка, 3-4

 

Број 40, 4. октобар

        Проглас чланова краљевске владе И, 1

        Почетак школске године, 1

        Рационализација пољопривреде и прелазак сељака у град, 1-2

        Окружна пољопривредна подружина приређује изложбу: 11, 12, 13. и 14. октобра, 2

        Хигијенска и привредна вредност прераде воћа, 2

        Семе од видовке пшенице, 2

        Ваљевска пчеларска подружина прима на изложбу 11, 12, 13. и 14. октобра, 2

        Подружина живинарског друштва излаже, 2

        Овчије богиње (Војислав В. Николић, трг. из Брода), 2

        Шљиварско-воћарски течај при средњој пољопривредној школи у Ваљеву (А. Г. Ј.), 2

        Ваљевско учитељско удружење, 2

        Хигијенско ветеринарска изложба 11, 12, 13. и 14. октобра, 2

        Самовоља (М. К.), 3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Уредништву "Гласа Ваљева" (Анд. П. Миладиновић, адвокат), 3

        Пољопривреда: Прва изложба рогате стоке, сировг и прерађеног воћа (...) у Мионици (М. Ж. Пауновић, Стев. Малесевић), 3

        Соколске вести: Часови у соколани, 3

        Милош Тимотић in memoriam (Миљко Кораћ), 3

        Скупштина Ваљевског спорт клуба (Ж. Илић), 3

        Вести: Апел грађанству града Ваљева и околине; Повереник Српске књ. задруге; Ђак; Захвалност (Љуба и Бора Мих. Петровић, окруж. инспект. Ужице); Венчали се; Верени; Прилози за ђачку трпезу, 3

        Коста Хаџић, бив. трговац из Ваљева (Љуб. Павловић), 4

        Успаванка песма (Драгутин Б. Илић), 4

        Недељне шале (сарадник из Америке), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Суд објављује продају имовине; Продаја имања пок. Бекице Мијушковић; Хотел "Секулић"; Молерске услуге Владе Маркијевића Руса; Ваљевска занатска и кредитна банка, 4

 

Број 41, 11. октобар

        Проглас чланова краљевске владе ИИ, 1

        Кога бирати? (М. К.), 1

        Агрономске канцеларије (агр. Света Радојчић), 1-2

        Распис београдске трговачке коморе трговачким удружењима, 2

        Изложба женских ручних радова и награда женске народне ношње из фонда браће Р. Гођеваца, 2

        Размишљања уз цигару (Стари), 2

        Календар Просвета за 1932. годину, 2

        Изложба пољопривредна, 2

        Списак излагача на изложби..., 2-3

        Прилози за Ђачки трпезу, 3

        Вести: Г. бан Веља Петровић у Ваљеву; Захвалност; Предавање из пчеларства; Др Теодор Божин; Нађено; Венчани; Концерт "Чика Љубе", 3

        Ловачки божури (Јегер), 3

        Канонска визитација Епископа шабачког Господина Михаила посета Обреновцу (Урош К. Бујишић, протојереј), 3

        Допис из народа: Санитетски ђенерал г. др Јордан Стајић у Подгорини (Д.), 4

        За нашу децу песма (Р. П. Ћирић), 4

        Број гласача за изборе нар. посланика у срезу ваљевском и подгорском, 4

        Поуке из домаћинства (Н. Ј. Љ.), 4

        Претплатницима, 4

        Објава вашара о Михољдану, 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Издавање стана у Кнез Милошевој; Издавање стана у Витковићевој; Хотел "Секулић"; Гвожђара Радована Лазића; Апотеке Прикелмајера и Тадића, 4

 

Број 42, 18. октобар

        Проглас чланова краљевске владе ИИИ, 1

        Потребе Ваљева (М. К.), 1

        Изложба, 1-2

        Добили су награде за изложену стоку, 2

        Добили су награде за изложено воће, 2

        Добили су награде за изложене пољопривредне производе, 2

        Награђени излагачи на живинарској изложби, 2

        Награде народне ношње и сеоских женских радова, 2-3

        Списак награђених лица за женску народну ношњу, 3

        Награђена лица за женске ручне радове, 3

        Трговачка школа, 3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Среска изложба у Мионици, 3

        Вести: Народни универзитет; Уведени у дужност; Благодарност; Дипломирао; Прва утакмица СК "Трговачки подмладак", 3

