I, 1937.

 

Број 1, 21. фебруар

Наша прва реч (уредништво), 1

После конференције Балканског споразума (Б.), 1

Аграрна криза (К. Брајовић), 1

Надзор над Шпанијом, 1

Деца изнад свега (Ч. М.), 1, 2

Путеви у нашем сточарству (Васић), 2

Завршени радови на обележавању пруге Ваљево Дрина, 2

Ваљево ће подићи споменик ратницима палим за ослобођење од 1804 1918, 2

Ваљево и његов културно-економски значај (В. П.), 2

Пажња читаоцима, уредништво, 2

Ваљево и Каменица добиће нове зграде за пошту, 3

Вести: Соколски слет у Београду 1941 г.; Предавање у Гимназији; Коло јахача Кнез Михаило; Успех Фонда трговачког подмлатка; Концерт Чика Љуба; Дежурна апотека; Спорт; Лекарски синдикат; Друштво пријатеља Француске; Годишња скупштина Јадранске страже; Основан је Омладински аеро клуб, 3

Прича Ваљевског гласа Љубав је победила (К. Брајовић), 3

Шта ћемо гледати идуће недеље, 3

Претплаћујте се на Ваљевски глас, 3

Огласи: Лаушевић и Париповић; Фото аматери за Ва; Пивница и ресторација Србија Благојевића; Мануфактурно-галантериска трговина Миливоја Ј. Радишића; Прва електротехничка радња Б. Винш Ваљево; Први хемиски завод за чишћење, бојење одела и др. Момчила Пајића; Колонијална, бакалска, стакларска и порцуланска трговина бранка Шибалића; Мануфактурно-галантериска и платнарска трговина Милић Д. Милошевић; Браћа Ђ. Луковић, извозници - Ваљево купују сваку количину овоземаљских производа, 4

 

Број 2, 28. фебруар

Шта свет хоће? (К. Брајовић), 1

Спољни политички преглед, Контрола над Шпанијом (К. Бр.), 1

Аграрна криза, 1

Како ћемо се разоружати?, 1

Унутрашњи политички преглед Дискусија о решењу хрватског питања у Скупштини (С.), 2

Министарски савет донео одлуку да се у Југославији забрани врбовање добровољаца за Шпанију, 2

Мајка је прва и најбоља васпитачица своје деце (Ч. М.), 2

Велики значај подизања нове електричне централе и изградња водовода за Ваљево (М. П.), 2

Соколско друштво Ваљево (Н. Х.), 2

Концерт певачког друштва Чика Љуба, 2

Активност Јадранске страже (Милмил.), 3

Кроз сито и решето (Х. Ј.), 3

Спорт (Бр.), 3

Група љубитеља ликовне уметности са успехом одржава часове вечерњег акта (С. С.), 3

Народна одбрана, 3

Истрага по шећерној афери приводи се крају, 3

Прича Ваљевског гласа На раскрсници (К. Б.), 3

Вести: Једно успело предавање; Редовна годишња скупштина Живинарске подружине у Ваљеву; Скупштина Колубарске жупе; Продаја имања; Слава Четничког удружења; Удружење трговаца за срез ваљевски и подгорски; Партијска забава; Фонд трг. подмлатка у Ваљеву; Шта ћемо гледати ове недеље; Предавање, 4

Огласи: Нова специјална часовничарска радионица Ранка М. Мандића Ваљево; Трговина Милић Д. Милошевић; Трговина Драгић С. Тадић; Браћа Ђ. Луковић, извозници - Ваљево; Годишњи помен С. Благојевићу, 4

 

Број 3, 7. март

Самоубиство Европе (Трим.), 1

Спољни политички преглед Значај говора г. Идна и Одлука Фашистичког већа, 1

Посета Бенеша Београду очекује се почетком априла, 1

Национал-царанисти у Румунији сазвали конгрес због унутрашњих прилика у земљи, 1

Унутрашњи политички преглед Сукоб Франковаца и присталица др. В. Мачека у Загребу, 2

Посланици са листе др. В. Мачека улазе у Народну скупштину, 2

Борба за мир (С. С.), 2

Свињска куга и њено лечење (Васић), 2

Соколство Позоришни отсек Соколског друштва Ваљево (Н. Х.), 2

Соколски слет у Скопљу, 2

Претплаћујте се на Ваљевски глас, 2

Пролетња нега озимих усева (С. Јешић), 3

Окружни суд Због убиства најлепшег момка у Тамнави тројица оптужених, 3

Разговор са нашим вајарем, 3.

