za uvodni tekst.jpg

БИБЛИОГРАФИЈА
ТЕКСТОВА ОБЈАВЉЕНИХ У ЛИСТУ "ГЛАС ВАЉЕВА" 1928-1941.

 

Лист за привредна и културна питања, под именом "Глас Ваљева", појавио се 30. јуна 1928. године. Излазио је у два наврата, од 30. јуна 1928. до 26. јануара 1936, и од 6. маја 1940. до 1. априла 1941. године, када је прекинут због немачког нaпада на Југославију. Међуопштински историјски архив поседује све бројеве овог гласила, који су дигитализовани, са урађеним пописом чланака за прве четири године излажења. У току је израда библиографије за остале године и у најскорије време комплетни бројеви биће презентовани на овом сајту.

Напомена читаоцу за коришћење библиографије: у тексту су наглашеном црном бојом (болд) наведени наслови чланака онако како су написани у оригиналу. Поправљене су на појединим местима само ситније правописне или словне грешке. У заградама су наведени писци чланака, а на крају бројеви који означавају стране на којима ја чланак објављен. Косим словима (курзив), где год је то било могуће, дате су кратке напомене приређивача са циљем да се ближе одреди садржај чланка када се из наслова то не може јасно видети.

Библиографија за 1928. годину

Библиографија за 1929. годину

Библиографија за 1930. годину

Библиографија за 1931. годину

Библиографија за 1932. годину

Библиографија за 1933. годину

Библиографија за 1934. годину

Библиографија за 1935. годину

Библиографија за 1936. годину

Библиографија за 1940. годину

Библиографија за 1941. годину

Повратак