        Југословенске народне новине, 3

        Болести код пилића (Р. Алексић), 4

        Ливадарско-пашњачки курс при средњој пољопривредној школи у Ваљеву, 4

        Недељне шале (сарадник из Америке), 4

        Премештаји, 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Стан у Витковићевој; Продаја имања Зорке М. Обрадиновић; Гвожђара Радована Лазића; Изјава захвалности; Апотеке Тадића и Прикелмајера, 4

 

Број 43, 25. октобар

        За споразум и јединство Балкана (М. К.), 1

        Ваљево за пострадале од суше, 1

        Потребе Ваљева (М.К.), 1

        Прва пролетња сточна храна (К. Поповић), 2

        Једна болничка празнина (др Јован Мијушковић), 2

        Са изложбе Ваљевске пчеларске подружине, 2

        Допис из Америке (И. М.), 2

        Премештени наставници, 2

        Размишљања уз цигару (Стари), 2

        1916. године у туђини песма (Р. П. Ћирић), 3

        Живинарство, 3

        Број гласача у срезу тамнавском, 3

        Вести: Народни универзитет; Годишњи збор Ваљевске пчеларске подружине; Премаштаји; Додељене помоћи из банског буџета; Целокупног лекарства специјалистичке студије; Унапређења; Нова постављења; Свечари, 3

        Миленко Мика М. Драгојевић in memoriam (Милан Трипковић, свештеник), 3

        Канонска визитација Епископа шабачког Господина Михаила (Урош К. Бујишић, протојереј), 3

        Из живота старијих Ваљеваца (Лука Лазаревић), 4

        Недељне мисли (сарадник из Америке), 4

        Оглас о закупу дућана, 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Интерреклам д.д. Забреб; Пекара за издавање; Имање на продају; Гвожђара Радована Лазића; Ваљевска занатска и кредитна задруга, 4

 

Број 44, 1. новембар

        На прагу избора (Др Живковић), 1

        Потребе Ваљева (М.К.), 1-2

        Сеоска омладина и пољопривредна криза (Миодраг М. Ивановић, земљор. из Остружња), 2

        Избори народних посланика, 2

        Председници бирачких одбора у старој ваљевској области, 2

        Један глас у пустињи! (М. К.), 2-3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Вести: Народни универзитет; Вече Јадранске страже; Уметничка изложба у Ваљеву; Захвалност; Даринка Војковићка in memoriam; Свечари, 3

        Канонска визитација Епископа шабачког Господина Михаила (Урош К. Бујишић, протојереј), 3

        За културно подизање нашег села (Душан М. Трипковић), 4

        Спорт - Будућност - В.С.К. 1:1 (Уршић), 4

        Не да осветлења (М.К.), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Две куће на продају у Југовића улици; Ваљевска занатска и кредитна задруга; Апотеке Тадића и Прикелмајера, 4

 

Број 45, 8. новембар

        Јесенашњи извоз (М. К.), 1

        Потребе Ваљева (М. К.), 1-2

        Хероји духа и њихова средина књига Миленка Видовића, 2

        Из Америке у - Русију! (М. К.), 2

        Начин сузбијања биљних болести и штеточина у Швајцарској (агр. Стеван Јешић), 2

        Велики добротвор Ваљевске женске подружине, 2

        Три жалости: Зора Вучић-Миловановић, Душан М. Зарић, Михаило Мина Радивојевић in memoriam, 3

        Потреба реорганизације градских општинских стража (Т. Алагић, командир полиције у Шапцу), 3

        Вести: Ваљевска пчеларска подружина; Венчање; Постављење; Помен, 3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Учитељски збор, 3

        Из живота старијих Ваљеваца Марко Антоновић (Лука Лазаревић), 4

        Осока као ђубре за виноград, 4

        Забрањен фудбал у Крагујевцу (М. К.), 4

        Прва пољопривредна изложба у Мионици (Колубарац), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Радња Душана Р. Мишковића; Ваљевска занатска и кредитна задруга; Фабрика кожа "Колубара", 4

 

Број 46, 15. новембар

        Народни универзитет и народни просветитељи (Н. С. С.), 1

        Изгледи за укидање житних закона и монопола, 1

        Потребе Ваљева (М. К.), 1-2

        Несретан случај у Осечини, 2

        Епиграм (Јегер), 2

        Хигијена вароши Ваљева (др Јован Мијушковић), 2-3

        Свршило се избори (Н.С.С.), 2

        Преглед гласова на избору 8. новембра 1931. год. у срезу ваљевском за избор народних посланика, 2