Самоубиство албанског емигранта, 3

Кроз сито и решето, 4

Прича Ваљевског гласа Спасена (Р.К.Ј.), 4

Спорт: Скупштина Вск-а, 4

Вести: Преминуо М. Страхињић, извозник овдашњи; Скупштина удружења Ваљеваца и Ваљевки у Београду; Годишња скупштина друштва пријатеља Француске; Одржана скупштина Четничког удружења; Партијска забава Ј.Р.З., 4.

Огласи: Нађена једна златна брезлетна; Продаје се коло срећака и врши осигуравање; Веридба; Продаја имања; Продаја плацева у трговини Недељка Ж. Павловића; Поклони за младенце у радњи Милана Д. Крстића; Оглашавајте се у Ваљевском гласу, 4

 

Број 4, 14. март

Југословенско-бугарско вечно пријатељство (Н. Храњец), 1

Унутрашњи политички преглед Наша спољна политика (С.), 1, 2

Још један посланик са листе г. др. В. Мачека ступио у Народну скупштину, 2

Школа као васпитни фактор (Ч. М.), 2

Хигијена уста (Др.Б. Кеслер), 2

Оглашавајте се у Ваљевском гласу, 2

Активност Јадранске страже (Милдил), 3

Омладина и спорт, 3

Тежак злочин у Јовањи, 3

Тежак злочин у Јовањи, 3

Немогућност саобраћаја на путу Осечина Пецка (М. И.), 3

Са забаве Ј.р.з. у Ваљеву, 3

Милутин Страхињић Шаја, извозник из Ваљева поводом смрти, 3, 4

Претплаћујте се на Ваљевски глас, 3

Прича Ваљевског гласа У бунилу, 4

Вести: Скупштина фонда трг. подмлатка у Ваљеву; Упис чланова у певачко друштво Чика Љуба, 4

Огласи: Предао бих због болести моју гвожђарску радњу Милоје Р. Лазић; Купујем златне зубе Ранко М. Мандић; Моју кафану звану Радикал Анђелко Марјановић, Брана Николић; Продаја имања; Продаја плацева; Здрављак млекару на Пећини; Поклони за младенце у колонијално бакалској радњи Милана Д. Крстића, 4

 

Број 5, 21. март

Наш став према Француској, (Трим), 1

Нови буџет градске општине, 1

Спољниполитички преглед Зашто се Енглеска наоружава, 2

Унуташњи политички преглед - И у Сенату хрватско питање је живи предмет дискусије (С.), 2

Омладина и спорт, 2, 3

Живинарство (Бр.), 2

За наше пољопривреднике Неговање стајског ђубрета (Агроном), 3

Света водица, која у исто време убија и нероткињама даје децу (М.), 3

Кроз сито и решето, 3

Вести: Добротвор Ваљ. трг. омладине; Са скупштине Удружења трговаца, 3, 4

Прича Ваљевског гласа Спахиска туника (П. В.) 3, 4

Коза ојарила четворо јарића, 4

Огласи: Кафана Радикал Анђелко Марјановић, Брана Николић; Продаја плацева трговина Милића Д. Милошевића - Ваљево; Државна класна лутрија; Предао бих због болести моју гвожђарску радњу Браћа Ђ. Луковић извозници Ваљево; Оглашавајте се у Ваљевском гласу, 3, 4

 

Број 6, 28. март

Наш став према Француској (Трим), 1

Југословенско-италијански споразум, 1, 2

Унутрашњи политички преглед Буџет пред сенатом (С.), 2

Нова Општинска централа (Ж. Милошевић), 2

Претседник Београдске општине у Немачкој, 2

Улога витамина у исхрани животиња (Васић), 2.

Ловачки божури Која (Шаргић), 2

Сарадницима, 2

Један велики Енглез поводом смрти О. Чемберлена, 3.

