Pages from 1937 br 1 VALJEVSKI GLAS.jpg

БИБЛИОГРАФИЈА
ТЕКСТОВА ОБЈАВЉЕНИХ У ЛИСТУ "
ВАЉЕВСКИ ГЛАС"
21. фебруар 1937 30. мај 1937.

 

Недељни независни лист. Објављено укупно 15 бројева. Целовит комплет оригинала постоји у Свеучилишној књижници у Загребу. У Народној библиотеци Србије, у Београду, постоји сам један примерак (број 6, од недеље 28. марта 1937). Историчари који су писали о Ваљеву у времену између два светска рата сматрају да је Ваљевски глас, иако се декларисао као независно гласило, представљао орган ваљевске организације Југословенске радикалне заједнице. Власник листа је био Панта Јанковић а уредник Крсто Брајовић. Седиште уредништва: најпре у Карађорђевој 33, потом у Душановој 9. Умножаван је у Штампарији Димитрија А. Славуја. Формат 48 cm

Напомена читаоцу за коришћење библиографије: у тексту су наглашеном црном бојом (болд) наведени наслови чланака онако како су написани у оригиналу. Поправљене су на појединим местима само ситније правописне или словне грешке. У заградама су наведени писци чланака, а на крају бројеви који означавају стране на којима ја чланак објављен. Косим словима (курзив), где год је то било могуће, дате су кратке напомене приређивача са циљем да се ближе одреди садржај чланка када се из наслова то не може јасно видети.

Библиографија за 21. фебруар 1937 30. мај 1937.

 

Повратак