        Слава возарског ескадрона у Ваљеву, 3

        Избори у Енглеској (М.К.), 3

        Привреда: Тимарење дебелих свиња (Јаков Мирковић), 3

        Недељне мисли (сарадник из Америке), 3

        Вести: Народни универзитет; Продаја приплодних грла; Венчање, Ваљевски спорт клуб; Удружење ратних инвалида; Свечари, 3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        О метиљу (др Живковић), 4

        Допис из народа: Хоће ли бити катастра? (Порески обвезник), 4

        Књижевност, 4

        Преглед тржишта, 4

        Приче и пошалице, 4

        Огласи: Ваљевска занатска и кредитна задруга; Фабрика кожа "Колубара"; Апотеке Тадића и Прикелмајера, 4

 

Број 47, 22. новембар

        Муке наших сточара, 1

        У чему је наша економска слабост? (Душан М. Трипковић), 1-2

        Пример за похвалу, 2

        Како ћемо повећати приносе кукуруза? (инг. Властимир Ђорђевић, професор), 2-3

        Из живота старијих Ваљеваца - Прота Радојица Жујовић (Лука Лазаревић), 3

        Агрономска канцеларија, 3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Читуља in memoriam - Јеврем Јеша Т. Поповић; Милутин Ранковић; Светислав Ђорђевић, 3

        "Кићине" шале и пошалице, 3

        Вести: Народни универзитет; Потребе Ваљева; Ваљевско певачко друштво "Занатлија"; Јубилеј Павле Видић, 3

        Соколске вести, 3

        Хигијена воде (др Јован Мијушковић), 3

        Исправка (Чед. Ђурић, деловођа општине), 4

        Уредништву "Гласа Ваљева" (Јов. Телебак.), 4

        За нашу децу (Д.), 4

        Епиграм (Јегер), 4

        Недељне мисли (сарадник из Америке), 4

        Преглед тржишта, 4

        Огласи: Кућа под закуп; Фабрика кожа "Колубара"; Трговина Душана Р. Мишковића; Под закуп хотел "Америка", Шабац, 4

 

Број 48, 29. новембар

        Наше тржиште (др Душан С. Росић, инж. агр.), 1

        Задругарство и учитељ (Чед. Т. Живановић, учитељ), 1-2

        Потребе Ваљева (М. К.), 2

        Драгомир С. Обрадовић in memoriam Н.С.С.), 2-3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Задружне покретне пољопривредне катедре - школе, 3

        Збор Јадранске страже у Мионици (др Јован Мијушковић), 3

        Вести: Нови министар финансија; Народни универзитет; Пријатељска утакмица; Премештаји и постављења учитеља-ица; Венчали се; Збор Стрељачке дружине у Ваљеву, 3

        Соколи - инвалиди! (С.П.Т.), 3-4

        За нашу децу (Д.), 4

        Читуља: Никола Ј. Јанковић; Љубиша В. Пајевић; Андрија Васић - Суша in memoriam, 4

        Списак редовних чланова фонда сиромашних ученика..., 4

        Епиграм (Брале), 4

        Народне приче, 4

        Огласи: Апотеке Прикелмајера и др.; Трговина Душана Р. Мишковића; У закуп хотел "Америка", Шабац, 4

 

Број 49, 6. децембар

        Празник уједињења, 1

        Потребе Ваљева (М.К.), 1-2

        Претплатницима, 2

        Љубиша В. Пајевић in memoriam (Илија В. Смиљанић, професор), 2-3

        Новчана реформа у Југославији (Б. Т. Б.), 2-3

        Прослава уједињења у Ваљеву, 3

        Сељак и посланички избори (Миодраг М. Ивановић, земљорад. из Остружња), 3

        Вести: Народни универзитет; Закон о изборима сенатора; Закон о ковању сребрног новца; Повлачење из течаја таксених марака, 3

        Размишљања уз цигару (Стари), 3

        Ваљевско трговачко удружење, 4

        Оглас: Кројач Иван Гостенченик; Трговина Душана Р. Мишковића; Изјава захвалности; Апотеке Прикелмајера и др., 4

 

Број 50, 13. децембар

        За нашу производњу (др Живковић), 1

        Потешкоће исхране стоке код нас, 1

        Хигијена воде (др Јован Мијушковић), 1-2

        Отварање зимског пољопривредног течаја у Лозници, 2

        Размишљања уз цигару (Стари), 2

        Поводом отврања агрономске канцеларије (агр. Свет. Радојчић), 2

        Из суда: Један интересантан претрес у Окружном суду, 2-3

        Новчана реформа у Југославији (Б. Т. Б.), 2-3

        Допис из народа: Једна императивна дужност наших посланика Обреновац (Р. С. Ковачевић), 3