Вести са стране: Аустрија највећи извозник дрвета; Рад француске владе; Нов шпански новац; Производња петролеума, 3

Наш Аеро клуб, 3

Биоскоп Србија Благојевић, 2.

Соколство и спорт (Н. Х.), 3

Обрађивање земљишта у воћњацима, 3

Спорт: Крос-контри, С.к. Железничар С.к. Трговачки; Богољуб Железничар, 3

Нова црква у Лопатњу (Ч. П.), 3

Прича Ваљевског гласа Заробљени ловац, 4

Вести: Читаоцима католичке вероисповести; Прослава стогодишњице Пушкинове смрти; Родитељима и стараоцима слепе деце и одраслих слепих; Годишња скупштина Удружења Ваљеваца и Ваљевки у Београду; За унапређење овчарства; Преглед радио апарата за проверу блокираности; Скупштина Ваљевске трговачке омладине; Помен Фонда за одевање сиромашних ученика, 4

Огласи: Трговина Милића Д. Милошевића; Продаја плацева у Карађорђевој улици, 4

 

Број 7, 4. април

Наш став према Француској (Трим), 1

Посета Бенеша Београду, 1

Родитељи и васпитање деце, 2

Са Приступног предавања Г. д-р Јована Мијушковића (Бошко Љ. Костић), 2

Хигијена уста (Dr. Б. Кеслер), 2

Уредба о радничком осигурању (Ж. М.), 2

Некад и сад! (Берни), 2

Пораст запослености у В. Британији, 2

Подизање нове цркве у Осечини, 3

Вести са стране: Пасиван биланс француске спољне трговине; Производња аутомобила у Русији; Белгија и њена неутралност, 3

Спорт: Гостовање Трговачког у Шапцу, Богољуб Железничар; Крос-контри, 3

Вести: Прослава стогодишњице Пушкинове смрти; Премештен господин Љубо Новаковић; Народна књижница и читаоница; Самарјански течај; Наши велики добротвори; Задруга за селекцију стоке у Лајковцу; Преминули; Биоскоп Србија Благојевић, 3

Воћке су већ свуда процветале захваљујући раном пролећу (Соколић), 3

Огласи: Ново коло нова срећа; Ангорске зечеве на продају; Стан за издавање; Здравствено друштво Дивчибаре у Ваљеву издаје под закуп; Трговина Милића Д. Милошевића; Енглески штофови код Лаушевића и Париповића; Први хемијски завод за чишћење и бојење одела Момчила Пајића; Браћа Ђ. Луковић извозници, 3, 4

 

Број 8, 11. април

Београд центар међународне политичке пажње, 1

После посете г. др. Бенеша, 1

Спорт кроз векове (Бранко М. Драговић), 2

Какву важност има штројење (Kastratio) код домаћих животиња (Васић), 2

Соколари пчелари (М. И.), 2, 3

Како економски да ојачамо наша сеоска газдинства, 3

Са скупштине Ваљевске трговачке омладине, 3

Несташица жита у Аргентини, 3

Спорт: В.с.к. (резерва) Богољуб; Богољуб Железничар; Трговачки В.с.к; Трговачки Раднички; В.с.к. (резерва) Трговачки, 3

Прича Ваљевског гласа Жика, 4

Чувајте се варалица, 4

Вести: Полазак на отслужење војног рока; Пут за Тамнаву; Савез војних добровољаца и Ј.р.з.; Свршена је истрага по шећерној афери; Велика несрећа код Обреновца; Неуспела провала у Шумској управи; Самоубиство, 4

Огласи: Стан за издавање; Продаја плацева; Ново коло нова срећа; Оглашујте се у Ваљевском гласу, 4

 

Број 9, 18. април

Посета Ваљеву Претседника Турске Владе, 1

Југословенско-турско пријатељство и савезништво, 1

Говор министра г. Ђуре Јанковића, 1

Дело А. С. Пушкина, 2

Из извештаја једног хуманог друштва, 2

Књижница и читаоница у Осечини (М. И.), 2

Срдачан опроштај (Н. Х.), 3

Прича Ваљевског гласа Мој земљак и његов син (Владимир Јавор), 3

Једна неопходна потреба Љубостиње, 3

Спорт: Гостовање резерве Б.с. клуба; Крос-контри, 3, 4

Вести: Из уредништва; Збор учитеља из бившег округа ваљевског; Захвалност; Црквена слава; Скупштина удружења инвалида; Одлазак г. Љубе Новаковића; Пажња претплатницима; Захвалност грађанима града Ваљева и околине; Шећерна афера; Фамилијарна трагедија, 3

Огласи: Кућа за издавање; Оглас за лицитацију за изградњу цркве у Осечини; Гвожђарско-бакалска и фарбарска радња Параментић и Николић; Електротехничка радња Б. Винша, 4

 

Ванредно издање, 19. април

Долазак Турских државника у Ваљево, 1

Изјава министра шума и руда г. Ђуре Јанковића Ваљевском гласу, 1

Огласи: Трговина Милића Д. Милошевића; Радња Параментић и Николић; Електротехничка радња Б. Винша, 4

 

Број 10, 26. април

Пред склапање италијанско-румунског пакта пријатељства (Трансконти), 1

Решење које спремамо несумњиво ће доказати да је Краљевска влада највећи пријатељ сељачког народа рекао је г. др. Стојадиновић, 1

Наш велики пријатељ Кемал Ататурк, 1, 2

Дело А. С. Пушкина (Dr. Плетњев), 2

Хигијена уста (Dr. Б. Кеслер), 2

Скупни порез на хлеб (Ж. Милошевић), 3

Поткивање и нега копита и папака код домаће стоке (М. В.), 3

Учитељски збор, 3

Пажња листовима (Уредништво), 3

Потреба Љубостиње, 3

Рад Окружног суда у Ваљеву, 3

За споменик изгинулих ваљеваца, 3

Из уредништва, 3

Прича Ваљевског гласа Деца, 4

Спорт: С.к. Трговачки С.к. Митић; Ваљевски спортски Боб клуб; Првенствена утакмица, 4.

Огласи: Свечари; Објава поглаварства за доделу помоћи сиромашнима; Специјализована часовничарска радња Ранка М. Мандића; Браћа Ђ. Луковић извозници, 4

 

Број 11, 2. мај

Из нашег краја, 1

Христос Воскресе! (Епископ Симеон), 1, 2

Христос Воскресе (Сирена), 2

Однос људског и марвеног лекара (М. В.), 2, 3

Позориште и филм (Сирена), 3

Политика јавног зеленила у Немачкој и код нас, 3

Спорт: Трговачки Железничар Лајковац; В.с.к. Трговачки, 3

Распоред богослужења, 3

Прича Ваљевског гласа Ах, Дуле, зашто си заспао!? (Стеван Јешић), 3, 4

Свечари, 3

Честитке, 4

Огласи: Оглас црквене општине Рабровичке; Локал за издавање; Све за ручне радове код фирме Лазар; Радња Драгомира Обрадовића има велики избор бицикли; Браћа Ђ. Луковић, извозници, 4

 

Број 12, 9. мај

Ка потпуној консолидацији, 1

Састанак парламентарне уније Мале Антанте у Београду, 2

Аритметика у француској политици, 1

Моћ младости (Бр.), 1, 2

Ваљевски разговори Козерија млекаџије Живадина (Владимир Јавор), 2

Шпаргла (Ст. Јешић), 2

Политика јавног зеленила у иностранству и код нас (С. Јешић), 2

Б. Р. Ледени цветови, 2

Захвалност Ваљевцима (Љубо Новаковић, пуковник), 2

Њ. В. Краљ за поплављене, 2

Живинарство (Срета), 2

Ђурђевски уранак није био весео (Бр.), 3

Ђурђевдан слава Средње пољопривредне школе (С. Ј.), 3

Хапшење провалника, 3

Милош Михаиловић, економ из Клинаца in memoriam (Иван Т. Јанић), 3

Спорт: Трговачки Вск; Вск Трговачки; Трговачки Железничар, 3

Прича Ваљевског гласа Ах, Дуле, зашто си заспао!? (Стеван Јешић), 3, 4

Вести: Боравак Министра шума и руда г. Ђуре Јанковића у Ваљеву; Како се поставља електрична инсталација; Нова покретна књижница; Преминула Босиљка Матић; Убиство у Бачевцима, 4

Огласи: Локал за издавање; Оглас црквене општине Рабровичке; Купујте и замењујте срећке у продавници срећака; Продаја сира Љубисав Радосављевић; Козје млеко Драгиша Карапанџић; Трговина Милића Д. Милошевића; Браћа Луковић, извозници, 4

 

Број 13, 16. мај

Споразумом са Италијом... (Владимир Јавор), 1

Кнез Намесник у Лондону, 1

Говор Министра г. Ђуре Јанковића на збору ЈРЗ у Београду, 1, 2

Екскурзија матураната Ср. пољ. школе, 1

Наша недеља Козерија о Бонфилу и комп. (Владимир Јавор), 2

О витаминима (Dr. Б. Кеслер), 2, 3

Прилог историји града Ваљева (Весо), 3

Суђење по шећерној афери, 3, 4

Калемегдан у Ваљеву, 4

Спорт: Трговачки Железничар; Вск Богољуб, 4

Вести: Јаван концерт Ваљевске гимназије; Гимнастичка ревија наше омладине; Ухваћена лоповска банда; Син убио оца; Тон-Биоскоп Благојевић; Венчање; Ваљевска окружна банка, 4

Огласи: Оглас о напуштању брачне заједнице; Оглас црквене општине Рабровичке; Браћа Ђ. Луковић извозници, 4

 

Број 14, 23. мај

Међународни догађаји и спољна политика Југославије, 1, 2

Пред пуштање нове Електричне централе града Ваљева, 2

Подземље Ваљева (Ж. Д.), 2

Г. г. Министри у Ваљеву, 2

Допис са Дивчибара (Дивчибарац), 2

Земљорадничко раздуживање (Берни), 2

Нерод шљива у Ваљ. Подгорини, 2

Ваљево у прошлости (Славинђелски), 3

Убица Милана Мандића осуђен, 3

Промена шпанске владе, 3

Побуна у Албанији, 3

12-ти час шећерној афери, 3

Прича Ваљевског гласа Удовица (К. Брајевић), 3

Свечаност у Лондону, 3

За инспектора на течајним испитима постављен је г. др. Владимир Ћоровић, 3

Помози Бог чаршијо на све четири стране, 4

Спорт: Јединство Чачак Трговачки Ваљево, 4

Вести: Из Државне реалне гимназије; Распоред испита у јуну о.г.; Помен, 4

Огласи: Оглас о не признавању дугова; Венчање; Издавање локала Драган Лазић; Аутобуски саобраћај власник Милан Романовић; Браћа Ђ. Луковић извозници, 4

 

Број 15, 30. мај

Васкрс демократије, 1

Бечка политика равнотеже (Трансконти), 1

Говор Министра г. Ђуре Јанковића на збору ЈРЗ у Осијеку, 1, 2

Пресуда Окружног суда по шећерној афери, 2

Живинарсдтво у Ваљеву и околини (Агр.), 2

Шта има ново у нашем граду, 2

Ваљево у прошлости (Славинђелски), 3

Пред пуштање нове Електричне централе у Ваљеву (Јулијус Шмит), 3

Правилник о сузбијању и угушивању овчијих богиња, 3

Рад одбора за подизање споменика у Ваљеву, 3

Уредништву Ваљевски глас (Ал. О. Ломић), 3

Умро је велики пријатељ Југословенског народа Карлол Крамарж, 3

Побуна у Албанији је окончана, 3

Њ. Кр. Вис. Кнез Намесник Павле у Паризу, 3

Вести: Из реалне гимназије у Ваљеву; Премештај директора Средње пољопривредне школе из Ваљева; Ред вожње од 22. маја; Соколска академија, 3

Александар К. Стојшић, 4

Соколски слетови, 4

Ваљевско коло јахача, 4

Спорт: Вск Раднички; Из канцеларије С.к. Трговачки, 4

Прича Ваљевског гласа У борићима (К. Бр.), 4

Огласи: Трговина Милића Д. Милошевића; Браћа Ђ. Луковић извозници, 4

 

< Повратак